PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 517 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 9--18
Tytuł artykułu

Klasyfikacja gmin według wysokości i struktury dochodów budżetów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Classification of Municipalities by the Amount and Structure of Budget Revenues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura dochodów gmin stanowi jeden z elementów oceny ich samodzielności finansowej, a co za tym idzie - zdolności do wykonywana zadań lokalnych wynikających z potrzeb i ze specyfiki danego obszaru i społeczności. W artykule wykorzystano dwie metody identyfikacji klas gmin, które umożliwiły ocenę zróżnicowania modeli dochodowych i ich przestrzenną charakterystykę - klasyfikację z medianą oraz statystyki przestrzenne I Morana. Pozwoliły one na wskazanie klas gmin o podobnej strukturze dochodów z wyróżnieniem trzech podstawowych grup wpływów (dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe). Analizą objęto budżety gmin (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) w 2016 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tendencja do tworzenia skupisk sąsiadujących gmin o podobnym poziomie wpływów w przypadku dochodów ogółem i własnych jest niewielka i dotyczy jedynie wybranych lokalizacji o wysokim potencjale gospodarczym, jak m.in. okolice dużych miast.(abstrakt oryginalny)
EN
The structure of municipal revenues is one of the elements of their financial independence assessment, and thus their ability to implement a wide range of local tasks resulting from the needs and specificity of a particular area and community. Two methods of identifying municipal classes were used in the article, which allowed assessing the diversity of revenue models and their spatial characteristics. The applied methods are the median based classification and the Global Moran's I statistics. They allowed to indicate municipal classes presenting a similar revenue structure with distinction of three basic groups of receipts (own revenues, general subsidies and earmarked subsidies). The analysis was carried out in 2016 and covered municipal budgets (excluding cities with poviat status). The analysis shows that the tendency for creating clusters of neighbouring municipalities featuring a similar level of revenues in terms of total and own revenues is small and concerns only selected locations with high economic potential, such as e.g. the vicinity of large cities.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bal-Domańska B., 2004, Klasyfikacja powiatów według wysokości i struktury dochodów budżetów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1023, s. 324-333.
  • Kopczewska K., 2006, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu.PL, Warszawa.
  • Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., 2009, Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
  • Moran P.A.P., 1947, The interpretation of statistical maps, Journal of the Royal Statistical Society, B10, s. 243-51.
  • Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., 2008, Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXVIII - Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 388.
  • Strahl D., 2002, Klasyfikacja regionów z medianą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 950, s. 11-18.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.