PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 517 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 19--29
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa dolnośląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparative Analysis of the Socio-Economic Situation of Lower Silesia districts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cechą charakterystyczną rozwoju społeczno-gospodarczego jest jego regionalne zróżnicowanie. W skali kraju charakterystycznym przejawem zróżnicowania rozwoju jest podział na silniej rozwiniętą gospodarczo zachodnią część oraz słabiej rozwiniętą tzw. ścianę wschodnią. W skali województw zróżnicowanie gospodarcze nie musi być tak oczywiste, nie musi również przybierać geograficznego charakteru. W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2014-2016. W tym celu wytypowano zbiór zmiennych określających poszczególne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego w postaci wybranych wskaźników: społecznych, ekonomicznych oraz infrastruktury technicznej. Pozwoliło to na wytypowanie powiatów mających najlepszą oraz najgorszą sytuację społeczno-gospodarczą, co umożliwiło ich pogrupowanie w klasy o podobnym poziomie rozwoju. W obliczeniach z udziałem programu R wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych GUS.(abstrakt oryginalny)
EN
On the national scale, the most characteristic manifestation of the diversification of socio-economic development is the division into the more economically developed western part and the less developed so-called "east wall". In the scale of the voivodship, economic diversification does not have to assume the aforementioned geographic character. The paper presents a multidimensional analysis of socio-economic development of the Lower Silesian region at the level of NTS 4 (districts together with cities with districts rights) in the years 2014-2016. A set of variables was specified, defining particular aspects of socio-economic development. This allowed for the selection of districts with the best and worst socio- -economic situation, as well as districts characterized by a given similarity, which enabled the division of districts into classes of similar development level. In calculations the R program scripts and data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office were used.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4,
 • Hellwig Z., (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 • Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych (1989), red. A. Zeliaś, PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017, poz. 1868).
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno- ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • R Development Core Team, 2016, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, http://www.R-project.org.
 • Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R (2009), red. M. Walesiak, E. Gatnar, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, art. 1 (Dz.U. 1998, poz. 603, z późn. zm.).
 • Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walesiak M., Dudek A. (2016), clusterSim: Searching for Optimal Clustering Procedure for a Data Set. R package version 0.45-1, http://CRAN.R-project.org/package=clusterSim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.