PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 517 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 30--41
Tytuł artykułu

Rezyliencja ekonomiczna i hybrydyzacja ośrodków metropolitalnych Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Resilience and Hybridization of Metropolitan Centers of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem badawczy artykułu dotyczy zagadnienia oceny rezyliencji ekonomicznej miast. Celem artykułu jest określenie poziomu rezyliencji ekonomicznej miast-ośrodków metropolitalnych Unii Europejskiej wraz z próbą porządkowania badanych ośrodków miejskich w grupy o podobnym poziomie rezyliencji. Wstępne wyniki badań wskazują na znaczące zróżnicowanie poziomu rezyliencji, co utrudnia jednoznaczną ocenę tej kategorii oraz daje podstawę do wyjaśnienia zaobserwowanych tendencji rozwoju gospodarczego w kategoriach hybrydyzacji. W warstwie teoretyczno-metodycznej artykuł bazuje na przeglądzie dorobku w dziedzinie urban resilience oraz zastosowaniu metod analizy ilościowej do oceny poziomu rezyliencji, w tym: wskaźników dynamiki PKB, wartości średnich PKB. W zakresie metod grupowania wykorzystano technikę odległości euklidesowej oraz metodę x-średnich. W warstwie empirycznej zaprezentowano wyniki badań nad rezyliencją ekonomiczną wszystkich miast-ośrodków metropolitalnych UE w latach 2000-2014.(abstrakt oryginalny)
EN
The surveyed problem refers to the issue of evaluation of cities' economic resilience. Thus, the aim is to determine the level of economic resilience of metropolitan centers of the EU together with an attempt to organize the examined urban centers into groups with a similar level of resilience. Preliminary results of research indicate a significant diversification of the level of resilience, which makes it difficult to assess this category and provides a basis for explaining the observed trends in terms of hybridization. At the theoretical and methodological level, the article is based on a review of the achievements in the field of resilience and the use of quantitative analysis methods to assess the level of resilience, including: GDP dynamics, average GDP values. In terms of grouping methods, the Euclidean distance technique and the x-mean method were used. At empirical level the paper presents the results of research on the economic resilience of all EU metropolitan centers(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barnett J., 2001, Adapting to climate change in pacific island communities, World Development, no. 29, s. 977-993.
 • Drobniak A., 2014, Urban Resilience And Post-Industrial City, [w:] Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe, red. A. Drobniak, University of Economics in Katowice, Helion, Katowice-Gliwice.
 • Drobniak A., 2016, Dynamika rozwoju miast w kontekście ich wielkości i rangi, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 21, s. 217-226.
 • Drobniak A., 2017a, From resilience to hybridization of development - reflections on the Central European Regions (CER), Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, 10(2), s. 57-79.
 • Drobniak A., 2017b, Economic resilience and hybridization of development - a case of the Central European Regions, Regional Statistics, vol. 7, no. 1, s. 43-62.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/metropolitan-regions/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_ WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_RqHw4tdUJ2kl&p_p_lifecycle=0&p_p_state- =normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1.
 • Heffner K., Gibas P., 2007, Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Hill E., Clair T., Wial H., 2010, Economic Shocks and Regional Economic Resilience. George Washington, Urban Institute. Building Resilience Region Project. Conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilience Regions, Washington DC, May 20-21.
 • Hoolling C.S., 2001, Understanding the complexity of economic, Ecological and Social Systems. Ecosystems, 4, s. 390-405.
 • Martin R., 2016, How Regions react to recession: Resilience and the role of economic structure, Regional Studies, vol. 50, no. 4, s. 561-585.
 • Patkar M.R., Keskar Y.M., 2014, Hibridization as a New Paradigm of Urban Development in metropolitan city, case of Pune City, India, International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology, vol. 3.
 • Pelleg D., Moore A., 2002, X-means: Extending K-means with Efficient Estimation of the Number of Clusters, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburg.
 • Simme J., Martin R., 2009, The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, s. 1-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.