PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 6 | 3--9
Tytuł artykułu

Idea spójności w zarządzaniu strategicznym

Warianty tytułu
The Idea of Coherence in Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony szukaniu odpowiedzi na pytanie: czy spójność organizacji rozumiana jako konieczność wzajemnego dostosowania decyzji kierowniczych i wykonawczych podejmowanych w różnych podsystemach, funkcjach i częściach organizacji może stać się uniwersalną zasadą zarządzania i jednocześnie atrybutem jej doskonałości. Sygnalizowana przez wielu przedstawicieli nauk ekonomicznych potrzeba holistycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo i procesy zarządcze wymaga zastosowania w ocenie doskonałości różnego typu organizacji takich miar doskonałości, które będą miały charakter uniwersalny tzn. będą mogły być stosowane do oceny każdego typu organizacji i będą silnie skorelowane z efektami ich działania. Taką miarą może być spójność organizacyjna. Od lat 70. XX w. prowadzone są badania nad użytecznością tej miary doskonałości organizacji. W artykule pokazano istotę zasady spójności oraz różne podejścia do badania spójności w obszarze zarządzania strategicznego. Badania zaprezentowane w artykule pokazały, że poziom spójności badanych organizacji jest pozytywnie skorelowany z efektami ich działalności. Spójność jest ważnym atrybutem organizacji i jej pomiar powinien stać się podstawą oceny jakości zarządzania przedsiębiorstw. (abstrakt autora)
EN
The article attempts to answer the question whether corporate coherence as the need for mutual adaptation of management and executive decisions made in various subsystems, positions and parts of organisations may become a universal management rule and simultaneously a feature of its perfection. The need for a holistic approach to an enterprise and management processes, indicated by numerous representatives of economic sciences, requires that evaluation of perfection of various organisation types applies perfection measures that are universal, i.e. can be applied for the evaluation of each type of organisation and are strongly correlated with their operation effects. Corporate coherence can be such a measure. The article shows the essence of the coherence principle and various approaches to the analysis of coherence in the area of strategic management. The research presented in the article has shown that the coherence of the analysed organizations is positively correlated with the effects of their activities. The coherence is an important attribute of an organization and its measurement should be used as a basis for assessing the management quality of enterprises. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Ansoff H.I. (1982), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • [2] Encyklopedia zarządzania (2018), https://mfiles.pl/pl/ index.php/Model_7s, data dostępu: 21.01.2018 r.
 • [3] Grant R.M. (1998), Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, 3rd ed, Blackwell Business.
 • [4] Greco M., Cricelle L., Grimaldi M. (2013), A Strategic Management Framework of Tangible and Intangible Assets, "European Management Journal", No 31, pp. 55-66.
 • [5] Hofer C.W., Schendal D.E. (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St. Paul.
 • [6] https//synonim.net/synonimy, data dostępu: 18.01.2018 r.
 • [7] Hunt R. (2015), Contagion Entrepreneurship: Institutional Support Strategic Incoherence, and the Social Costs of Over-Entry, "Journal of Small Business Management", Vol. 53, No. SI, pp. 5-29.
 • [8] Kim W.C., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • [9] Latham N. (2017), Why the Concept of Strategic Coherence is Important for Understanding Implementation Success, http://learningforaction.com/lfa-blogpost/stra- tegic-coherence, access date: 1.02.2018.
 • [10] Leinwand P., Mainardi C. (2010), The Coherence Premium, "Harvard Business Review", June, pp. 3-8, https.// www.hbr.org, access date: 2.02.2018.
 • [11] Leinwand P., Mainardi C. (2016), Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy to Execution Gap, HBR Press.
 • [12] Mc Gee J., Thomas H" Wilson D. (2010), Strategy: Analysis and Practice, 2nd ed., McGraw-Hill Higher Education, London.
 • [13] Miles R.E., Snow C.C. (1978), Organizational Strategy, Structure and Processes, McGraw-Hill, New York.
 • [14] Nath D., Sudharshan D. (1994), Measuring Strategy Coherence through Patterns of Strategic Choices, "Strategic Management Journal", Vol. 15, No. 1, pp. 43-61.
 • [15] Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • [16] Ronda-Pupo G.A., Guerras-Martin L.A. (2012), Dynamic of the Evolution of the Strategy Concept 1962-2008; A Co-word Analysis, "Strategic Management Journal", Vol. 33, No. 2, pp. 162-188.
 • [17] Sitnikov C.S., George B.C., Integrated Corporate Model, (2014), "Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu", Economy Series, Issue 1.
 • [18] Sundheim D. (2014), Jak zasypać przepaść między tworzeniem strategii a jej realizacją, "Harvard Business Review Polska", Lipiec-Sierpień, s. 26-27.
 • [19] Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamie Capabilities and Strategie Management, "Strategie Management Journal", Vol. 18, No. 7, pp. 509-533.
 • [20] Teece D.J., Rumelt R" Dosi G" Winter S. (1994), Understanding Corporate Coherence: Theory and Evidence, "Journal of Economic Behavior and Organization", Vol. 23, Iss. 1, pp. 1-30.
 • [21] Thompson A.A., Peteraf M.A., Gamble J.E., Stricland A.J. III, (2012), Crafting and Executing Strategy. The Quest for Competitive Advantage. Concepts and Cases, 11th ed., McGraw-Hill Irwin, pp. 300-331.
 • [22] Venkatraman N., Camillus J. (1984), Exploring the Concept of 'Fit' in Strategic Management, "Academy of Management Review", No. 9(3) pp. 513-525.
 • [23] Venkatraman N., Prescott J.E. (1990), Environment-strategy Co-alignment: An Empirical Test of its Performance Implications, "Strategic Management Journal", Vol. 11, No. 1, pp. 1-23.
 • [24] Wit B. de, Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • [25] Wołczek P. (2016), Cechy strategii generujące problemy wdrożeniowe a wielkość przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 444, s. 559-570.
 • [26] Zakrzewska-Bielawska A. (2017), Wybory strategiczne w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa, "Handel Wewnętrzny", Т. II, Nr 3, s. 181-192.
 • [27] Zolla M., Minoja M., Coda V. (2017), Toward an Integrated Theory of Strategy, "Strategic Management Journal", Special Issue, pp. 1-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.