PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 517 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 102--109
Tytuł artykułu

Aktywność patentowa a struktura demograficzna - analiza regionalna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Patent Activity vs. Demographic Structure - Regional Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań prezentowanych w artykule było wskazanie kierunku i siły oddziaływania czynników demograficznych na aktywność patentową na poziomie regionalnym. W badaniu wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Eurostatu, dotyczące regionów Unii Europejskiej (28). Poza często przedstawianymi w literaturze determinantami, takimi jak zasoby ludzkie dla nauki i techniki, personel i badacze zatrudnieni w sektorze B+R czy nakłady na działalność B+R, pod uwagę wzięto też czynniki demograficzne. Proponowane w dotychczasowych pracach modele innowacyjności wzbogacono o zmienne demograficzne, których istotność powinna wskazywać na znaczenie danych czynników. Jako czynniki demograficzne potraktowano bezpośrednio (dzięki dostępności danych) płeć i pośrednio wiek oraz wykształcenie. Zgodnie z oczekiwaniami w badaniach potwierdzono, iż wzrost poziomu wykształcenia istotnie wpływa na wzmocnienie innowacyjności regionów w przeciwieństwie do wydłużenia czasu życia.(abstrakt oryginalny)
EN
The research presented in this paper was aimed at identifying the direction and force of demographic factors impact on patent activity at the regional level. The study used statistical data from Eurostat concerning the regions of the European Union (28). In addition to the often identified determinants such as human resources for science and technology, R & D staff and researchers, or R&D expenditure, demographic factors were also taken into account. The innovativeness models proposed in the previous works have been enriched with demographic variables, whose relevance should indicate the relevance of the factors. As demographic factors were treated directly (via data availability): gender, age and education. As expected in the studies, it was confirmed that the increase in educational attainment significantly influenced the strengthening of the innovativeness of the regions as opposed to the prolongation of life time.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • Furman J.L., Porter M.E., Stern S., 2000, The Determinants of National Innovative Capacity, NBER Working Paper No. 7876.
  • http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 28.08.2017.
  • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  • Ostraszewska Z., Tylec A., 2017, Zasoby ludzkie, aktywa intelektualne i inwestycje przedsiębiorstw jako "motory" innowacyjności Polski - analiza w oparciu o subindeksy sumarycznego wskaźnika innowacyjności, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5 (808), s. 79-93.
  • Szajt M., 2010, Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  • Szajt M., 2013a, Potencjał kapitału intelektualnego a wzrost gospodarczy regionów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 285, s.144-156.
  • Szajt M., 2013b, Przestrzenno-czasowa analiza aktywności patentowej regionów Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 30(3), 191-104.
  • Turek I., 2016, Wiedza i innowacje jako kluczowe czynniki w rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XVII, zeszyt 9, część II, s. 223-235.
  • Zawada M., Herbuś I., 2014, Innowacje drogą do zintensyfikowania rozwoju województw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 14, s. 35-45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.