PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 115--129
Tytuł artykułu

Kondycja zakładów pracy chronionej jako jednej z form wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Condition of Supported Employment Enterprises of Support for People with Disabilities in the Labor Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: jaka jest obecna sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce? Wprowadzenie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uregulowało prawne uwarunkowania funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Autor dokonał analizy ustawy pod względem prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Studium tego przypadku ma na celu przytoczenie teoretycznych i praktycznych zasad funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które są jedną z form wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W niniejszej analizie autor dokonał próby przedstawienia obecnej kondycji sektora chronionego biorąc pod uwagę liczbę funkcjonujących zakładów pracy chronionej i pracujących w nich osób. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to answer the question: what is the current situation of supported employment enterprises in Poland? The introduction of the Act of 27 August 1997 about vocational and social rehabilitation and employment of persons with disabilities have established legal conditions for the functioning of supported employment enterprises. The author of this article has analysed the law in terms of legal and economic condition of functioning of supported employment enterprises. The analysis of this case is to cite the theoretical and practical principles of the functioning of supported employment enterprises, which are one of the forms of support for persons with disabilities in the labour market. In this analysis, the author will attempt to present the current condition of the protected sector taking into account the number of protected workplaces and persons working there. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Radziszewska M. (red.), Informator - przewodnik osoby niepełnosprawnej, PFRON, Warszawa 2007.
 • Rotkiewicz M., Zatrudnianie niepełnosprawnych - poradnik dla pracodawcy i pracownika, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Sieradzka E., Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki, OBPON, Przemyśl 2008.
 • Sierpowska I., Kogut A., Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Gaskor, Wrocław 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2011 r, nr 6, poz.77 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, (Dz.U. z 2004 r, nr 63, poz. 587 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (Dz.U. z 2011 r, nr 43, poz. 225 z późn. zm.).
 • http.//www.niepelnosprawni.gov.pl Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • http://www.praca.flm.pl- Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi.
 • http://www.watchdogpfron.pl- Forum Wymiany Opinii i Informacji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.