PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 6 | 16--27
Tytuł artykułu

Premises and Effects of Using the Risk Score Method to Assess Occupational Risk at a Selected Position

Warianty tytułu
Przesłanki i skutki zastosowania metody Risk Score do oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono podstawy zarządzania ryzykiem, a zwłaszcza kwestie związane z metodyką oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy. Na potrzeby oceny ryzyka zawodowego w badanej instytucji zaproponowano metodę Risk Score oraz przedstawiono efekty tej oceny na przykładzie wybranego stanowiska z użyciem karty oceny ryzyka zawodowego, która została dostosowana do lokalnych uwarunkowań. Przygotowana propozycja karty oceny ryzyka zawiera charakterystykę danego stanowiska pracy, identyfikację zagrożeń, ich źródeł, możliwych skutków i stosowanych zabezpieczeń na wybranym stanowisku oraz kartę zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego. Głównym założeniem dokonanej oceny ryzyka zawodowego było zbadanie możliwych zagrożeń, które występują w środowisku pracowniczym oraz możliwie najlepsze dostosowanie zabezpieczeń zapobiegających wystąpieniu niepożądanego zdarzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the principles of risk management, and particularly methodology of occupational risk assessment at selected workplaces. The Risk Score method, which is widely described and known, was proposed for the purpose of risk assessment, and the results of this assessment were evaluated using an adjusted risk assessment sheet. The prepared proposal for a risk assessment sheet contains the characteristics of a given workplace, the identification of hazards, their sources, possible effects and applied safety measures at the workplace as well as the card of familiarizing employees with the assessment of work-related risks. The main assumption of the conducted occupational risk assessment was to investigate the possible hazards that exist in the work environment and to make the best possible adjustments to prevent the occurrence of an undesired event. The article contains only a selected part of a broader studies and presents a case study that confirmed the assumption that it is not necessary to apply sophisticated methods for risk assessment, because well-known and simple methods are effective as well. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław
 • General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław
Bibliografia
 • [1] Beściak M. (2011), Determinanty bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, [w:] M. Włodarczyk, A. Marjański (red.), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. XII, Nr 2, Wydawnictwo SWSPiZ w Łodzi, Łódź, s. 49-66.
 • [2] Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Chpt. 05, Vol. 001, s. 349-357.
 • [3] Gaik K., Smal T. (2017), Zarządzanie bezpieczeństwem na stanowiskach pracy na przykładzie uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego Seria: Administracja i Zarzadzanie, Nr 42(115), s. 297-310.
 • [4] Geller E.S. (2005), Behavior-Based Safety and Occupational Risk Management, "SAGE Journals", Vol. 29, Iss. 3, pp. 539- -561.
 • [5] Hudson P.T.W. (2003), Aviation Safety Culture, "Journal of Aviation Management", Vol. 3, Iss. 3, s. 27-48.
 • [6] Ingram T. (2013), Opisy stanowisk pracy - konieczność czy zbędny trud? "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 3-8.
 • [7] ISO (2009), ISO 31000:2009 Risk Management - Principles and Guidelines, International Organization for Standardization, Available from: www.iso.org, access date: 26.02.2018.
 • [8] Joy J., Griffiths D. (2004), National Minerals Industry Safety and Health Risk Assessment Guideline, Version 3, March, MCA and MISHC, Australia.
 • [9] Kogi К. (2002), Work Improvement and Occupational Safety and Health Management Systems: Common Features and Research Needs, "Industrial Health", Vol. 40, No. 2, pp. 121-133.
 • [10] Kopczewski M., Smal Т. (2017), Safety in a Manufacturing Company, "Foundations of Management", Vol. 9, pp. 33-42.
 • [11] Moraru R.I. (2012), Current Trends and Future Developments in Occupational Health and Safety Risk, [in:] ). Emblemsvag (ed.), Management, Risk Management for the Future - Theory and Cases, InTech, Available from: http:// www.intechopen.com, access date: 24.02.2018.
 • [12] Muniz B.F., Montes-Peón J.M., Väzquez-Ordas C.J. (2012), Occupational Risk Management under the OHSAS 18001 Standard: Analysis of Perceptions and Attitudes of Certified Firms, "Journal of Cleaner Production", Vol. 24, March, pp. 36-47.
 • [13] Murashov V., Howard J. (2009), Essential Features for Proactive Risk Management, "Nature Nanotechnology", Vol. 4, pp. 467-470.
 • [14] Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl, data dostępu: 14.02.2018 r.
 • [15] PN-N-18001:2011, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Warszawa.
 • [16] Raczkowski B. (2016), BHP w praktyce, Wydawnictwo dla biznesu ODDK, Gdańsk.
 • [17] Raczkowski K., Sulkowski Ł. (2014), Zarządzanie bezpieczeństwem - Metody i techniki, Difin, Warszawa.
 • [18] Romanowska-Słomka I., Słomka A. (2006), Ryzyko zawodowe. Procedury, metody, zagrożenia, Biblioteka Ośrodka Szkolenia PIP, Wrocław.
 • [19] Smoliński D. (2001), Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera, Wydawnictwo dla biznesu ODDK, Gdańsk.
 • [20] Świeboda A. (2014), Ocena ryzyka zawodowego 2014. Praktyczny informator, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • [21 ] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, Nr 24, poz. 141), Dział IV.
 • [22] Warchał M. (2010), Ocena ryzyka zawodowego - czynniki psychospołeczne, Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy Departament Prewencji i Promocji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.