PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2017) | nr 3 | 325--338
Tytuł artykułu

Modele regresji w ocenie wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia rejestrowanego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regression Models in Assessment of the Influence of Gender on the Form of Registered Unemployment Exit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęcie pracy nie jest jedynym powodem wyrejestrowania z urzędu pracy. Bezrobotni przechodzą na rentę lub emeryturę, otrzymują zasiłki przedemerytalne, decydują się na kontynuację nauki w systemie dziennym. Jednym z częstszych powodów jest odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia. Wszystkie te przyczyny stanowią różnego rodzaju zdarzenia konkurujące. Do ich zbadania można zastosować modele regresji z obszaru analizy trwania. Celem artykułu jest wykorzystanie modelu Lunna--McNeila i wielomianowego modelu logitowego do oceny wpływu płci na szansę i intensywność wychodzenia z bezrobocia rejestrowanego z powodu podjęcia pracy, wykreślenia lub pozostałych przyczyn. Przyczyny te wyodrębniono, korzystając z funkcji skumulowanej częstości CIF. W celu zbadania różnic we wpływie płci na prawdopodobieństwo wyrejestrowania z powodu określonej przyczyny zastosowano test Graya. W badaniu skorzystano z danych indywidualnych 22 078 osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i obserwowanych do końca 2014 r. W analizowanym okresie kobiety intensywniej niż mężczyźni podejmowały pracę oraz mniej intensywniej były wykreślane z rejestru. Intensywności wyrejestrowania z pozostałych powodów dla kobiet i mężczyzn nie różniły się od siebie w sposób istotny statystycznie. Szanse mężczyzn na wykreślenie były większe niż dla kobiet. W przypadku pozostałych przyczyn różnice nie były istotne statystycznie. (abstrakt oryginalny)
EN
Accepting a job is not the only reason of deregistration from the labour office. The unemployed persons become retired, can apply for invalidity pension, receive early retirement benefits or start full time studies. One of the most common causes of de-registering is the unemployed person's unjustified refusal to accept a job offer. The above causes are regarded as competing events of various kinds. They can be analysed by means of the regression models from the domain of survival analysis. The goal of the article is application of the Lunn-McNeal model and multinomial logit model for the assessment of the influence of gender on the odds and intensity of registered unemployment exit because of accepting a job, refusal or other causes. These causes were extracted by means of the cumulative incidence function. The Gray test was used in order to analyse the differences in the influence of gender on the probability of deregistration because of specific reason. The analysis was performed on the basis of individual data of 22,078 unemployed persons, registered in the Poviat Labour Office in Szczecin in 2013 and observed until the end of the year 2014. In the analysed period women accepted jobs more intensively than men and were deregistered less intensively. The intensities of deregistration because of other causes for women and men were not significantly different. The odds of refusal for men were higher than for women. In case of the other causes the differences were not statistically significant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
325--338
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012a), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012b), Wykorzystanie wielomianowego modelu logitowego do oceny szansy podjęcia pracy przez bezrobotnych, w: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), "Taksonomia", nr 19: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242.
 • Bryant J. , Dignam J.J. (2004), Semiparametric models for cumulative incidence functions, "Biometrics", Vol. 60, No. 1.
 • Gray R.J. (1988), A Class of K-Sample Tests for Comparing the Cumulative Incidence of a Competing Risk, "The Annals of Statistics", Vol. 16, No. 3.
 • Kalbfleisch J.D., Prentice R.L. (2002), The Statistical Analysis of Failure Time Data, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Kaplan E.L., Meier P. (1958), Nonparametric Estimation from Incomplete Observations, "Journal of American Statistical Association", Vol. 53, No. 282.
 • Klein J.P., Bajorunaite R. (2004), Inference for Competing Risks, w: N. Balakrishnan, C.R. Rao (eds.), Handbook of Statistics: Advances in Survival Analysis, Elsevier, Amsterdam.
 • Klein J.P., Moeschberger M.L. (2003), Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data. Second Edition, Springer-Verlag, New York.
 • Kleinbaum D., Klein M. (2002), Logistic Regression. A Self-Learning Text, Springer--Verlag, New York.
 • Kleinbaum D., Klein M. (2005), Survival Analysis. A Self-Learning Text, Springer-Verlag, New York.
 • Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.) (2007), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Landmesser J. (2013), Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Marubini E., Valsecchi M. (1995), Analysing Survival Data from Clinical Trials and Observational Studies, JohnWiley & Sons, New York.
 • Pepe M.S. (1991), Inference for Events With Dependent Risks in Multiple Endpoint Studies, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 86, No. 415.
 • Sączewska-Piotrowska A. (2016), Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 • Wycinka E. (2015), Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących, "Problemy Zarządzania", nr 3(55), t. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.