PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 7-8 | 170--180
Tytuł artykułu

Sołectwo a gromada - na gruncie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego z 1933 r.

Autorzy
Warianty tytułu
Parish and Community - Comparative Work on the Basis of the Act on the Municipal Self-Government and the Act on the Partial Amendment of the Territorial Self-Government System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzisiejsze sołectwo, będące jednostką pomocniczą gminy, cieszy się jedynie ograniczoną podmiotowością. Wydaje się, że można poszukiwać analogii między tą instytucją a gromadami, które funkcjonowały w gminach po reformie ustrojowej samorządu terytorialnego z 1935 r. Wnioski płynące z analizy obu koncepcji pokazują, że obecna regulacja jednostek pomocniczych może być bardziej rozbudowana. Postulat ten może stać się jeszcze bardziej aktualny w przypadku, w którym nabierze tempa proces łączenia mniejszych gmin w większe jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's parish, which is an auxiliary unit of the municipality, enjoys only limited subjectivity. Analogies between this institution and communities, which functioned within municipalities after the structural reform of territorial self-government from 1935, can be sought. The conclusions of the analysis of both concepts show that the current regulation on auxiliary units could be expanded. This postulate could become even more applicable if the rate at which smaller municipalities merge into larger units increases. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
170--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant
Bibliografia
 • Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
 • Augustyniak M., Status jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa prywatnego, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008/3.
 • Babiak J., Ptak A. (red.), Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, Kalisz-Poznań 2010.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.
 • Bober J. [i in.], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczność działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, Kraków 2013.
 • Burek Cz., Status prawny wójta w samorządzie gminy wiejskiej II RP, "Samorząd Terytorialny" 2008/3.
 • Chmieliński P. [i in.], Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej, Warszawa 2012.
 • Czajka H., Samorząd terytorialny w latach 1919-1939, "Archiwariusz Zamojski" 2003/1.
 • Daniel P., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 lutego 2014 r., II OSK 2910/13, "Samorząd Terytorialny" 2015/5.
 • Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Dyjakowska M., Realizacja zasady trójpodziału władzy w Konstytucji marcowej, "Teka Kom. Praw. - Oddział Lublin PAN" 2013/6.
 • Hausner J. [i in.], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczność działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, t. 2, Kraków 2014.
 • Izdebski H., Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2.
 • Jaworska-Dębska B., Dopuszczalność tworzenia sołectwa w granicach administracyjnych miasta, "Finanse Komunalne" 2015/7-8.
 • Klimek M., Czerw J., Więckiewicz B., Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2013.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M., Samorząd terytorialny w zaborze rosyjskim? Początki decentralizacji administracji terenowej w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych w latach 1861-1915, "Samorząd Terytorialny" 2013/7-8.
 • Kopyciński P. (red.), Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Kraków 2015.
 • Kowalski J., Etapy zmian ustroju państwa w II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939), "Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne" 2008/1.
 • Stępień J., Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2.
 • Supernat J., Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008/1.
 • Sześciło D., Opinia w sprawie możliwości prawnych wzmocnienia jednostek pomocniczych gminna obszarach wiejskich (sołectw), "Opinie i Analizy NIST" 2016/7.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Szewczyk E., Szewczyk M., Pozycja prawna jednostek pomocniczych samorządu gminnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym (na przykładzie jednostek pomocniczych w Poznaniu), "Studia Lubuskie" 2013/9.
 • Wytrążek W., Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce, Lublin 2009.
 • Zwoliński Ł., Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.