PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(56) | 21--41
Tytuł artykułu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane wielkości makroekonomiczne w polskiej gospodarce w latach 2004-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Foreign Direct Investments on the Chosen Macroeconomic Volumes in the Polish Economy in 2004-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dbałości o zachowanie obiektywizmu, w artykule znalazły się też opinie autorów pozytywnie oceniających wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na polską gospodarkę. Natomiast autor niniejszego opracowania, wychodząc z założenia, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne dla kraju przyjmującego są zobowiązaniami (pasywami), dokumentuje ich negatywny wpływ na saldo międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, bilansu płatniczego, a zwłaszcza salda obrotów bieżących. Podjęto też próbę wyjaśnienia bardzo wysokich zysków uzyskiwanych przez BIZ, w większości transferowanych za granicę, i sprzeczności wynikającej z bardzo wysokiego zadłużenia firm zagranicznych. Poruszono też problem stosowania przez firmy zagraniczne optymalizacji podatkowej i cen transferowych. W opracowaniu wspomniano również o inwestycjach portfelowych i funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych (SSE). W opracowaniu wykorzystano głównie metodę opisową i podstawowe metody statystyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Taking care of maintaining objectivity, the author includes in his article also opinions of the authors positively assessing the impact of foreign direct investments (FDI) on the Polish economy. On the author hand, the author of this paper, assuming that foreign direct investments are for the host country liabilities, documents their negative impact on the balance of international investment position, balance of payments, and particularly the current account balance. He also undertook an attempt to explain the fact of very high profits received by FDI, mostly being transferred abroad, and the contradiction stemming from a very high indebtedness of foreign companies. He also touched the problem of the use by foreign firms of tax optimisation and transfer prices. In his article, the author also mentioned portfolio investments and the functioning of special economic zones (SEZ). In the paper, the author used mainly the descriptive method and statistical methods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bochniarz H. (2015), Etatów nie będzie, (w): Sroczyński G. (red.), Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z nami dalej , Agora, Warszawa.
 • Brzozowski M. i in. (2014), Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski, " Materiały i Studia", nr 309.
 • Caruana G. i in.( 2014), Explore the Documents: Luxembourg Leaks Database . The International Consortium of Investigative Journalists, https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/explore-documents-luxembourg-leaks-database [dostęp: 15.01.2018].
 • Czarny E., Śledziewska K. (2013), Analiza determinantów bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011, "Materiały i Studia", nr 299.
 • Dunning J. (1998), Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor ?, "Journal of International Business Studies", Vol. 29, No. 1.
 • Firmy zagraniczne płacą mniej (2015), https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wywiadownia-gospodarcza-Bisnode-zagraniczne-firmy-placa-w-Polsce-mniej-podatku- dochodowego-7277752.html [dostęp: 15.10.2017].
 • Fiszer J. (2014), Polska w Unii Europejskiej: sukcesy i porażki pierwszej dekady (2004- 2014) , "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 3(46).
 • Gajewski D. (2017), Polska to głupi raj podatkowy , wywiad Grzegorza Sroczyńskiego, "Duży Format", dodatek do "Gazety Wyborczej", nr 16(1231).
 • Golinowski K. (2016), Zadłużenie, pułapka rozwoju Polski, http://www.klubinteligencji - polskiej.pl/2016/01/dr-kazimierz-golinowski-zadluzenie-pulapka-rozwoju-polski/ [dostęp: 15.10.2017].
 • Gromada A. i inni (2015), Kapitał zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy? , Fundacja Kaleckiego, Warszawa.
 • GUS (2017), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2016, Wa rsz awa .
 • Izdebski M. i in. (2016), Polska Wobec Inwestorów Zagranicznych. Propozycja nowej polityki, Fundacja Republikańska, Warszawa.
 • Janowicz A. (2016), Ocena wpływu środków Unii Europejskiej na wybrane wskaźniki społeczo-gospodarcze Polski, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(52).
 • Kar D., Spaniers J. (2014), Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012 , Global Financial Integrity, Washington, http://www.gfintegrity.org [dostęp: 15.10.2017].
 • Kobeszko J. (2012), Wizja Polski 2014-2020 , Instytut Sobieskiego, Warszawa, ht t p:// www.sobieski.org.pl/wizja-polski-2014-2020 [dostęp: 15.10.2017].
 • Kobeszko J. (2013), W latach 2014-2020 polscy emigranci zbudują gospodarki Wielkiej Brytanii i Niemiec , "Analiza Instytutu Sobieskiego", nr 60.
 • Mature leader of the CEE region (2017) , EY's Attractiveness Survey Poland, May.
 • Migracje zarobkowe Polaków (2015), Work Service i CEED Institute, /raport/1895, http://ceedinstitute.org [dostęp: 15.10.2017].
 • Ministerstwo Rozwoju (2016), Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju , Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • Morawiecki M. (2014), Jak wyjść z pułapki deficytu C/A w Polsce?, wykład wygłoszony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniu 24.04.
 • NBP (2015), Statystyka bilansu płatniczego. Uwagi metodyczne , Departament Statystyki NBP, Warszawa.
 • NBP (2016), Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki, materiał dla KSF-M. ht t ps:// www.nbp.pl/publikacje/rownowaga/rownowaga_2016.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • NBP (2017a), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje za granicą w 2016 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.
 • NBP (2017b), Bilans obrotów bieżących , https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje - -slownika/bilans-obrotow-biezacych [dostęp: 15.10.2017].
 • NBP (2017c), Statystyka bilansu płatniczego, Zadłużenie zagraniczne Polski, http://www. nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/zadluz.html .[dostęp: 15.10.2017].
 • NIK (2015), Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego , Warszawa.
 • Nisztor P. (2017), Skok na banki. Kto kontroluje pieniądze Polaków, Fronda , Warszawa .
 • Polish Information and Foreign Investment Agency (2017), http://www.paiz.gov.pl [dostęp: 15.10.2017].
 • Poręba G. (2016), Zarobki w Europie a rozmiary emigracji Polaków , https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-w-europie [dostęp: 15.10.2017].
 • Różański J. (2017), Zmierzch międzynarodowych przepływów kapitałowych?, "Acta Universitatis Lodziensis", nr 3(329).
 • Sadłakowski D. (2015), Analiza kosztów gospodarczych wynikających z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 41, T. 3.
 • Sawulski J, (2016), Ulotne finansowanie zagraniczne , "Obserwator Finansowy", http:// www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp: 15.10.2017].
 • Slany K., Solga B. (2014), Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski , Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Stawicka M. (2013), Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej-studium komparatystyczne lat 2005 i 2011, "Zarządzanie i Finanse", nr 1(2).
 • Wawrzyniak D. (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 • Weber J. (2016), Inwestor's Guide - Poland. How to do business 2016, http://www. jpweber.com [dostęp: 15.10.2017]
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.