PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 16--27
Tytuł artykułu

Atrybut środowiska jako element budowy klimatu dla kapitału kreatywnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Attribute of the Environment as an Element of Building a Climate for Creative Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba zdiagnozowania czynników sprzyjających rozwojowi środowiska kreatywnego w przedsiębiorstwach w aspekcie rozwoju kapitału kreatywnego. Realizując przyjęty cel wykorzystano kwestionariusz oceny możliwości rozwoju kapitału kreatywnego. Badania ankietowe przeprowadzono wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w 2016 roku. Oceny dokonano w podziale na sekcje PKD. W badanych podmiotach według sekcji nie zaobserwowano większych różnic w odniesieniu do grupy przedsiębiorstw zaliczonych do sektora kreatywnego. Wymiar środowiska przedsiębiorstwa oceniony został na poziomie średnim. Oznacza to, że warunki środowiskowe charakteryzowane przez cechy wewnętrzne przedsiębiorstwa nie różnicują w stopniu decydującym przedsiębiorstw pod kątem rozwoju kapitału kreatywnego. Największe znaczenie dla budowania klimatu dla kreatywności mają tolerancja i możliwość konkurowania z innymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to attempt to diagnose factors conducive to the development of creative environment in enterprises in the aspect of development of creative capital. The goal of the development of creative capital was taken into account when evaluating the adopted objective. Survey was conducted among enterprises located in Podkarpackie Voivodeship in 2016. Ratings were broken down into PKD sections. There were no major differences in the audited entities by section for the group of companies included in the creative sector. The size of the enterprise environment was rated at the middle level. This means that the environmental conditions characterized by the intrinsic characteristics of the enterprise do not differentiate decisively from the point of view of the development of creative capital. Most important for building a climate for creativity are tolerance and the ability to compete with other players. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Adamczyk W., 1995, Przedsiębiorczość- próba definicja, Przegląd Organizacji 11/95 s. 12-15.
 • 2. Adamiec M., Kożusznik B., 2001 Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa.
 • 3. Bańka A., Psychopatologia Pracy, Wyd. Gemini sc., Poznań.
 • 4. Bednorz K., 2014 Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014 vol. 2, nr 10, s. 7-26.
 • 5. Beyer K., 2010 kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa - koncepcja i modele zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 17/2010 s. 171-182.
 • 6. Borowska A. 2014 Kreatywność pracowników warunkiem innowacyjności organizacji Marketing i Rynek nr 2 (CD), s. 2-10.
 • 7. Chyba Z., 2014 Potencjał technologiczny a kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw Przegląd Organizacji 2/2014 s. 21-25.
 • 8. Dąbek M., Menedżerowie okresu transformacji. Problemy potencjał rozwój. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 9. Deakins D., Freel M., 2006, Entrepreneurship and small firms, McGraw-Hill Education, Londyn.
 • 10. Dobrzyński M., Grzywacz W., 2001, Europejski kwestionariusz do badania kultury' i klimatu organizacji, w: Witkowski S., Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno- zarządcze i psychospołeczne, red. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wyd. WE Wrocław, s. 125-133.
 • 11. Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • 12. Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • 13. Główny Urząd Statystyczny, POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007), http:// stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.litin, dostęp z dnia 11.01.2018 r.
 • 14. Górniewicz J., 2001, Kategorie pedagogiczne, odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • 15. Grandys E., 2013, Podstawy zarządzania produkcją, Difin, Warszawa.
 • 16. Isaksen S.G., Lauer K.J., 2002, The Climate for Creativity and Change in Teams, Creativity and Innovation Management, Vol. 11/1, s. 74-86.
 • 17. Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., 2006, Kreatywność w biznesie, Wyd. AE w Poznaniu, Materiały dydaktyczne nr 176, Poznań, s. 27-29.
 • 18. Juchnowicz M (red.)., 2004, Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • 19. Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Engram, Difin, Warszawa.
 • 20. Kasprzak R., 2013, Przemysły kreatywne w Polsce, Wyd. Kanion Consulting, Warszawa.
 • 21. Klimek J., 2005, A co z naszą przedsiębiorczością, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • 22. Kłeczek R., 2012, Badanie kreatywności w działaniach marketingowych na rynku B2B, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 114 (Ekonomia kreatywności: jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno- gospodarczego), s. 194-207.
 • 23. Lipka A. (red.), 2012, Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia), UE w Katowicach, Studia Ekonomiczne, ZN 83, Katowice.
 • 24. Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem, PWN.
 • 25. Mesjasz J., 2006, Kultura i klimat w organizacji transgresyjnej, w: Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.
 • 26. Nawrat D., 2013, Wspieranie innowacyjności poprzez kształtowanie klimatu pracy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 14, z. 9, s. 157-174.
 • 27. Nikitorowicz J., 2009, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 28. Plawgo B., Kornecki J., 2010, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 29. Robinson K., 2010, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, Wyd. Element, s. 12-13.
 • 30. Rollnik- Sadowska E., Szlis I., 2013, Strategia partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego, PARP, Warszawa-Białystok.
 • 31. Romanowska M., 2015, Innowacyjne przedsiębiorstwo w nie innowacyjnej gospodarce, Przegląd Organizacji 8/2015, s. 4-8.
 • 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), publikacja: Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r, nr 59, poz. 489.
 • 33. Schulz K., 1990, Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa.
 • 34. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek ]., Stachowiak K., 2010, Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 35. Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010, Uwarunkowania, poziom i dynamika, rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 36. Szara K., Wojtowicz P., 2016, Sektor kreatywny w Polsce - stan i znaczenie, Przedsiębiorstwo i region 8/2016 s. 7-22
 • 37. Szmidt K. J,, 2013, Pedagogika twórczości GWP Sopot s.103-104.
 • 38. Ulatowska R., 2010, Bariery kreatywności w organizacji. Badania mediów. Zarządzanie w Kulturze, vol. 11/2010 Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • 39. Ulrich D., Brockbank W., 2008, Oficyna Wolter Kluwer business Kraków
 • 40. Wajszczak E., 2000, Kształtowemu klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • 41. West M.À. 2000, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
 • 42. Zawadzki K., 2010, Kreatywni pracownicy w sektorach nowej gospodarki, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, i Finansów / Szkoła Główna Handlową z. 99, s. 241-249.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.