PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 24 | 27--47
Tytuł artykułu

Zagraniczna aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w postaci inwestycji bezpośrednich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foreign Business Activity of Polish Companies in the Form of Direct Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu ostatnich kilkunastu lat polskie przedsiębiorstwa wykazywały znaczne zaangażowanie w realizacji projektów w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2014 roku stan należności z tytułu polskich inwestycji za granicą wyniósł 22,3 mld EUR i był prawie 3-krotnie wyższy niż w 2004 roku. Na tle nowych państw członkowskich Polska według danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) uznawana jest za jednego z największych inwestorów bezpośrednich. Struktura geograficzna polskich BIZ wskazuje na koncentrację w krajach europejskich. Relatywnie niski jest udział polskich inwestycji bezpośrednich w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WPN), w tym szczególnie Ukrainy. Jednym z czynników ograniczających ekspansję polskich przedsiębiorstw jest ryzyko inwestycyjne, które w państwach Europy Wschodniej jest bez porównania większe niż w Unii Europejskiej (UE) czy nawet w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the past several years, Polish companies displayed significant involvement in projects in the form of foreign direct investment (FDI). In 2014, the value of Polish investment abroad amounted to EUR 22.3 billion and it was an amount almost three times higher than in 2004. Against the background of the new member states, Poland, according to data of the United Nations Conference on Trade and Development, is considered to be one of the largest direct investors. The geographical structure of Polish FDI indicates concentration in European countries. Relatively low is the percentage of Polish direct investments in the CIS countries, in particular Ukraine. One of the factors limiting expansion of Polish companies is the investment risk, which in Eastern European countries is incomparably higher than in the European Union, or even in some countries of Southeast Asia.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Balance of Payments Manual. 1993. Washington D.C.: International Monetary Fund.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Third Edition. 1996. Paryż: OECD.
 • Biuletyn informacyjny 53/2012. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi (dostęp: 22.07.2016).
 • Biuletyn informacyjny 47/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi (dostęp: 22.07.2016).
 • Biuletyn informacyjny 37/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi (dostęp: 22.07.2016).
 • Biuletyn informacyjny 29/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi (dostęp: 22.07.2016).
 • Dunning John Harry. 2006. "Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business". Transnational Corporation, vol. 15, no. 1. http://unctad.org/en/docs/iteiit20061a7_en.pdf (dostęp: 20.07.2016).
 • Dunning John Harry. 2003. "The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China's Competitiveness". Journal of International Business and Economy, vol. 4, no. 1.
 • Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w latach 2008-2014. 2016. Warszawa: GUS. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze -wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-podmiotow-posiadajacych- jednostki-zagraniczne-w-latach-2008-2014,5,7.html (dostęp: 20.07.2016).
 • Foreign Direct Investment, Joint Venture with Foreign Participation. 1997. Warsaw: Price Waterhouse.
 • Gorynia Marian, Nowak Jan, Wolniak Radosław. 2007. "Poland and its investment development path". Eastern European Economics, vol. 45, no. 2.
 • Informator ekonomiczny Ukraina. luty 2015. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. http://www.kijow.msz.gov.pl/resource/28adcd61-20b8- 4432-8136-2999984cf6ae:JCR (dostęp: 20.07.2016).
 • Informator ekonomiczny Ukraina. grudzień 2015. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. http://docplayer.pl/18869776-Informator-ekonomiczny-ukraina. html (dostęp: 20.07.2016).
 • Informator ekonomiczny Ukraina. październik 2011. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/relacje_polsko_ukrainskie_ 2454/informacje_ ekonomiczne_192/?printMode=true (dostęp: 20.07.2016).
 • Karaszewski Włodzimierz (red. nauk.). 2013. Atrakcyjność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą. Czynniki i skutki. Warszawa: Wyd. PWE.
 • Karaszewski Włodzimierz, Jaworek Małgorzata, Kuzel Marcin, Szałucka Małgorzata, Szóstek Aneta, Kuczmarska Magdalena. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki. Raport z badania. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. www. paiz.gov.pl/files/?id_plik=22126 (dostęp: 20.07.2016).
 • Karpińska-Mizielińska Wanda, Smuga Tadeusz. 2007. Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. www.gospodarka_ narodowa_2007_09_03.pdf. (dostęp: 1.08.2014).
 • Kindleberger Charles Poor. 1969. American Bussiness Abroad. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Klupś Karolina. 2013. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie oraz ukraińskich inwestycji zagranicznych w latach 2004-2013. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu. wir.bg.ue.wroc.pl/docstore/ download.seam;jsessionid...?file Id... (dostęp: 20.07.2016).
 • Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Raport nr 5. 1998. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PAIZ.
 • Pilarska Czesława. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Przybylska Krystyna. 2001. Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej: empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Polska 2013 Raport o stanie gospodarki. 2013. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. https://www.mr.gov.pl/media/15361/Raport_o_stanie_gospodarki_2013_ pl.pdf. (dostęp: 20.07.2016).
 • Polska 2015 Raport o stanie gospodarki. 2015. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. https://www.mr.gov.pl/media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_ pl.pdf. (dostęp: 20.07.2016).
 • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2014 roku. Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/18110/Polskie_ inwestycje_ bezposrednie_2014.pdf. (dostęp: 20.07.2016).
 • Stawicka Magdalena. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych - próba oceny lat 2000-2012. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Stawicka%20Magdalena%20Kinga/Stawicka% 20Magdalena%20%20BEZPO%C5%9AREDNIE%20INWESTYCJE%20 ZAGRANICZNE%20PRZYK%C5%81ADEM%20AKTYWNO%C5%9ACI% 20POLSKICH%20PRZEDSI%C4%98BIORC%C3%93W%20NA%20 RYNKACH%20ZAGRANICZ.pdf. (dostęp: 3.06.2014).
 • Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych (Stan prawny na 20 lutego 2015r.). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady RP w Kijowie. https:// ukraine.trade.gov.pl (dostęp: 22.07.2016).
 • Ukraina. Przewodnik po rynku 2012. grudzień 2011. Kijów: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Rzeczypospolitej w Kijowie. http://docplayer. pl/7953266-Wydzial-promocji-handlu-i-inwestycji-ambasady-rp-w-kijowe-ukraina- przewodnik-po-rynku-2012. html (dostęp: 20.07.2016).
 • Wawrzyniak Dorota. 2010. Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_ 2010_ 04_05.pdf. (dostęp:1.08.2014).
 • Wysokińska Zofia. 2008. "Catching-up strategy: new member states of the European Union in the european internal market for high-tech and environmental products in the context of the renewed Lisbon Strategy". Global Economy Journal, vol. 8, no. 3.
 • [www1] https://ukraine.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/127082,zagraniczne-i-ukrainskie- inwestycje-bezposrednie-w-2014-r-.html (dostęp: 20.07.2016).
 • [www2] http://www.kijow.msz.gov.pl/resource/efa85291-204e-407b-9c- 72-7ef35503328d (dostęp: 30.07.2014), Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza w 2010 roku, s.4.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.