PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 28--43
Tytuł artykułu

Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku

Warianty tytułu
Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji przedstawiono w sposób szczególny globalne zagrożenia o charakterze środowiskowym (przyrodniczym), będące swoistego rodzaju warunkiem sine qua non dla istnienia pozostałych ładów zrównoważonego rozwoju, tj. ładu społecznego i gospodarczego. Szczególna uwaga autorów publikacji została skupiona na problematyce jawiącej się konieczności kompetentnego, sumiennego, rzeczywistego i uczciwego zarządzania tym rozwojem, dla którego cel został sformułowany w sposób jednoznaczny: "zapewnienie i zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji". Biorąc pod uwagę, iż zarządzanie może być rozpatrywane w trzech odsłonach, tj. jako nauka, praktyka i sztuka, autorzy publikacji postulują o przyjęcie oraz uznanie jako metaparadygmatu nauk o zarządzaniu następującej formuły "zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju". Formuła ta ma również swe odniesienie do sfery praktyki i łączącej ją z teorią - sfery sztuki. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper some global threats which are rooted in the natural environment have been presented. They are the sine qua non conditions for the existence of sustainable development concerning both social as well as economic aspects. Special attention was paid to the issues connected with the necessity of competent, honest management of the development "which meets the needs of the present generations without limiting chances of next generations". Taking into consideration the fact that management can be discussed on three stages, such as science, practice and art, the authors of the publication claim that the following formula: "management for the sustainable and long-lasting development" should be acknowledged and accepted as a metaparadigm for the management sciences.
Rocznik
Numer
Strony
28--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bieszczad B., 2013, Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2. Borowiecki R., Siuta- Tokarska B., 2017, Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki, w: Zając Cz. (red.), Nauki ekonomiczne wXXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Borys T., 2003, Regionalne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, w: Pawłowski A. (red.),Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 75- 79.
 • 4. Gawor L., 2006, Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, Diametros, nr 9, s. 84-104.
 • 5. Global Environment Outlook GE05, 2012, United Nations, Valletta.
 • 6 Gospodarek T., 2009, Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Monografie i opracowania nr 189, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 44, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Górka K" Łuszczyk M., Thier A., 2016, Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiani, w: Pach J., Kowalska K" Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru: realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 51-65.
 • 8. Górka K., Thier A,, 2017, Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt.: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony, nr 491, s. 192-201.
 • 9. Drucker P., 2009, Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • 10. Global Footprint Network. Advancing the Science of Sustainability, www.footprintnetwork.org/ our-work/ecological-footprint/_dostęp z dnia 05.04.2018.
 • 11. Hall J.M., Johnson M.E., 2009, When should a process be art, not science, Harvard Business Review, Vol, 87, No 3, s. 58-65.
 • 12. Hull Z., 2007, Czy idea sustainable development ukazuje nową. wizję rozwoju cywilizacyjnego?. Problemy Ekorozwoju Vol. 2, No 1, s. 49- 57.
 • 13. Hull Z., 2003, Filozofia zrównoważonego rozwoju, w: Pawłowski À. (red.), Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin, s. 15-26.
 • 14. Jokiei G., 2006, O celach nauki organizacji i zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1104 pt.: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: cele, skuteczność, efektywność, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 57-63.
 • 15. Lenik P. (red.), 2014, Współczesne dylematy zarządzania, Prace Naukowe nr 67, Wyd, PW5Z, Krosno.
 • 16. Majewski E., Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, SGGW, Warszawa.
 • 17. Meadows D.H., Meadows D.L., RandersJ., 1995 Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość? CUUW, PTWKR, Warszawa.
 • 18. Najder-Stefaniak K., 2017, Rozwój zrównoważony i wartości uniwersalne, w: Sadowski R.F., Lepko Z. (red.), Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszonego Raportu Brundtland, Wyd. Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa, s. 191-202.
 • 19. Living Planet Report. Risk and Resilience in a New Era, 2016, World Wide Fund for Nature, Gland.
 • 20. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/ zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860, dostęp z dnia 12.04.2018.
 • 21. Papuziński A., 2013, Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji, Problemy Ekorozwoju Vol. 8, No 1, s. 5-25.
 • 22. Pawłowski A., 2008, Rozwój zrównoważony - idea, filozofia, praktyka, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografia nr 51, KIŚ, Lublin.
 • 23. Piątek Z., 2007, Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki równoważenia ładu ludzkiego świata, Problemy Ekorozwoju Vol. 2, No 2, s. 5-18.
 • 24. Pilch ML, 2002, Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Rozpraw'}' habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 25. Popowicz K., 2004, Piękno nauki zarządzania, w: Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 207-216.
 • 26. Raport o stanie środowiska świata, UN, UNEP, GRID Warszawa, www.gridw.pl/geo4, dostęp z dnia 15.04.2018.
 • 27. Redclift M.R., 2009, Rozwój zrównoważony (1987-2005) - oksymoron czasu dorastania, Problemy Ekorozwoju Vol. 4, No 1, s. 33-50.
 • 28. Romanowska M., 2016, Badawczy wymiar nauk o zarządzaniu, w: Osbert-Pociecha G,, Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 214-222.
 • 29. Rozwój trwały i zrównoważony, 2016, Kociszewski K. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 452, Wrocław.
 • 30. Rutka R., Czerska M., 2016, Wybrane bariery rozwoju nauk o zarządzaniu, w: Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 223-236.
 • 31. Siuta-Tokarska B., 2017, Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia, w: Jędralska IG, Dyduch W., (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 95-105.
 • 32. Sudoł S., 2016, Nauki o zarządzaniu. Przedmiot i zakres, cechy charakterystyczne, kierunki rozwoju, w: Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 264-275.
 • 33. Szarucki M., 2015, Evolution of managerial problems from the perspective of management science, Business: Theory and Practice, Vol. 16, No 4, s. 362-372.
 • 34. Szarucki M., 2016, Koncepcja, doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Monografie nr 247, Kraków, s. 44-63.
 • 35. Szołtysek A., 2003, Filozofia pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria-metodyka-praktyka, Wyd. ESSE, Katowice.
 • 36. Sztumski W., 2006, Idea zrównoważonego rozwoju a. możliwości jej urzeczywistnienia, Problemy Ekorozwoju Vol. 1, No 2, s. 73-76.
 • 37. Sztumski W., 2008, Refleksja na. temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?), Problemy Ekorozwoju Vol. 3, No 2, s. 133-139.
 • 38. Wielka Encyklopedia PWN, 2002, nr 8, PWN, Warszawa.
 • 39, Żmija D., Żmija K., 2017, Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings, Hradec Economic Days, Vol. 7(1), s. 973-979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.