PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 44--55
Tytuł artykułu

Zatrudnienie osób w wieku 55-64 w wybranych krajach UE-15

Autorzy
Warianty tytułu
Employment of People Aged 55-64 in Selected EU-15 Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia poziom wielkości zatrudnienia starszych pracowników (w wieku 55-64) na rynku pracy wybranych państw UE-15 w okresie 2004-2015 r. Główna hipoteza tej pracy stwierdza, że w większości analizowanych wybranych państw UE-15 kryzys finansowy 2008 r, nie wpłynął negatywnie na wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64. Aby udowodnić powyższą hipotezę poddano analizie zmianę wielkości wskaźnika zatrudnienia osób w wieku starszym (55-64) w latach 2004-2015. W większości analizowanych krajów poziom zatrudnienia osób starszych w okresie kryzysu uległ polepszeniu, największy przyrost odnotowały Niemcy. Sytuacja ta wynika z docenienia starszych pracowników przez pracodawców, oraz pewnych cech młodych pracujących (15-24 lata) takich jak np. wysoka roszczeniowość czy brak doświadczenia. Jedynym państwem, które w znacznym stopniu pogorszyło swój wskaźnik zatrudnienia osób w starszym wieku pozostaje Grecja. (abstrakt oryginalny)
EN
The Conducted analysis concerned the level of employment of older workers (aged -55-64) in the labor market of selected EU-15 countries in the period of 2004-2015. The main hypothesis presented in the paper is that the 2008 financial crisis had no impact on the employment rate of people aged 55-64 in most of analyzed EU-15 countries. To verify this hypothesis the changes in the employment rate of the elderly (55-64 years) between 2004 and 2005 were analyzed. The results of the analysis has shown the increase in this kind of employment in some countries. The largest increase has been observed in Germany. This situation is due to the appreciation of older workers by employers and to certain characteristics of young workers (15-24 years) such as high claims or lack of experience. The only country in which the significant reduction of the employment rate for the elderly has been observed is Greece. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • 1. Charalambis D., Maratou-Alipranti L,, Hadjiyatwi A., 2004, Recent Social Trends in Greece 1960-2000, McGill- Queen's University Press, Montreal, za: Piecuch J., 2013, Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego, PWN, Warszawa, s, 110
 • 2. European Commission, 2000, Employment in Europe 2000, Brussels, za: Piecuch, 2013, Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego, Wyd. PWN, Warszawa, s. 107
 • 3. EUROSTAT (Ifsiempa), 2016, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lf- si_emp_a&lang=eng, dostęp z dnia 2940.2016 r.
 • 4. EUROSTAT, 2012, Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, http://orbitorun.pl/upload/iile/Raport20I2_Aktywnosc_osob_starszych_i_solidarnosc_miedzypokole.pdf, dostęp z dnia 29.10.2016 r., s. 38-39.
 • 5. Kotowska I. £., 2008 Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, http:// dspace.uni.lodz.pl.8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3617/KOTOWSKA.pdf?sequence=l, dostęp z dnia 29.10.2016 r.
 • 6. OECD, 2005, Ageing and Employment Policies, Paris, za: Thieme P., 2015, Continuing Education of Older Workers, Motivational characteristics in the context of work and life-span, http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/thieme-paula-2015-1 Q-30/PDF/thieme.pdf, dostęp z dnia 29.10.2016 r.
 • 7. Patra E., 2015, Osoby starsze na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej- wybrane aspekty, International Business and Global Economy nr 34, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.phpTOpenFi- le=1671,dostępzdnia29.10.2016r., s. 124-125, 132.
 • 8. Piecuch J., 2013, Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego, PWN, Warszawa, s. 104-105, 107
 • 9. Pikuła G. N,, 2014, Senior na rynku pracy w: Pikała G. N., Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, Impuls, Kraków.
 • 10. Ribeiro Costa A.C., 2016, Occupational Health and Safety and Older Workers: Are they in Reed of a special legal framework?, E-Joumai of International and Comparative LABOUR STIJIDES, vol.5, no. 1 January 2016, , http://adapt.it/EJCLS/mdex.php/ejcls_adapt/article/view/343/448, dostęp z dnia 29.10.2016 r., s. 5-6.
 • 11. Rie T.V., Marx I., 2012 The European Union at Work? The European Employment Stategy from Crisis to Crisis, Journal of Common Market Studies, vol. 50, nr 2, http://vef.merit.unu.edu/docs/ vie_mar.pdf, dostęp z dnia 29.10.2016 r.
 • 12. Rudnicka M., Surdej A., 2013, Gospodarka Senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Raport Centrum im. Adama Smitha, Warszawa, http://kigs.org.pl/vrp-content/ uploads/2015/01 /Rudnicka-Surdej_Gospodarka-Senioralna_2013.pdf, dostęp z dnia 29.10.2016 r.
 • 13. Rzechowska E" 2010, Dojrzały pracownik na rynku pracy: jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+, Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin, s. 16,21.
 • 14. Szaban J.M., 2016, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, wyd. Difin, Warszawa.
 • 15. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, 2001, Polityka społeczna i zatrudnienie. Informacje podstawowe, s. 2, za: Włodarczyk R.W., 2012, Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej, na przykładzie unii gospodarczej i walutowej, UEK, Kraków.
 • 16. Uścińska G., 2011, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych- Aspekt Prawny, https://www.ipiss.com.pl/wpcon- tent/uploads/downloads/2012/11 /diagnozasytuacji_osob_45_gu.pdf, dostęp z dnia 29.10.2016 r.
 • 17. Walker A., Maltby T., 2012, Active ageing: A strategie Policy solution to demographic ageing in the European Union, International journal of Social Welfare, October 2012, https://www. researchgate.net/piiblicatiori/264570385_Active_ageing_A_strategic_policy_solution_to_de- mographic_ageing_in_the_European_Union , dostęp z dnia 29.10.2016 r., s. 117.
 • 18. Włodarczyk R.W., 2012, Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej, na przykładzie unii gospodarczej i walutowej, UEK, Kraków, s. 130-135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.