PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 | 19--26
Tytuł artykułu

Czynniki lojalności darczyńców i wolontariuszy organizacji pożytku publicznego w świetle filozofii dialogu

Warianty tytułu
Loyalty Factors of Donors and Volunteers of Non-profit Organizations in the Light of Philosophy of Dialogue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarte są rozważania na temat czynników lojalności darczyńców i wolontariuszy wobec organizacji pożytku publicznego. Wykorzystanie perspektywy filozofii dialogu podkreśla podmiotowość człowieka w relacjach zachodzących w sektorze organizacji nienastawionych na zysk i może przyczynić się do pogłębienia rozumienia zjawiska lojalności. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań powstawania lojalności darczyńców i wolontariuszy względem organizacji pożytku publicznego. W artykule zaproponowany został model relacji pomiędzy organizacją pożytku publicznego, darczyńcami i wolontariuszami a usługobiorcami, będący połączeniem wiedzy na temat lojalności z dziedziny marketingowej oraz perspektywy filozofii dialogu. (abstrakt oryginalny)
EN
The work includes considerations on the loyalty factors of donors and volunteers towards public benefit organizations. Using the perspective of the philosophy of dialogue emphasizes the subjectivity of a man in relations occurring in the sector of non-profit organizations and may contribute to deepening the understanding of the phenomenon of loyalty. The aim of the article is to identify the conditions for the formation of loyalty donors and volunteers towards public benefit organizations. The article proposes a model of relations between a public benefit organization, donors and volunteers and service recipients, which is a combination of knowledge about loyalty in the marketing field and the perspective of the philosophy of dialogue. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bass, F.M., Pessemier, E.A. i Lehmann, D.R. (1974). An Experimental Study of Relationships between Attitudes, Brand Preference and Choice. Behavioural Science, 17, 532-541.
 • Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Cooil, В., Keiningham, T.L., Aksoy, L. i Hsu, M. (2007). A Longitudinal Analysis of Customer Satisfaction and Share of Wallet: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics. Journal of Marketing, 71 (1), 67-83.
 • Cunningham, R.M. (1956). Brand Loyalty - What, Where, How Much? Harvard Business Review, 34, 116-128.
 • Day, G.S. (1969). A Two-dimensional Concept of Brand Loyalty. Journal of Marketing Research, 9 (3), 29-35.
 • Dick, A.S. i Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22 (2), 99-113.
 • Fournier, S. i Yao, J.L. (1997). Reviving Brand Loyalty. A Reconceptualization within the Framework of Consumer-Brand Relationships. International Journal of Research in Marketing, 14 (5), 451-472.
 • Gara, J. (2006). Pedagogiczne konteksty tez filozofii dialogu. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, (1).
 • Górzna, S. (2012). "Inny" w filozofii Emmanuela Lévinasa. Słupskie Studia Filozoficzne, (11), 57-70.
 • Hall, M., Lasby, D., Gumulka, G. i Tryon, C. (2006). Caring Canadians, Involved Canadians: Highlights from the 2004 Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating. Statistics Canada.
 • Hall, M.H. i Parmegiani, M. (1998). Public Opinion and Accountability in the Charitable Sector. Research Bulletin, 5 (2), 1-4.
 • Jacoby, J. (1971). A Model of Multi-brand Loyalty. Journal of Advertising Research, 11 (3), 29-35.
 • Jacoby, J. i Chestnut, R. (1978). Brand Loyalty: Measurement and Management. Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 12, 275-307.
 • Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kłoczowski, J.A. (2005). Filozofia dialogu. Poznań: W drodze.
 • Kwil, M. (2011). Kreowanie lojalności donatorów. W: A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Levinas, E. (2014). Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łęgowski, S. (2017). Budowanie relacji z klientem jako determinanta lojalności i satysfakcji konsumenta na rynku telefonii komórkowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (328).
 • Łobocki, M. (1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Merchant, A., Ford, J.B. i Sargeant, A. (2010). "Don't Forget to Say Thank You": The Effect of an Acknowledgement on Donor Relationships. Journal of Marketing Management, 26 (7-8), 593-611.
 • Mirońska, D. (2016). Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mitręga, M. (2013). Marketing mobilny w świetle postaw użytkowników telefonów komórkowych. Handel Wewnętrzny, 3 (maj-czerwiec), 170-177.
 • O'Reilly, N., Ayer, S., Pegoraro, A., Leonard, B. i Rundle-Thiele, S. (2012). Toward an Understanding of Donor Loyalty: Demographics, Personality, Persuasion, and Revenue. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 24 (1), 65-81.
 • Patterson, P.G., Johnson, L.W. i Spreng, R.A. (1997). Modeling the Determinants of Customer Satisfaction for Business-to-Business Professional Services. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (1), 4-17.
 • Pluta, M. (1998). Emmanuela Lévinasa etyka odpowiedzialności. Łódzkie Studia Teologiczne, (7).
 • Rundle-Thiele, S. i Bennett, R. (2001). A Brand for All Seasons? A Discussion of Brand Loyalty Approaches and Their Applicability for Different Markets. The Journal of Product and Brand Management, 10 (1), 25-37.
 • Rundle-Thiele, S. i Maio Mackay, M. (2001). Assessing the Performance of Brand Loyalty Measures. The Journal of Services Marketing, 15 (7), 529-546.
 • Sargeant, A. (2001a). Relationship Fundraising: How to Keep Donors Loyal. Nonprofit Management and Leadership, 12 (2), 177-192.
 • Sargeant, A. (2001b). Managing Donor Defection: Why Should Donors Stop Giving? New Directions for Philanthropic Fundraising, (32), 59-74.
 • Sargeant, A. i Woodliffe, L. (2007). Building Donor Loyalty: The Antecedents and Role of Commitment in the Context of Charity Giving. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 18 (2), 47-68.
 • Sargeant, A. i Lee, S. (2004). Trust and Relationship Commitment in the United Kingdom Voluntary Sector: Determinants of Donor Behavior. Psychology & Marketing, 21, 613-635.
 • Sargeant, A. i Hudson, J. (2008). Donor Retention: An Exploratory Study of Door-to-door Recruits. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13 (1), 89-101.
 • Siemieniako, D. (2008). Logika usługowej dominacji w marketingu - podstawowe pojęcia w konsekwencje w zarządzaniu. Marketing i Rynek, (11), 11-16.
 • Siemieniako, D. (2010). Lojalność klientów - historia czy współczesność marketingu? Marketing i Rynek, (5), 15-21.
 • Siemieniako, D. (2011). Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych. Marketing i Rynek, (8), 10-15.
 • Siemieniako, D. i Urban, W. (2006). Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności. Marketing i Rynek, (1), 7-12.
 • Tischner, J. (1998). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Urban, W. i Siemieniako, D. (2005). Motywy lojalności klientów. Marketing i Rynek, (5), 2-7.
 • Walczak, A. (2008). Spotkanie w perspektywie filozofii dialogu. Pedagogika Filozoficzna on-line, 1 (08-09).
 • Wilmańska-Sosnowska, S. (2004). Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179.
 • Wright, M., Sharp, A. i Sharp, B. (1998). Are Australasian Brands Different? Journal of Product and Brand Management, 7 (6), 465-480.
 • Wymer, W. i Rundle-Thiele, S. (2009). Defining and Measuring Supporter Loyalty. Referat na: Academy of Marketing Science 14th Biennial World Marketing Congress.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.