PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 24 | 247--257
Tytuł artykułu

Przywództwo w nowoczesnej administracji publicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Leadership in Modern Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzanie w życie nowych koncepcji zarządzania publicznego, takich jak new public management spowodowało adaptację z biznesu metod kierowania administracją. Dotyczy to między innymi przywództwa. W najnowszej teorii administracji publicznej, czyli new public service, akcentuje się z kolei etyczne aspekty zarządzania. Stąd między innymi wynika zastosowanie w służbie publicznej normatywnych teorii przywództwa, takich jak przywództwo transformacyjne, mimo że centralnym jej punktem jest charyzma lidera. Wydaje się, że bardziej dopasowana do zarządzania publicznego może być koncepcja autentycznego przywództwa. Komponenty zachowania autentycznego lidera - transparentność relacyjna, zinternalizowana perspektywa moralna, zrównoważone procedowanie oraz samoświadomość, w większości oddają jej normatywny charakter. Niniejszy artykuł stanowi próbę zastosowania teorii autentycznego przywództwa w administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of the new concepts of public management, such as new public management resulted in an adaptation of administration management methods from business. This includes, among others, leadership. The latest public administration theory, i.e. new public service, emphasises ethical aspects of management. This is the reason, among others, for application of normative leadership theories, such as transformational leadership, in public service, despite the fact that leader's charisma is its central point. It seems that the concept of authentic leadership could be more suited to public management. The characteristics of the authentic leader - relational transparency, internalised moral perspective, sustainable proceedings and self-awareness, mostly reflect its normative character. This article is an attempt to apply the theory of authentic leadership in public administration.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Collegium Mazovia, Siedlce
Bibliografia
 • Avolio Bruce, Bass Bernard. 1995. "Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: A multi-level framework for examining the diffusion of transformational leadership", Leadership Quarterly 6(2): 199-218.
 • Avolio Bruce, Gardner William, Walumbwa Fred, Luthans Fred, May Douglas. 2004. "Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors", Leadership Quarterly 15(6): 801-823.
 • Bartkowiak Grażyna. 2009. "Autentyczne przywództwo a dobrostan pracowników na przykładzie przedsiębiorstw polskich", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu 2/3: 1107-1115.
 • Bass Bernard. 1985. Leadership and performance beyond expectations, New York: Free Press.
 • Bass Bernard. 2008, The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications, New York: Free Press.
 • Bass Bernard. 1995. "Theory of transformational leadership redux", Leadership Quarterly 6(4): 463-478.
 • Bass Bernard. 1998. Transformational leadership: Industrial, military and educational impact, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Bass Bernard, Waldman David, Avolio Bruce, Bebb Michael. 1987. "Transformational leadership and the falling dominoes effect", Group & Organization Studies 12(1): 73-88.
 • Brown Michael, Treviño Linda, Harrison David. 2005. "Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing", Organizational Behavior and Human Decision Processes 97: 117-134.
 • Burns James MacGregor. 1978. Leadership, New York : Harper and Collins.
 • Caillier James. 2016, "Do transformational leaders affect turnover intentions and extra-role behaviors through mission valence?", The American Review of Public Administration 46(2): 226-242.
 • Cianci Anna, Hannah Sean, Roberts Ross, Tsakumis George. 2014. "The effects of authentic leadership on followers' ethical decision-making in the face of temptation: An experimental study", Leadership Quarterly 25(3): 581-594.
 • French John, Raven Bertran. 1959. The Bases of social power, W Studies in social power, red. D. Cartwright, 151-157, Ann Arbor: Institute for Social Research.
 • Gardner John. 1990. On leadership, New York: Free Press.
 • Gardner William, Cogliser Claudia, Davis Kelly, Dickens Matthew. 2011. "Authentic leadership: A review of the literature and research agenda", Leadership Quarterly 22(6): 1120-1145.
 • Giallonardo Lisa, Wong Carol, Iwasiw Caroll. 2010. "Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses' work engagement and job satisfaction", Journal of Nursing Management 18(8): 993-1003.
 • Gigol Tomasz. 2015. Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Warszawa: Difin.
 • Gigol Tomasz, Sypniewska Barbara, Interpersonal Conflicts at Workplace and Authentic Leadership, niepublikowany artykuł przekazany do recenzji.
 • Gill Carol, Caza Arran. 2015. "An Investigation of Authentic Leadership's Individual and Group Influences on Follower Responses", Journal of Management, w druku.
 • Goleman Daniel. 1997, Intelligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina.
 • Hannah Sean, Avolio Bruce, Walumbwa Fred. 2011. "Relationships between authentic leadership, moral courage, and ethical and pro-social behaviors", Business Ethics Quarterly 21(04): 555-578.
 • Kotter John. 1990. A force for change. How leadership differs from management, New York: Free Press.
 • Kouzes James, Posner Barry. 2007. Leadership Challenge, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Laschinger Heather Spence, Fida Roberta. 2014. "New nurses burnout and workplace wellbeing: The influence of authentic leadership and psychological capital", Burnout Research 1(1): 19-28.
 • Laschinger Heather Spence, Smith Lesley. 2013. "The influence of authentic leadership and empowerment on newgraduate nurses' perceptions of interprofessional collaboration", Journal of Nursing Administration 43: 24-29.
 • Laschinger Heather Spence, Wong Carol, Grau Ashley. 2013. "Authentic leadership, empowerment and burnout: A comparison in new graduates and experienced nurses", Journal of Nursing Management 21(3): 541-552.
 • Leroy Hannes, Anseel Frederik, Gardner William, Sels Luc. 2015. "Authentic leadership, authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance: A cross-level study", Journal of Management 41(6): 1677-1697.
 • Luthans Fred, Avolio Bruce. 2003. Authentic leadership development. W Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline, red. Kim S. Cameron, Jane E. Dutton, Robert E. Quinn, San Francisco: Barrett-Koehler, 241-261.
 • Łuczak Jacek, Wolniak Radosław. 2013. "Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 67: 7-18.
 • Mayer John , Caruso David, Salovey Peter. 1999. "Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence", Intelligence 27: 267-298.
 • Nielsen Morten 2013. "Bullying in work groups: The impact of leadership", Scandinavian Journal of Psychology 54(2): 127-136.
 • Paarlberg Laurie, Lavigna Bob. 2010. "Transformational leadership and public service motivation: Driving individual and organizational performance", Public Administration Review 70(5): 710-718.
 • Pandey Sanjay, Davis Randall, Pandey Sheela, Peng Shuyang. 2016. "Transformational leadership and the use of normative public values: Can employees be inspired to serve larger public purposes?", Public Administration Vol. 94, No. 1: 204-222.
 • Penger Sandra, Černe Matej. 2014 "Authentic leadership, employees' job satisfaction, and work engagement: a hierarchical linear modelling approach", Economic Research-Ekonomska Istraživanja 27(1): 508-526.
 • Rainey Hal. 1999. "Galloping elephants: Developing elements of a theory of effective government organizations", Journal of Public Administration Research and Theory 9(1): 1-32.
 • Robbins Steven, DeCenzo David. 2002. Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Schein Edgar.1992. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Schermerhorn John. 2008. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWE.
 • Sierpińska Lidia. 2013. "Walidacja polskiej wersji kwestionariusza autentycznego przywództwa na potrzeby oceny autentycznego przywództwa kierowniczej kadry pielęgniarskiej krajowych oddziałów szpitalnych", Polski Merkuriusz Lekarski 25(207): 159-162.
 • Szczupaczyński Jerzy. 2014. "Nowe wzory przywództwa w administracji publicznej", e-Politikon 10: 7-34.
 • Tichy Noel, Devanna Mary. 1986. "The transformational leader", Training & Development Journal, Vol. 40, Issue 7: 27-32.
 • Trottier Tracey, MontgomeryVan Wart, Wang XiaoHu. 2008. "Examining the nature and significance of leadership in government organizations", Public Administration Review 68(2): 319-333.
 • Van Wart Montgomery. 2003. "Public Sector, leadership theory: An assessment", Public Administration Review 63(2): 214-228.
 • Van Wart Montgomery. 2013. "Administrative leadership theory: A reassessment after 10 years", Public Administration 9(3): 521-543.
 • Walumbwa Fred, Avolio Bruce, Gardner William., Wernsing Tara S., Peterson Suzanne J. 2008, "Authentic leadership: Development and validation of a theory -based measure". Journal of Management 34(1): 89-126.
 • Wang Hui, Sui Yang, Luthans Fred, Wang Danni, Wu Yanghong. 2014. "Impact of authentic leadership on performance: Role of followers' positive psychological capital and relational processes". Journal of Organizational Behavior 35: 5-21.
 • Warszewska-Makuch Magdalena, Bedyńska Sylwia, Żołnierczyk-Zreda Dorota. 2015. "Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences". International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 21(2): 128-140.
 • Weber Max. 1975. Trzy czyste typy prawomocnego panowania. W Elementy teorii socjologicznych, red. Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki, 539-545. Warszawa: PWN.
 • Wright Bradley, Moynihan Donald, Pandey Sanjay . 2012. Pulling the levers: Transformational leadership, public service motivation, and mission valence. Public Administration Review 72(2), 206-215.
 • Wytrążek Wojciech. 2010. Zagadnienia motywacji i przywództwa w administracji publicznej. W Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan M. Izdebski, Tadeusz Stanisławski, 573-575. Lublin: Wydawnictwo KUL Lublin.
 • Zaleznik Abraham. 2005. Menedżerowie i liderzy - czym różnią się od siebie? W Przywództwo, 71-93. Gliwice: Helion.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.