PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 3 Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych = Conditions for economic development of regional and local systems | 116--127
Tytuł artykułu

Światowe centra ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych - stan obecny i perspektywy rozwoju

Warianty tytułu
World Economic Centres in United States - Present State and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie poziomu odporności funkcji kontrolno-zarządczych na kryzys dominującego sektora kreującego tę funkcję w miastach Stanów Zjednoczonych oraz prognoza ich odporności do roku 2025. W tym celu posłużono się wnioskowaniem w oparciu o trend zmian wskaźnika światowych centrów ekonomicznych (ŚCE). Wskaźnik obliczony został na podstawie standaryzowanych wartości wyników finansowych korporacji zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym z uwzględnieniem jego potencjału ekonomicznego oraz zróżnicowania sektorowego. W latach 2006-2016 w większości amerykańskich światowych centrów ekonomicznych spadła liczba siedzib zarządów, ale jednocześnie wzrosła ich odporność na kryzys głównego sektora kreującego funkcję kontrolno-zarządczą, a najważniejszymi ŚCE w USA są obecnie Nowy Jork, Chicago, Houston i San Jose. Wykazano, iż odporność miast USA na kryzys funkcji kontrolno-zarządczej wzrastała później niż wartość rynkowa firm po spowolnieniu gospodarczym z 2008 roku. Z kolei w 2025 roku najważniejszymi ŚCE w Stanach Zjednoczonych będą Nowy Jork, Chicago, San Jose i San Francisco. Nie zauważono zależności przestrzennej w prognozowanej dynamice wartości wskaźnika ŚCE. Spadki i wzrosty wartości występują mniej więcej równomiernie na przestrzeni całego kraju. Nie widać też wpływu konkretnego sektora na dynamikę analizowanego wskaźnika.(abstrakt oryginalny)
EN
In the globalisation process, the largest corporations are becoming stronger despite the emerging economic crises. Cities with large corporations in their area can develop command and control functions in the global economy. In this case, Beijing has the strongest command and control function and next are New York, Tokyo, London and Paris. The aim of the study is to determine the level of resilience of command and control function to the crisis of the dominant sector creating this function in the cities of the United States and the perspectives of their resilience by 2025. The application was based on the perspectives of the World Economic Center Index (WECI). The ratio was based on the standardised values of the financial results of corporations located in the metropolitan area, taking into account its economic potential and sectoral diversification. In 2006-2016, most of the American World Economic Centers (WEC) dropped the number of headquarters, but at the same time increased resilience to the crisis in the main sector, and the most important WEC in the USA are now New York, Chicago, Houston and San Jose. It has been shown that the resilience of US cities to the command and control function crisis increased later than the market value of companies after the economic slowdown of 2008. In turn, in 2025, the most important World Economic Centers in the United States will be New York, Chicago, San Jose and San Francisco. No spatial dependence was observed in the projected dynamics of WECI values. Declines in value, as well as increases occur more or less evenly across the entire country. Also, the impact of a specific sector on the dynamics of the WECIs are not visible.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beaverstock, J.V, Smith, R.G., Taylor, P.J. (1999). A rooster of world cities. Cities, 6(6), 445-458.
 • Begg, I. (1999). Cities and competitiveness. Urban Studies, 36(5-6), 795-810.
 • Csomós, G. (2013). The Command and Control Centers of the United States (2006/2012): An Analysis of Industry Sectors Influencing the Position of Cities. Geoforum, 12(50), 241-251.
 • Csomós, G. (2017). Cities as Command and Control Centres (2006-2016). Harvard Dataverse. DOI: 10.7910/DVN/TLPDMS
 • Csomós, G., Tóth, G. (2016). Featured Graphic. Modelling the shifting command and control function of cities through a gravity model based bidimensional regression analysis. Environment and Planning A, 48(4), 613-615. DOI: 10.1177/0308518X15621632
 • Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86. DOI: 10.24917/339
 • Friedmann, J. (1986). The world city hypothesis. Development and Change, 17(1), 69-83. DOI: 10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x
 • Forbes (2017, 15 listopada). Pozyskano z www.forbes.com
 • Hall, P. (1966). The World Cities. London: Heinemann.
 • Kilar, W. (2009). Korporacje informatyczne jako element struktury metropolii. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 125, 136-153.
 • Liu, X., Derudder, B., Taylor, P.J. (2014). Mapping the evolution of hierarchical and regional tendencies in the world city network 2000-2010. Computers, Environment and Urban Systems, 43, 51-66.
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2016). Kryzys gospodarczy a funkcje kontrolno- -zarządcze miast w dobie globalizacji. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 79(1), 100-117.
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2017). Permanence of Economic Potential of Cities Based on Sector Development. Chinese Geographical Sciences, 27(1), 123-136, DOI: 10.1007/s11769-017-0850-5
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2018). Eastern European cities as command and control centres in time of economic crisis. Acta Geographica Slovenica, 58(2), 101-110. DOI: 10.3986/AGS.3124
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., Płaziak M., Szymańska, A.I. (2016). Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2(30), 38-54.
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A., Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2017). Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora. Ekonomista, 1, 67-83.
 • Sassen, S. (2000). The Global City: Strategic Site/New Frontier. American Studies, 41(2/3).
 • Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213.
 • Śleszyński, P. (2015). Economic control functions in Poland in 2013. Geographia Polonica, 88(4), 701-708. 10.7163/GPol.0041
 • Tarczyński, W. (2000). Wyznaczanie trendu w analizie technicznej na podstawie linii regresji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 9, 9-27.
 • Taylor, P.J. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis. Routledge: London.
 • Taylor, P.J., Csomós, G. (2012) Cities as control and command centres: Analysis and interpretation. Cities, 29(6). DOI:10.1016/j.cities.2011.09.005
 • Tóth, G, Csomós, G. (2016). Mapping the position of cities in corporate research and development through a gravity model-based bidimensional regression analysis. Regional Statistics, 6(1), 217-220. DOI: 10.15196/RS06111
 • Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 11-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.