PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 12 | nr 1076 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 583--592
Tytuł artykułu

Absorpcja funduszy unijnych - analiza porównawcza sytuacji finansowej gmin wiejskich woj. podlaskiego

Warianty tytułu
Absorption of EU Funds - Comparative Analysis of Financial Situation for Rural Communities of the Podlaskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza związku między kondycją finansową gmin wiejskich woj. podlaskiego a absorpcją funduszy unijnych. Przez pojęcie absorpcja funduszy unijnych" należy rozumieć wykorzystanie przez samorządy terytorialne środków unijnych postawionych do ich dyspozycji. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST), korzystająca z pomocy unijnej, jest zobowiązana do pokrycia od 25 do 50% wartości kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji oraz wszystkie koszty niekwalifikowane. Niezbędne jest też zapewnienie źródeł finansowania projektu przez cały okres jego realizacji ze względu na zasadę refundacji poniesionych wydatków. Istnieje więc obawą iż małe gminy wiejskie nie będą w stanie zapewnić wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
W celu analizy związku kondycji finansowej gmin z absorpcją funduszy unijnych zbadano sytuację finansową gmin oraz sprawdzono, czy czynnik finansowy miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ubieganie się o pomoc z funduszy przedakcesyjnych. Aby osiągnąć tak określony cel, utworzono ranking gmin, opierający się na kryteriach finansowych z zastosowaniem metody unitaryzacji zerowanej. Analizę przeprowadzono w gminach wiejskich woj. podlaskiego na podstawie danych z lat 1993-2002. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper was to analyze a connection between financial situation of communities and EU funds absorption. It seems that, a communities with a better financial situation which have much money to contribute in projects co-financing from the UE budget, should apply for UE funds more often than the communities with a bad financial situation. To realize the aim the authors have compared: financial situation of communities (using the Zero Unitarization Method) and absorption of EU funds. The research covers rural communities of the Podlaskie voivodship in the years 1993-2002. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
  • Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław 1998.
  • Rozporządzenie Rady Europy nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy o funduszach strukturalnych (OJ L 161 z dnia 26 czerwca 1999 r.).
  • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (DzU 2003, nr 203, poz. 1966).
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (DzU 2003, nr 15, poz. 148, tekst jednolity).
  • Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych, [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.