PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 64 Miasto i przestrzeń miejska : wybrane zagadnienia | 35--54
Tytuł artykułu

Cudzoziemcy we Wrocławiu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foreigners in Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podnosi problem zwiększonej różnorodności kulturowej mieszkańców Wrocławia, która jest rezultatem intensywnej migracji do miasta obywateli innych państw. Dla większości mieszkańców Wrocławia doświadczanie kulturowej i etnicznej różnorodności jest nowym doświadczeniem, zapoczątkowanym w latach 90. XX wieku. Na podstawie danych empirycznych staramy się zaprezentować opinie obcokrajowców o ich relacjach z polskimi mieszkańcami Wrocławia, jak również stosunek polskich mieszkańców Wrocławia do obcokrajowców, którzy coraz liczniej zamieszkują Wrocław. W świetle danych empirycznych, danych wtórnych i przeglądu literatury można postawić tezę o transformacji względnie jednorodnej etnicznie i kulturalnie społeczności Wrocławia w wielokulturową społeczność charakteryzującą się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami owej wielokulturowości.(abstrakt oryginalny)
EN
The article adresses the problem of increasing cultural diversity of Wroclaw's inhabitants which is a result of intensive migration of citizens of other countries to the city. For the majority of Wroclaw inhabitants experiencing cultural diversity is a new experience started in 1990's . Based on the empirical data we try to present opinion of foreigners about their relationships with Polish inhabitants of Wroclaw as well as the attitude of Polish inhabitants of Wroclaw towards foreingers who in the growing numbers live in Wroclaw. In the light of the research data, secondary data and the review of literature one can pose a thesis about transformation of relatively ethnically and culturally homogenous Wroclaw community into multicultural community that is characterized by a positive and negative effects of thereof.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bieniecki M., Pawlak M. (2010). Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bojar H., Gąsior-Niemiec A. (2005). Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i polskich pracowników. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • CBOS (2015a). Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów.
 • CBOS (2015b). Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL [dostęp 02.01.2018].
 • CBOS (2015c). Regionalne zróżnicowanie sympatii i antypatii do innych narodów, http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL [dostęp 02.01.2018].
 • CBOS (2015d). Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL [dostęp 02.01.2018].
 • CBOS (2015e). Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL [dostęp 02.01.2018].
 • CBOS (2016). Praca obcokrajowców w Polsce, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL [dostęp 02.01.2018].
 • CBOS (2017). Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL [dostęp 02.01.2018].
 • Frelak J., Klaus W., Wiśniewski J. (red.) (2007). Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Golka M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Grzymała-Kazłowska A. (2007). Konstruowanie "innego". Wizerunki imigrantów w Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grzymała-Kazłowska A. (red.) (2008). Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce. Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.
 • GUS (2017). Sprawozdania PUP we Wrocławiu za lata 2010 - sierpień 2017, http://pup.wroclaw.ibip.pl/public/?id=193181 [dostęp 02.01.2018].
 • Halik T., Nowicka E. (2002). Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.) (1997). U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Klaus W. (red.) (2007). Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • Klaus W. (red.), (2010). Sąsiedzi czy intruzi. O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • Kłopot S. W. (2012). Kreowanie mitu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia, [w:] J. Styk, M. Dziekanowska (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej. Tradycja dla współczesności, T. 5. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 129-139.
 • Kłopot S. W. (2015). Wielkomiejskie sąsiedztwa, [w:] M. Błaszczyk, J. Pluta (red.), Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy. Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 255-282.
 • Konieczna-Sałamatin J. (2009). Strategie przetrwania. Integracja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy. Raport ze zogniskowanych wywiadów grupowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Łotocki Ł. (2008). Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce. Wydawnictwo Aspra, Warszawa.
 • Pilat A., Seges-Frelak J., Wysieńska K. (red.) (2013). Mała Azja w Polsce. Plany, strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sienkiewicz W., Hryciuk G. (red.) (2008). Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki. Atlas ziem Polski. Demart, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.