PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 1 (47) | 81--88
Tytuł artykułu

The Assessment of the Scope of Implementation of the Idea of Multifunctional Rural Development in Land Consolidation Projects in Poland

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Land consolidation is considered as a tool for accomplishing the goals of multifunctional rural development. However, the mechanisms of execution of the idea do not offer a clear explanation. The aim of this paper is to assess the scope of implementation of the idea of multifunctional rural development in land consolidation projects in Poland. This paper attempts to assess whether all elements of the concept included in land consolidation procedures are dealt with in a sufficient manner. The analyses were based on the example of 15 selected land consolidation projects carried out in disparate regions of Poland. This paper presents the analyses of design solutions concerning three major aspects: the improvement of efficiency of farming, the preservation of the environment and the landscape, the social influence of land consolidation. According to the results of the studies, for all analyzed objects, satisfactory economic results were obtained which indirectly influence the social effects. However, environmental and landscape solutions were only partially considered. The studies have shown, that in Poland it seems necessary to create appropriate organizational and administrative structures in order to generate a tool for implementation of the multifunctional rural development idea within the process of land consolidation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology
 • Warsaw University of Technology
Bibliografia
 • Act of 26 March 1982 on land consolidation and exchange (2014). Dz. U. item 700 with amendments.
 • Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich [The Concept of Multifunctionality as an Element of Sustainable Development of Rural Areas]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz.. Pol. Eur. Fin. Market., 2(51), 11-38.
 • Akińcza, M., Malina, R. (2007). Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia [Geodetic arrangement of rural areas. Lectures and exercises] (p. 57-62). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Baranowska-Janota, M., Marcinek, R., Myczkowski, Z. (2004). Czerwona księga krajobrazu Polski. Projekt pilotażowy tematu (Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Środowiska) [The Red Book of Landscapes of Poland.
 • Pilot project (study commissioned by the Ministry of the Environment)]. Kraków. Retrieved 11th Dec 2017 from: https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2015_11/100ffeb90e324436b27e45b5e9080237.pdf
 • Bielska, A. (2012). Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [The influence of the land consolidation process on multifunctional sustainable development of rural areas]. Infr. Ecol. Rural Areas, 1(II), 5-14.
 • Bórawski, P., Gotkiewicz, W. (2012). Factors contributing to the multifunctional development of rural areas in the opinion of farmers with alternative sources on income. In: P. Bórawski (Ed.), Multifunctional development of rural areas. International experience (p. 11-22). Ostrołęka: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.
 • Duczkowska-Małysz, K. (1993). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: w stronę wsi wielofunkcyjnej [Entrepreneurship in rural areas: towards a multifunctional village]. Warszawa: PAN, FRNP.
 • Durand, G., Van Huylenbroeck, G. (2003). Multifunctionality and rural development; a general framework. In: G. Van Huylenbroeck, G. Durand (Eds.), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development (p. 1-16). Aldershot: Ashgate.
 • European Landscape Convention (2000). Council of Europe, European Treaty Series - No. 176, Doc. 8833, Florence, 20 October 2000. Dz. U. (2006) No. 14 item 98.
 • Kaleta, A. (1998). Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju [Rural area and concepts of its development]. In: A. Kaleta (Ed.), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską [Rural development in the perspective of integration with the European Union] (p. 45-61). Toruń: UMK.
 • Kłodziński, M. (1997). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej [Multifunctional development of rural areas in Poland and European Union countries]. Warszawa: SGGW.
 • Krupowicz, W. (2016). Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych [Methodology of development of the road network in consolidation works in rural areas with consideration of environmental-landscape aspects] (p. 31-41). Dissertation. Warszawa: Politechnika Warszawska.
 • Kulczyk, S. (2009). Ekologia-krajobraz-turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika. Problemy ekologii krajobrazu [Ecology - landscape - tourism: in search of a common denominator], XXIII, 47-51.
 • Mania, W. (2007). Krajobraz - o czym właściwie mówimy? [Landscape: what exactly are we talking about?]. Genius Loci (bezpłatny dodatek do miesięcznika Urbanista), 6, 1, 7.
 • MARD (2014). The Ministry of Agriculture and Rural Development. Retrieved Oct 11th 2016 from: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow- Wiejskich-2014-2020
 • Mazurek, J. (2010). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce - przegląd koncepcji teoretycznych [Development of Rural Areas in Poland - Review of Theoretical Concept]. Zesz. Nauk. Wydz. Nauk Ekon. Polit. Koszal., 14, 61-81.
 • Myga-Piątek, U. (2001). Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych [A dispute about the koncept of landscape in geography and related fields]. Przegl. Geogr., 73(1-2), 163-176.
 • Myga-Piątek, U. (2012). Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne [Cultural landscape. Evolutionary and typological aspects]. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Pietrzak, M. (2006). Krajobraz - między naturą a kulturą (czy istnieją krajobrazy kulturowe?) [Landscape - between nature and culture (are there cultural landscapes?)]. In: W. Wołoszyn (Ed.), Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona [Cultural landscape - features, values, protection]. Probl. Ekol. Krajob., XVIII, 115-118.
 • Psyk-Piotrowska, E. (2005). Demarginalizacja wsi drogą: urbanizacji, skansenizacji, samodzielnego rozwoju [Demarginalization of the countryside leading to: urbanization, open-air museum, independent development]. Paper presented at the conference: Przyszłość wsi polskiej a rola państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz aktywności mieszkańców [The future of the Polish village and the role of the Polish state, the EU agricultural policy and the activity of the inhabitants]. Retrieved Nov 23rd 2017 from: http://www.isp.org.pl/files/5817730480358727001128607475.pdf
 • Szczurowska, M., Podawca, K., Gworek, B. (2005). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi [Multipurpose development of rural areas chance to village]. Ochr. Środ. Zas. Natur., 28, 49-59.
 • Szulczewska, B. (2009). Przyroda, środowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym [Nature, environment, and landscape in spatial planning]. In: B. Domański, W. Kurek (Eds.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej [Economy and Space] (p. 305-319). Kraków: IGiGP UJ.
 • Woźniak, M. (2008). Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce [Diversification as an opportunity for development of individual agricultural farms in global economy]. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 67, 15-24.
 • Van Dijk, T. (2003). Dealing with Central European land fragmentation. A critical assessment on the use of Western European instruments (p. 137-138). Delft: Uitgeverij Eburon. Van Huylenbroeck, G G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E., Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments. Liv. Rev. Lands. Res., 1(3), 5-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.