PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 88--96
Tytuł artykułu

Bieżące monitorowanie w audycie wewnętrznym

Autorzy
Warianty tytułu
Ongoing Monitoring in Internal Audit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie jak jest definiowane monitorowanie w audycie wewnętrznym. Empiryczny materiał do analizy otrzymano w ramach wywiadów przeprowadzonych w Polsce, których udzieliło 28 audytorów wewnętrznych zatrudnionych w 30 organizacjach. Wyniki badania wskazują, że analizowane pojęcie jest rozumiane na dwa sposoby. W organizacji zatrudniającej jednego audytora wewnętrznego monitorowanie jest utożsamiane z samokontrolą. W wieloosobowej komórce audytu wewnętrznego monitorowanie oznacza ogół czynności, które upewniają zespół audytu wewnętrznego, że jego działalność jest zgodna z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present how monitoring is defined in internal audit. Empirical material for analysis was obtained in interviews conducted in Poland, which were given by 28 internal auditors employed in 30 organizations. The research results indicate that the concept under examination is understood in two ways. In an organization that employs one internal auditor, monitoring is equated with self-control. In a multi-person internal audit department, monitoring means all activities that assure the internal audit team that its operations are compliant with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
88--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Bartoszewicz A., 2015, Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Nr 81, s. 9-28.
 • 2. Bednarek P., 2015, Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Bednarek P., 2018, Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Survey of the Polish Private and Public Sectors, Efficiency in Business and Economics, Springer.
 • 4. Brzozowski T., 2011, Monitorowanie, pomiary i analiza danych, w: Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Borys T., Rogala P. (red.), Difin, Warszawa, s. 158-159.
 • 5. Copeland P., Espersen, D., Grobler, M. C. J., Roth, J., 2013, Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, Florida.
 • 6. COSO 1999, Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa. Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • 7. Cybulski K., 2004, Zarządzanie działem sprzedaży firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Poradniki. Tłumaczenie na język polski, 2012, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs.
 • 9. Eisenhardt K.M., 1989, Building Theories from Case Study Research, The Academy of Management Review, Nr 14 (4), s. 532-550.
 • 10 Grucza B., 2015, Sterowanie projektem, w: Trocki M. (red.) Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 209-210.
 • 11. Grzeszczyk T,, 2009, Ocena Projektów Europejskich 2007-2013, Placet, Warszawa.
 • 12. Jeruzalski T., 2009, Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej. Wspomaganie procesów podejmowania decyzji, CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Kałużny 5., 2008, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • 14. Karaszewski R., 2005, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • 15. Kardasz A., Szczerbiński A., 2001, Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności, w: Nowak E. (red.) Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa s. 100-105.
 • 16. Koładkiewicz I. 2014, Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych, Problemy Zarządzania, Vol. 12, Nr 2 (46), s. 68-87.
 • 17. Kotarbiński T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.
 • 18. MacQuarrie C., 2010, Theoretical saturation, w: Mills A.J., Durepos G., Wiebe E. (red.), Encyclopedia of Case Studv Research, Sage Publications, s. 927-929.
 • 19. Mytlewski A., 2007, Monitoring Ekonomiczny przedsiębiorstw•, Wydawnictwo Uniwersytetu Guanskieuu. OUalisic.
 • 20. Reding K.F., Sobel P.J., Anderson U.L., Head M.J., Ramamoorti S,, Salamasick ML, Riddle C., 2013, Internal Auditing: Assurance and. Consulting Services, 1 he Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL.
 • 21. Romanowska M., Wachowiak P. (red.), 2006, Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa,
 • 22. Słownik języka polskiego, 2017, Definicja wyrazu:,, monitorowanie ", https://sjp.pwn.pl/szukaj/ monitorowanie.html, dostęp z dnia 26.09.2017 r.
 • 23. Stadnicka D., Pacana A., 2015, Budowa i rozwój skutecznych systemów zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • 24. Szczepankiewicz E.I., 2010, Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Nr 57, s. 57-82.
 • 25. Walas-Trębacz ],, 2010, Wykorzystanie systemu monitoringu w przedsiębiorstwie, w: Stabryła A., (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • 26. Zatoń W., 2014, Optymizm, samokontrola i pewność siebie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, zeszyt 10, część II, s. 165-173.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.