PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 79--91
Tytuł artykułu

Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Metaphors, models and theories of the network in management sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz ze wzrostem popularności podejścia sieciowego w zarządzaniu zauważa się pewien chaos pojęciowy, który może stanowić istotną barierę w rozwoju teorii sieci. Celem artykułu jest wskazanie głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. Podjęto próbę odpowiedzi na dwa następujące pytania: Jakie są różnice w stosowanych w zarządzaniu podejściach badawczych do sieci? Czy w naukach o zarządzaniu istnieje powszechne akceptowalna baza koncepcyjna, którą badacze sieci mogą wykorzystać do badań w różnych kontekstach? Do identyfikacji typów badań sieci przyjęto trzy główne kryteria: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz pochodzenie sieci. Artykuł ma charakter koncepcyjny, wykorzystujący podejście analityczno-syntetyczne zmierzające do uporządkowania pojęć i typologii badań sieci w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
With the increasing popularity of a network approach in management one can note a certain conceptual confusion, which can be a significant barrier to the development of network theory. The aim of the article is to indicate the main definitional dilemmas and approaches in network research in management. An attempt has been made to answer the following two questions: is there a widely acceptable conceptual framework in management science that network researchers can use for research in different contexts?; what are the differences in research approaches to networks in management science? Three main criteria were adopted to identify the types of network research: a mechanism explaining the functioning of the network, the main purpose of network research and the origin of the network. The article is of a conceptual nature, using an analytical and synthetic approach aimed at organizing the concepts and typologies of network research in management.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abrahamsen M. H., Henneberg S. C., Huemer L., Network picturing: An action research study of strategizing in business networks Review article, "Industrial Marketing Management" 2017, Vol. 59, pp. 852-863.
 • Borgatti S. P., Foster P. C., The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, "Journal of Management" 2003, Vol. 29, pp. 991-1013.
 • Borgatti S. P., Halgin D. S., On Network Theory, "Organization Science" 2011, Vol. 22, pp. 1-14.
 • Borgatti S. P., Mehra A., Brass D. J., Labianca G., Network Analysis in the Social Sciences, "Science" 2009, Vol. 323, pp. 892-895.
 • Brass D. J., Galaskiewicz J., Greve H. R., Tsai W., Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective, "Academy of Management" 2004, Vol. 47, pp. 795-819.
 • Burt R. S., Structural Holes, Harvard University Press, Cambridge 1992.
 • Clegg S., Josserand E., Mehra A., Pitsis T. S., The Transformative Power of Network Dynamics: A Research Agenda, "Organization Studies" 2016, Vol. 7, pp. 277-291.
 • Cook K. S., Emerson R. M., Power, equity and commitment in exchange networks, "American Sociological Review" 1978, Vol. 43, pp. 721-739.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 47-59.
 • Czakon W., O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159), s. 27-35.
 • Czakon W., Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2017, nr 19, s. 71-81.
 • Czakon W., Problem granic w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2014, nr 135, s. 89-98.
 • Czakon W., Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 217, s. 9-18.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Dagnino G. B., Levanti G., Mocciaro Li Destri A., Structural dynamics and intentional governance in strategic interorganizational network evolution: A multilevel approach, "Organization Studies" 2016, Vol. 37, pp. 349-373.
 • DiMaggio P. J., Powell W. W., The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, "American Sociological Review" 1983, Vol. 48, pp. 147-160.
 • Granovetter M., The strength of weak ties, "American Journal of Sociology" 1973, Vol. 78, pp. 1360-1380.
 • Kawa A., Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.
 • Kilduff M., Tsai W., Social Networks and Organizations, Sage, Thousand Oaks 2003.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S., The network concept of strategic management and its limitations, "Management" 2013, Vol. 17, pp. 19-30.
 • Lin N., Social Resources and Instrumental Action, [in:] P. V. Marsden, N. Lin (eds.), Social Structure and Network Analysis, Sage, Beverly Hills 1982, pp. 131-145.
 • Pfeffer J., Salancik G. R., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York 1978.
 • Provan K. G., Kenis P., Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2008, Vol. 18, pp. 229-252.
 • Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Światowiec-Szczepańska J., Sieci korporacyjne w zarządzaniu strategicznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu" 2016, nr 444, s. 490-499.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.