PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market | 72--87
Tytuł artykułu

Environmental Taxes and Their Role in the Economics of Sustainable Development

Warianty tytułu
Podatki ekologiczne i ich rola w ekonomii zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywają podatki ekologiczne w ekonomii zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu omówiono ideę zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ekonomii zrównoważonego rozwoju. Następnie zdefiniowano podatki ekologiczne i wyjaśniono ich istotę oraz omówiono ich rolę w ekonomii zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym, co finalnie pozwoliło na ukazanie roli tych podatków w praktyce. W czwartej części niniejszego artykułu omówiono ekologiczną reformę podatkową. Przeprowadzone w artykule analizy zarówno teoretyczna, jak i empiryczna pozwoliły stwierdzić, iż system podatkowy powinien odgrywać zasadniczą rolę w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jednakże w praktyce nadal jest trudno przeprowadzić właściwą ekologiczną reformę podatkową. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to answer the question of the role of environmental taxes in the economics of sustainable development. The first part of the article discusses the idea of sustainable economic development and the economics of sustainable development. Then, environmental taxes are defined, their essence explained and their role in the economics of sustainable development discussed in theoretical terms, which finally allows for showing the role of these taxes in practice. The fourth part of this article discusses the environmental tax reform. A theoretical and empirical analysis carried out in the article allows us to state that the tax system should play a fundamental role in shaping sustainable economic development, but in practice it is still difficult to carry out the appropriate environmental tax reform. (original abstract)
Twórcy
 • Gdańsk University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Barde, J.P. (1999). Environmental taxes. Recent developments in China and OECD countries. OECD.
 • 2. Bartniczak, B. & Ptak, M. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 3. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną. Konferencje i Seminaria, 2(58)05.
 • 4. Borys, G. (2004). Prośrodowiskowa reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej (Confrence procedings). Łódź.
 • 5. Burzyńska, D. (2007). Ekopodatki podstawą reform systemu podatkowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (208), 25-38.
 • 6. Cieślukowski, M. (2016). Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H-Oeconomia, 50(1), 83-91.
 • 7. Cieślukowski, M. (2014). Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensa, 2(6), 194-207.
 • 8. Commission of the European Communities. (2007). Green paper on market based instruments for environment and related policy purposes. COM(2007) 140 final,{SEC(2007) 388}. Brussels.
 • 9. Czaja, S. (2011). Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju. In B. Poskrobko (Ed.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • 10. Czaja, S. (2005). Teoretyczne i praktyczne problemy związane z wdrażaniem ekologicznej reformy fiskalnej. In Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną. Konferencje i Seminaria, 2(58)05, 59-73.
 • 11. Czerwiński, Sz. (2008). Jaki podatek od zanieczyszczonego środowiska? W jakim stopniu rozwiązania podatkowe powinny służyć realizacji polityki ochrony środowiska? Kwartalnik Prawa Publicznego, 8(3-4), 51-63.
 • 12. Dobrzański, G. (2007). Wstęp. In B. Poskrobko & G. Dobrzański (Eds.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • 13. Eurostat. (2017). Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Luxembourg.
 • 14. Główny Urząd Statystyczny. (2017). Rachunki ekonomiczne środowiska. Retrieved from http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/default aktualnosci/5484/7/2/1/rachunki_ekonomiczne_srodowiska.pdf.
 • 15. Głuchowski, J. (2002). Podatki ekologiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • 16. Instytut Ochrony Środowiska. (1993). Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój". Warszawa.
 • 17. Kryk, B., Kłos, L., Łucka, I.A. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne po polsku. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.
 • 18. Kudełko, M. & Pękala, E. (2008). Ekologiczna reforma podatkowa-wyzwania i ograniczenia. Problemy Ekologii, 12(1), 17-24.
 • 19. Leszczyłowska, A. (2013). Rozwój podatków ekologicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2012. Zarządzanie i Finanse, 11(2, part 2), 215-226.
 • 20. Małecki, P.P. (2006). Podatki i opłaty ekologiczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 21. Małecki, P.P. (2007). Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych. In S. Owsiak (Ed.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 22. Małecki, P.P. (2012). System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 23. Małecki, P.P. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(80), 3-15.
 • 24. Nowikowa, A. Najdziwniejsze podatki świata. Retrieved from https://www.forbes.pl/prawoi-podatki/najdziwniejsze-podatki-swiata/2xhy4b1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.