PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 25--38
Tytuł artykułu

Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych w świetle badań własnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o istotę zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych na podstawie badań pilotażowych, przeprowadzonych w grupie 82 przedsiębiorstw na terenie Polski. Badaniami objęto 82 przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Polski. Jako metodę badawczą wybrano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której wykorzystano technikę ankiety rozdawanej. Narzędziem badawczym był przygotowany autorski kwestionariusz ankiety. Z przeprowadzonych badań wynika, iż badane firmy podejmują różne rodzaje relacji z interesariuszami. W każdej z nich niezwykle ważne jest dla nich zaufanie. Różne grupy interesariuszy obdarzane są nim jednak w różnym stopniu. Zdecydowanie największym darzeni są klienci oraz dostawcy i sojusznicy strategiczni i instytucje finansowe. Najmniejsze zaufanie badane firmy mają do swoich konkurentów. Zaufanie to determinowane jest przez różne czynniki, min. liczbę i częstotliwość relacji z daną grupą interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is an attempt to answer the question about the essence of trust in interorganizational relations based on pilot studies carried out in a group of 82 enterprises in Poland. The research covered 82 enterprises located in Poland. As a research method, the diagnostic survey method was chosen, in which the technique of the distributed questionnaire was used. The research shows that the researched firms have different types of relationships with stakeholders. In each of them, trust is very important to them. The companies have the greatest trust with clients and strategic suppliers and allies and financial institutions. The smallest trust of the surveyed companies have to competitors. The trust is determined by various factors, for example: number and frequency of relations with the group of stakeholders. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--38
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A. (2008), Kumulowanie wiedzy organizacyjnej poprzez związki współpracy [w:] A. Glińska - Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Zasobowe podstawy rozwoju organizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Aulakh, P.S., Kotabe M., Sahay A. (1996), Trust and Performance in Cross-Border Marketing Partnerships: A Behavioral Approach, "Journal of International Business Studies, Global Perspektives on Cooperative Strategies" vol. 27, no. 5.
 • Bakan J. (2006), Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa.
 • Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Coleman J.S. (1990), Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge.
 • Czakon W. (2006), Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, TNOiK, Katowice.
 • Dirks K. T., Ferrin D. L. (2002), Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice, "Journal of Applied Psychology", Vol. 87, No. 4.
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23 No 4.
 • Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hardin R. (2002), Trust and trustworthiness, Russell Sage Foundation, New York.
 • Heide J.B. (1994), Interorganizational governance in marketing channels, "Journal of Marketing" vol. 58, no 1.
 • Kurowska M., Matejun M. (2013), Rola relacji z otoczeniem w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej badanych przedsiębiorstwa [w:] Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Lewicka D., Zakrzewska - Bielawska A. (2016), Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa [w:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lewicki B., Bunker B. (1996), Developing and Maintaining Trust in Work Relationships [w:] Kramer R. M., Tyler T. R. (red.), Trust in Organizations. Frontiers of theory and research, Sage Publications, London.
 • Łobos K., Mazur K. (2016), Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 1(79).
 • Mathews M. (2008), Information, institutions and trust in clusters, DRUID 25th Celebration Conference, Kopenhaga.
 • McKnight D.H., Chervany N.L. (2001), Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time [w:] Falcone R., Singh M., Tan Y.-H. (eds.), Trust in Cyber-societies, Springer, Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Miłaszewicz D. (2016), Zaufanie jako wartość społeczna, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 259.
 • Morgan R. M., Hunt S. D. (1994), The commitment-trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 3.
 • Robson M.J., Katsikeas C.S., Bello D.C. (2008), Drivers and Performance Outcomes of Trust in International Strategic Alliances: The Role of Organizational Complexity, "Organization Science" vol. 19, no. 4.
 • Ryciuk U. (2017), Wpływ zaufania międzyorganizacyjnego na funkcjonowanie łańcucha dostaw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 315.
 • Smyth H., Edkins A. (2007), Relationship Management in the Management of PFI/PPP Projects in the UK, "International Journal of Project Management", Vol. 25, No. 3.
 • Sobol E. (red.) (2002), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Stańczyk - Hugiet E. (2012), Charakterystyka relacji [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Uslaner E.M. (2002), The moral foundations of trust, Cambridge University Press, New York.
 • Walecka A., Zelek A. (2017), Kapitał relacyjny firm w prewencji i interwencji antykryzysowej, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(176).
 • Williamson O. E. (1993), Calculativeness, trust, and economic organization, "Journal of Law and Economics", Vol. 36, No. 1.
 • Zakrzewska - Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innvation, "Management Forum", Vol. 4 No 1.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.