PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 318--332
Tytuł artykułu

Strategie rozwojowe w przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
The Development Strategy in the Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym przedmiotem opracowania jest problematyka wyboru strategii rozwojowej w przedsiębiorstwach. Nie ulega wątpliwości, że strategia odgrywać będzie pierwszorzędną rolę w wytyczaniu nowych kierunków rozwojowych przedsiębiorstw. Dlatego też niezwykle ważny jest wybór i wdrażanie racjonalnej strategii rozwojowej. Określoną rolę w tym względzie spełnić mogą strategie innowacyjne. Opracowanie powstało na bazie analizy literatury krajowej i zagranicznej przedmiotu z wykorzystaniem wnioskowania indukcyjnego- dedukcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main object of the paper is the issue of choice of the development strategy of industrial companies. There is no doubt that the strategy will play a primary role in setting new directions of development of enterprises. It is therefore extremely important to choose and implement a rational development strategy. Specific role in this respect can meet innovation strategies. The study was based on the analysis of domestic and foreign literature, and also own research, using deductive inductive reasoning. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
318--332
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Almaney, A.J. (1992). Strategic Management. The Process of Gaining Competitive Advantage, Champaing.
 • 2. Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE, Warszawa.
 • 3. Antoszkiewicz, J.D. (1996). Metody skutecznego zarządzania. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
 • 4. Berliński, L. (2003). Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: OPO.
 • 5. Bratnicki, M. (1998). Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego Wydanie drugie.
 • 6. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE, Warszawa.
 • 7. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • 8. Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza SA.
 • 9. Duliniec, A. (2007). Finansowanie przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE, Warszawa.
 • 10. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • 11. Jakubów, L. (2008). Strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 20. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 12. Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Wyd. Difin.
 • 13. Janasz, K. (2015). Strategie innowacyjne organizacji. W: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz. Warszawa: Wyd. Difin.
 • 14. Janasz, K. (2016). Strategie rozwojowe przedsiębiorstw przemysłowych. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce. Red. J. Wiśniewska, K. Janasz. Warszawa: CeDeWu.pl.
 • 15. Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne, Koncepcje. Metody. Strategie. Warszawa: Wyd. Difin.
 • 16. Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • 17. Kaleta, A., Witek-Crabb, A. (2017). Paradoksy współczesnego zarzadzania strategicznego. W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, red. naukowa A. Sopińska, P. Wachowiak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 18. Kasprzak, W.A., Pelc, K.I. (2012). Innowacje - strategie techniczne i rozwojowe. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • 19. Moszkowicz, K. (2014). Presja innowacyjności na współczesne zarządzanie strategiczne. W: Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
 • 20. Nauka i technika w 2001 roku. (2003). Warszawa: GUS.
 • 21. Nowak-Far, A. (2000). Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Warszawa-Poznań: Wyd. Naukowe PWN.
 • 22. Poznańska, K. (2017). Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, red. naukowa A. Sopińska, P. Wachowiak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 23. Poznańska, K., Kraj, K.M. (2015). Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • 24. Radomska, J., Sołoducho-Pelc, L. (2014). Presja konkurencyjna na współczesne zarządzanie strategiczne. W: Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
 • 25. Smith, S. (1995). World-class competitiveness. "Managing Service Quality", t. 5, no. 5.
 • 26. Solarz, J.K. (1997). Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa: Poltext.
 • 27. Sosnowska, A. (2012). Strategie innowacji w przedsiębiorstwie. W: Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski. Białystok: Wyd. Naukowe Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 28. Szopik-Depczyńska, K. (2009). Sfera B + R w działalności przedsiębiorstw. W: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz. Warszawa: Wyd. Difin.
 • 29. Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa: Woulters Kluwer business.
 • 30. Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 • 31. Wiśniewska, J. (2014). Transfer technologii w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele-Metody-Procesy, red. R. Borowiecki, J. Kaczmarek. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 32. Wiśniewska, J. (2015). Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji. W: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz. Warszawa: Wyd. Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.