PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 507 Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 13--20
Tytuł artykułu

Regionalna efektywność wykorzystania czynników produkcji: analiza i klasyfikacja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Regional Effectivity of Usage of Production Factors: Analysis and Classification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem przeprowadzonego badania było dokonanie klasyfikacji polskich województw według efektywności wykorzystania czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej. Identyfikacja klas województw przeprowadzona została na podstawie analizy procesów produkcyjnych zachodzących w poszczególnych regionach, z wykorzystaniem koncepcji gospodarności. Analizy dokonano w oparciu o reszty dwuczynnikowych funkcji produkcji, oszacowanych na podstawie danych przekrojowych, w okresie badawczym obejmującym lata 2007-2015. W pracy zaproponowana została również autorska modyfikacja klasycznego podejścia stosowanego w analizie gospodarności. Pozwoliła ona wyodrębnić województwa charakteryzujące się gospodarnością i niegospodarnością oraz ocenić wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego na poziom wykorzystania czynników produkcji w skali regionalnej(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the conducted research was the classification of Polish voivodships according to the effectivity of usage of production factors i.e. capital and labour. The identification of groups of voivodships was based on the analysis of production processes in regions performed by means of concept of economicalness. The production functions with capital and labour as explaining variables have been estimated for each year from 2007 to 2015 separately. The residuals of these models were examined. The authors proposed the modification of the classic approach used in the analysis of economicalness. This new approach allowed to indicate economical and non-economical voivodships and evaluate the influence of the last economic crisis on the level of usage of production factors in the regional scale(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ampanthong P., 2009, A Comparative Study of Outlier Detection Procedures in Multiple Linear Regression, Prachoom Suwattee Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2009, vol. I, IMECS 2009, March 18-20, Hong Kong.
 • Batóg, J., 2001, Ekonometryczna analiza gospodarności wybranych branż polskiej gospodarki, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3, Agencja Informacyjna Penetrator, Kraków, s. 73-79.
 • Batóg J., 2002, Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 942, Taksonomia 9, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, AE, Wrocław, s. 411-416.
 • Ben-Gal I., 2005, Outlier detection, [w:] Data Mining and Knowledge Discovery Handbook: A Complete Guide for Practitioners and Researchers, eds. O. Maimon, L. Rockach, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Falewicz J., 1963, Rentowność, gospodarność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii, PWN, Warszawa.
 • Hozer J., 1978, Zastosowanie metod ekonometrycznych w analizie gospodarności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 75, Szczecin.
 • Hozer J., 1993, Mikroekonometria, PWE, Warszawa.
 • Masternak-Janus A., 2013, Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Economics and Management, no. 4, DOI: 10.12846/j.em.2013.04.08.
 • Pawłowski Z., 1981, Ogólne zasady ekonometrycznej analizy efektywności procesu produkcyjnego, [w:] Sposoby mierzenia efektów postępu technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego w przedsiębiorstwie, TNOiK Oddział w Szczecinie, Zakład Ekonometrii i Statystyki Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
 • Penc J., 1997, Leksykon biznesu (The Business Lexicon), Placet Publishing, Warsaw.
 • Poskart R., 2014, A definition of the concept of economic effectiveness, Central Eastern European Journal of Management and Economics, vol. 2, no. 3, s. 179-187, ISSN electronic version 2353-9119.
 • Pyszka A., 2015, Istota efektywności. Definicje i wymiary, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230.
 • Rousseeuw P.J., Leroy A.M., 1987, Robust Regression and Outlier Detection, Wiley, New York.
 • Sajnóg A., 2015, Comparative analysis of economic efficiency of Polish and German listed companies, Oeconomia Copernicana, vol. 6(2), s. 67-87, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.013.
 • Vandenberghe V., 2017, The productivity challenge. What to expect from better-quality labour and capital inputs?, Applied Economics, vol. 49, issue 40, s. 4013-4025.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.