PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market | 88--100
Tytuł artykułu

The Concept of Sustainability in Cities as a Spatial Management Paradigm

Warianty tytułu
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w miastach jako paradygmat zarządzania przestrzennego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Istotnym elementem działań planistycznych samorządu miejskiego jest wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez sporządzanie i realizację ustaleń zawartych w opracowaniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. W artykule podjęto próbę oceny sposobów wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przestrzennym miast z wykorzystaniem analizy korespondencji. Bazując na kryterium pokrycia planistycznego, zidentyfikowano miasta charakteryzujące się niskim stopniem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak Hel, Krynica Morska, Łeba, Nieszawa. (abstrakt oryginalny)
EN
An important component of planning activities of the city self-government is the implementation of the concept of sustainable development through the preparation and implementation of arrangements contained in studies on spatial planning. The paper attempts to evaluate ways to implement the idea of sustainability in spatial management of cities using the correspondence analysis. It has identified the cities which are characterised by a low degree of implementation of the concept of sustainability based on the criterion of planning coverage. The results of the investigation include such cities as Hel, Krynica Morska, Łeba and Nieszawa. (original abstract)
Twórcy
 • Bialystok University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Act of 27 April 2001 "Environmental protection law" (Dz. U. of 2001, no. 62, item. 627).
 • 2. Act of 27 March 2003 on spatial planning and land management (Dz. U. of 2003, no. 80, item 717, as amended).
 • 3. Bajerowski, T. (Ed.) (2008). Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • 4. Borys, T. & Czaja, S. (2009). Badania nad zrównoważonego rozwojem w polskich ośrodkach naukowych. In D. Kiełczewski (Ed.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju (pp. 51-58). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białystoku.
 • 5. Borys. T. (2011). Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 75-81.
 • 6. Colby, M. E. (1991). Environmental management in development: the evolution of paradigms. Ecological Economics, 3(3), 193-213. https://doi.org/10.1016/0921-8009(91)90032-a.
 • 7. Damurski, Ł. (2016). Re-miasto. Scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • 8. Dasputa, P. (2007). Measuring sustainable development: Theory and application. Asia Development Review, 24(1), 1-10.
 • 9. Dobbs, R., Remes, J., Manyika, J., Roxburgh, Ch., Smit, S., & Schaer, F. (2012). Urban world: Cities and the rise of the consuming class. McKinsey Global Institute. Retrieved from https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Urbanization/Urban%20world%20Cities%20and%20the%20rise%20of%20the%20consuming%20class/MGI_Urban_world_Rise_of_the_consuming_class_Full_report.ashx (20.01.2018).
 • 10. Drabczyk, S. (2013). Zrównoważony rozwój w unijnej Strategii "Europa 2020". In H. Kisilowska & E. Sobczak, Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej (pp. 32-45). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • 11. European Council of Town Planners. (2003). The new charter of Athens. The ECTP vision for cities in the 21 century. Lisbon. Polish translation retrieved from http://www.tup.org.pl/download/Karta_Atenska_2003-1.pdf (19.01.2018).
 • 12. Fertner, C., Jorgensen, G., Nelsen, T. A. S., & Nilsson K. S. B. (2016). Urban sprawl and growth management - drivers, impacts and responses in selected European and US cities. Future Cities and Environment, 2-9.
 • 13. Fogel, P. (2012). Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach. Biuletyn KPZK PAN, (250), 21-23.
 • 14. Główny Urząd Statystyczny. (2018). Local Data Bank of the Central Statistical Office. Polish version retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica(09.01.2018).
 • 15. Graczyk, A. (2013). Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej: teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 16. Guziejewska, B. (Ed.) (2015). Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 17. Hajduk, S. (2008). Istota zarządzania rozwojem przestrzennym gminy. Problemy Ekologii, (4), 174-178.
 • 18. Hajduk, S. (2010), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(39), 105-115.
 • 19. Hojer, M. & Wangel, J. (2014). Smart sustainable cities: Definition and challenges. In L. M. Hilty & B. Aebischer (Eds.), ICT innovations for sustainability. Advances inintelligent systems and computing, 310 (pp. 333-350). Zurich: Springer International.
 • 20. Kassenberg, A. (2007). Zrównoważony rozwój a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. In G. Gorzelak & A. Tucholska (Eds.), Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: MRR Euroreg.
 • 21. Komornicki T. (2014). Zaawansowanie prac planistycznych według typów funkcjonalnych gmin. In P. Śleszyński, T. Komornicki, A. Deręgowska, & B. Zielińska, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku (pp. 41-75). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • 22. Kowalewski A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., & Śleszyński, P. (2014). Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji (pp. 11-29). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa. Retrieved from http://www.kongresbudownictwa.pl.
 • 23. Leipzig charter on sustainable European cities. Polish translation retrieved from http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf (09.01.2018).
 • 24. Lorens, P. (2013). Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • 25. Mickiewicz, P. (2015). Zarządzanie przestrzenią w zarządzaniu publicznym. Marketing i Rynek, (10), 199-204.
 • 26. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2015). Krajowa polityka miejska 2023. Retrieved from http://www.mr.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf (18.01.2018).
 • 27. Najwyższa Izba Kontroli. (2016). System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. Informacje o wynikach kontroli. Warszawa: Departament Infrastruktury. Retrieved from https://www.nik.gov.pl/plik/id,13209,vp,15626.pdf (09.01.2018).
 • 28. Nam, T., Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people and institutions. In Proceedings of the 12th Annual Digital Government Research Conference (pp. 282-291). College Park.
 • 29. Noworól, A. (2011). Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne. In B. Kożuch & C. Kochalski (Eds.), Strategiczne zarzadzanie miastem w teorii praktyce UrzęduMiasta Poznania (pp. 25-41). Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 7. Kraków.
 • 30. Noworól, A. (2013). Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.PL.
 • 31. Olbrysz, A. & Koziński, J. (2015). Raport o finansowych skutkach polskiego gospodarowania przestrzenią. In P. Kopyciński (Ed.), Sprawne państwo. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce (pp. 183-327). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków. Retrieved from http://www.pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_Systemowe_zmiany_2015.pdf.
 • 32. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 33. Pęski, W. (1999). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Warszawa: Arkady.
 • 34. Piasecka, A. (2015). Konflikty w przestrzeni polskich miast - geneza, przykłady, rozwiązania. In M. Śliwa (Ed.), 3Z miasta: Zauważ - zrównoważ - zagospodaruj (pp. 11-20). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • 35. Poskrobko, B. & Poskrobko T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE.
 • 36. Resolution No. 239 of the Council of Ministers of 13 December 2011 concerning the adoption of the National Spatial Development Concept 2030 (Monitor Polski, 2012, item 252).
 • 37. Rzeńca, A. (Ed.). (2016). EkoMiasto
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.