PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 9--24
Tytuł artykułu

Direct Sales in Agriculture

Warianty tytułu
Sprzedaż bezpośrednia w rolnictwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper is an attempt to analyze the conditions of direct sales in agriculture. The scope of the survey included surveys conducted on 54 agricultural producers in 2016 from the territory of three voivodships: Mazowieckie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie. On the basis of the conducted research, the factors determining direct sales in agricultural enterprises and their influence on the analysed process were identified. Farmers are increasingly looking for alternative forms of sale to sell agricultural products. The main reasons why agricultural producers do not engage in activities in the form of direct sales are poor regulation for farmers, a lack of knowledge and ability to interpret the rules, and high transport costs. Nearly 40% of respondents indicated direct sales as the main source of income in agriculture. The importance of direct sales is growing and represents a fairly important source of revenue. In the future, with appropriate legal conditions and a slightly changed form, it may become more important for the development of agriculture and rural entrepreneurship, as well as an additional or in some cases the basic source of income for agricultural producers. (original abstract)
W niniejszej pracy podjęto próbę analizy uwarunkowań sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Zakres badań obejmował badania ankietowe przeprowadzone na grupie 54 producentów rolnych w 2016 roku z terenu trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano identyfikacji czynników determinujących sprzedaż bezpośrednią w przedsiębiorstwach rolnych i ich wpływ na analizowany proces. Rolnicy coraz częściej poszukują alternatywnych form sprzedaży w zbycie produktów rolnych. Zasadniczą przyczyną niepodejmowania przez producentów rolnych działalności w formie sprzedaży bezpośredniej są niesprzyjające uregulowania prawne dla umiejętności interpretowania przepisów, a także wysokie koszty ponoszone na transport. Blisko 40% ankietowanych wskazało sprzedaż bezpośrednią za główne źródło dochodu w rolnictwie. Znaczenie sprzedaży bezpośredniej rośnie i stanowi dość istotne źródło dochodów. W przyszłości, przy odpowiednich uwarunkowaniach prawnych i nieco zmienionym kształcie może zyskać donioślejsze znaczenie dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości wiejskiej oraz dodatkowe, a może w niektórych przypadkach podstawowe źródło dochodów dla producentów rolnych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Higher School of Agribusiness in Lomza
 • Higher School of Agribusiness in Lomza
Bibliografia
 • 1. Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M. 2003. Podstawy logistyki w dystrybucji [Basics of logistics in distribution]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, ISBN: 83-7335-195-7 ,ss. 210.
 • 2. Brzeziński S., Bogusz M., Kania J. 2014. Sprzedaż bezpośrednia szansą dla drobnych gospodarstw rolnych w Polsce jako przykład logistyki w dystrybucji [Direct sale as an opportunity for small farms in Poland as an example of distribution logistics]. Logistyka 4/2014, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, s. 61-63.
 • 3. Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M. 2008. Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych [Logistics of distribution companies]. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, ISBN 9788392589617, ss. 156.
 • 4. Czubała A. 2001. Dystrybucja produktów [Products distribution]. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Wyd. II. ISBN: 83-208-1324-7, ss. 248.
 • 5. Domański T., Bryła P. 2010. Marketing produktów żywnościowych [Marketing of food products]. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, ISBN 65744055, ss. 228.
 • 6. Dziedzic S. 2006. Bezpośrednia sprzedaż jako istotny kanał zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim [Direct sales as an important sales channel for organic farming products in the Podkarpackie Voivodeship]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol 51 nr 2 Wyd. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, s. 22-29.
 • 7. Gołembska E. (red.). 2010. Kompendium wiedzy o logistyce [Compendium of knowledge about logistics]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 9788301163419, ss. 328.
 • 8. Grzegorczyk W. 2016. Zależności między marketingiem i finansami w przedsiębiorstwie [Relationships between marketing and finances in an enterprise]. ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 262, s. 96-106.
 • 9. Karwat-Woźniak B. 2013. Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych [Changes in the forms of sale of agricultural products on individual farms]. Pracę zrealizowano pod kierownictwem prof. dr hab. M. Aliny Sikorskiej, w ramach projektu badawczego nr 0021/B/H03/2011/40 pt.: Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, Warszawa, ISBN 978-83-7658-358-7, ss. 70.
 • 10. Kotler Ph. 1999. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing. Analysis, planning, implementation and control]. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, ISBN 83-85205-42-X, ss. 742.
 • 11. Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R. 2012. Miejsce nowoczesnych kanałów sprzedaży w projektowaniu strategii dystrybucji biur podróży [Place of modern sales channels in the design of the distribution strategy of travel agencies]. ZN Uniwersytet Szczeciński nr 704, s. 63-74.
 • 12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2013. Sprzedaż bezpośrednia w produkcyjnym gospodarstwie rolnym [Direct sales in a production holding]. Skrypt dla rolników i przedsiębiorców. Kraków, s. 27-33 w: http://www.cdr.gov.pl/57-aktualnoci/cdr-informuje/2240-ewidencja-przychodow-i-rozchodow-w-gospodarstwie, stan na dzień 12.06.2016.
 • 13. Pinton R. 2001. Some Notes about Organic Market [Kilka uwag o rynku ekologicznym]. Organic Food and Farming. Towards Partnership and Action in Europe, Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Copenhagen, ss. 31. Cyt. za A. Bołtromiuk, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 • 14. Rejman K., Halicka E., Nagalska H. 2015. Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów [Opportunities of the Polish traditional and regional food market and consumer behaviour ]. Wieś i Rolnictwo, 3(168), s. 117-132.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. W sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych [In the case of direct supply of foodstuffs] (Dz. U. nr 112, poz. 774).
 • 16. Sałata B. 2011. Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych [Direct sales from farms]. CDR Brwinów O/Radom, ISBN 978-83-60185-89-6, ss. 39.
 • 17. Sieczko, A. 2015. Sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych [Direct sales of food products from farms]. SERiA Roczniki Naukowe t. XVII, z. 5, 246-251.
 • 18. Sławińska M. (red.) 2016. Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania [Trade in the modern economy. New challenges]. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. ISBN:978-83-65579-01-0. ss. 294.
 • 19. Wielgosik I. 2015. Obsługa klientów [Customer Service]. Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c. Poznań, ISBN 978-83-62325-70-2, ss. 205.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.