PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 51 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 47--59
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Warianty tytułu
Directions of Socio-Economic Development of Rural Areas in the Context of the Rural Development Program for 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem pracy była analiza założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) ze wskazaniem strategicznych kierunków rozwoju tychże obszarów. Praca ma charakter przeglądowy. Głównym celem PROW (2014-2020) jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Ta edycja PROW jest kontynuacją poprzednich programów, poszerzoną o dodatkowe formy wsparcia. Kompleksowe wsparcie, jakie oferuje polityka rozwoju obszarów wiejskich, ma na celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu, utrzymanie żywotności obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności sektora rolnego. PROW 2014-2020 wydaje się mieścić bardziej w obszarze zarządzania strategicznego niż wcześniejszy PROW na lata 2007-2013. Przede wszystkim ma umożliwić głębszą modernizację i restrukturyzację gospodarstw rolnych, pozwolić na wprowadzenie nowych środków w zakresie innowacji, umożliwić dywersyfikację upraw oraz podjąć wyzwania wobec złożonej problematyki związanej z klientem. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the work was to present the assumptions of the Rural Development Program (2014-2020) with an indication of the strategic directions of development of these areas. The work is a review. The main objective of RDP (2014-2020) is to increase the competitiveness of agriculture taking in to account environmental objectives. It is a continuation of previous programs, extended with additional forms of support. The complex support offered by the rural development policy aims to achieve sustainable growth, maintain the vitality of rural areas and increase the competitiveness and profitability of the agricultural sector. RDP (2014-2020) seems to be more in the area of strategic management than the previous RDP (2007 - 2013). Above all, itis to enable deeper modernization and restructuring of farms, allow new innovations, diversify crops and take up challenges in the face of complex customer issues. (original abstract)
Rocznik
Strony
47--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 219, 8-23.
 • Cupiał, M., Kobuszewski, M. (2016). Wykorzystanie funduszy unijnych w modernizacji parku maszynowego gospodarstw rolnych. Kraków: PTIR.
 • Czapiewska, G. (2014). Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 401-413.
 • Czyżewski, A., Stępień, S. (2015). Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy. W: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki (s. 177-186). Warszawa: PWE.
 • GUS (2011). Obszary wiejskie w Polsce. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-w-polsce,2,1.html (31.03. 2017).
 • Lorencowicz, E., Cupial, M. (2013). Assessment of Investing Activity of Farmers Using the EU funds on the Example Of Lubelskie Voivodeship. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 1 (12), 17-26.
 • Lorencowicz, E., Miller, A., Rumińska, P., Włodarczyk, A., Wojnicka-Sycz, E., Zieliński, M. Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych. Raport końcowy. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/ (31.03.2017).
 • Małuszyńska, E., Sapała, M. (2012). Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Studia BAS, 3, 109-132.
 • Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Parysek, J.J. (2015). Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (77), 27-46.
 • Rorat, J., Szeląg-Sikora, A. (2015). Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wspomagane funduszami unijnymi w latach 2007-2013. Episteme, 27 (t. 1), 287-297.66 Rorat, J., Szeląg-Sikora, A., Niemiec, M., Sikora, J., Cupiał, M. (2017). Mechanisms of Financial Support as a Factor Determining the Development of the Organic Farming Sector in the Countries of European Union. Pobrano z: https://EconPapers.repec.org/RePEc:pes:wpaper:2017:no102 (31.03. 2017).
 • Stanny, M. (2012). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce - pomiar zjawiska złożonego. Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne. Warszawa: IRWiR PAN.
 • EGO (2016). Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER. Raport końcowy. Evaluation for Government Organizations S.C. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl (31.03.2017).
 • IBS (2011). Ocena wpływu realizacji PROW 2007-2013 na gospodarkę Polski. Instytut Badań Strukturalnych. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl (31.03.2017).
 • MRiRW (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura informacyjna. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/ (31.03.2017).
 • MRiRW (2017). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl (31.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.