PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 45--68
Tytuł artykułu

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a zróżnicowanie integracji w UE

Autorzy
Warianty tytułu
The Exit of the United Kingdom from the European Union and Differentiation of Integration in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie oznaczać opuszczenie tej organizacji przez państwo, które korzysta z największej liczby różnego rodzaju wyłączeń, które nie uczestniczy w największej liczbie wspólnych przedsięwzięć integracyjnych państw UE i które w związku z tym można uznać za najsłabiej zintegrowane z UE. Poza tym, ze względu na swoje znaczenie i potencjał polityczny, gospodarczy, militarny itp. Wielka Brytania mogła stanowić swoisty punkt odniesienia oraz pełnić rolę nieformalnego lidera wśród tych państw UE, które niechętnie podchodziły do niektórych pomysłów oznaczających w istocie pogłębienie integracji w UE. Dlatego wyjście W. Brytanii z UE będzie oznaczać bardzo silne osłabienie tej właśnie grupy państw Unii. Jako że głównym kryterium zróżnicowania integracji w UE jest członkostwo lub pozostawanie poza strefą euro, słabsza będzie pozycja państw spoza unii walutowej. Bezpośrednio po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię stopień zróżnicowania integracji w UE będzie mniejszy - będzie to konsekwencją tego, że państwo najsłabiej zintegrowane z UE i korzystające z największej liczby wyłączeń opuści tę organizację. Pod względem wewnętrznego zintegrowania UE stanie się więc organizacją bardziej spójną, ale o słabszym potencjale politycznym, gospodarczym czy militarnym.(fragment tekstu)
EN
On March 29, 2017, as a consequence of the referendum of June 23, 2016, the British Prime Minister, Theresa May, notified the European Council the intention to leave the EU in accordance with art. 50 of the Treaty on European Union (TEU). This means that within two years the United Kingdom will probably leave the EU. The phenomenon that we have dealt with since the beginning of the integration process within the European Communities (and later the EU) but which has more and more influence on the shape and functioning of the European Union for more or less decades, is the differentiation of integration in the EU between its member states. The UK's exit from the EU and the progressive differentiation of integration within this organization are two extremely important processes that will strongly affect the shape and functioning of the EU. The main objective of this study is to try to answer the question of how UK's exit from the EU will affect the process of differentiation integration in the EU. The starting point is an outline of the position of the United Kingdom in the EU in the context of differentiation of integration in the Union, i.e. identification of the most important exclusions of this state from the EU acquis communautaire (mainly the EU primary law). In the third part of the article, an attempt will be made to indicate the consequences of the exit of United Kingdom from the EU for deepening differences in the integration of the EU member states. The summary contains the main conclusions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, O.J. L 239, 22.09.2000.
 • Aspinwall M., Rethinking Britain and Europe: Plurality Elections, Party Management and British Policy on European Integration, Manchester University Press, Manchester 2004.
 • Baimbridge M., Whyman P.B., Britain, the Euro and Beyond, Ashgate, Aldershot 2008.
 • Barcz J., Włączenie postanowień konwencji z Prum do prawa UE, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 5/2007.
 • Beloff M., Britain and European Union: Dialogue of the Deaf, Palgrave Macmillan, Basingstoke 1996.
 • Bevir M., Daddow O., Schnapper P., Introduction. Interpreting British European Policy, "Journal of Common Market Studies", vol. 53, no. 1/2015.
 • Britain and European integration since the Second World War, red. S. Greenwood, Manchester University Press, Manchester 1996.
 • Britain and the European Community: The Politics of Semi-Detachment, red. S. George, Clarendon Press, Oxford 1992.
 • Britain and the EEC, red. R. Jenkins, The Macmillan Press Basingstoke 1983.
 • Britain for and Against Europe. British Politics and the Question of European Integration, red. D. Baker, D. Seawright, Clarendon Press, Oxford 1998.
 • Buller J., National Statecraft and European Integration. The Conservative Government and the European Union 1979-1997, Pinter, London-New York 2000.
 • Butler D., Kitzinger U., The 1975 Referendum, The Macmillan Press, London-Basingstoke 1976. C-209/13, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Council of the European Union, ECLI:EU:C:2014:283.
 • Chisholm M., Britain on the Edge of Europe, Routledge, London-New York 1995.
 • Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, O.J. L 239, 22.09.2000.
 • Council decision of 7 May 1985 on the Communities' system of own resources (85/257/EEC, Euratom), O.J. L128, 14.05.1985.
 • Council Decision of the European Communities of 1 January 1973 adjusting the documents concerning the accession of the new Member States to the European Communities, O.J. L 2, 1.01.1973.
 • Council of the European Union, Notification of the United Kingdom under Article 10(5) of Protocol 36 to the EU Treaties, 15398/14, Brussels, 27 November 2014.
 • Crowson N.J., Britain and Europe: A Political History since 1918, Routledge, Abingdon 2011.
 • Crowson N.J., The Conservative Party and European Integration since 1945: At the Heart of Europe?, Routledge, London 2007.
 • Daddow O.J., Britain and Europe since 1945: Historiographical Perspectives on Integration, Manchester University Press, Manchester 2004.
 • Decision of the Council of the European Communities of 22 January 1972 concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community, OJ L 73, 27.03.1972
 • Decision of the Council of the European Communities of 22 January 1972 concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Coal and Steel Community, O.J. L 73, 27.03.1972.
 • Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. Urz. UE L 210, 6.8.2008.
 • Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/616/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. Urz. UE L 210, 6.8.2008.
 • European Commission, Communication from the European Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Central Bank. New budgetary instruments for a stable euro area within the Union framework, COM(2017) 822 final, Brussels 6.12.2017.
 • European Commission, Communication from the European Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Central Bank, COM(2017) 823 final, Brussels 6.12.2017.
 • European Commission, Proposal for a Council directive laying down provisions for strengthening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in the Member States, COM(2017) 824 final, Brussels 6.12.2017.
 • European Commission, Proposal for a Council regulation on the establishment of the European Monetary Fund, COM(2017) 827 final, Brussels 6.12.2017.
 • European Commission, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/825 to increase the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective, COM(2017) 825 final, Brussels 6.12.2017.
 • European Commission, Statement by the European Council (Art. 50) on the UK notification. Statement/17/793, http://europa.eu/rapid/press-release_ STATEMENT-17-793_en.htm?locale=en (dostęp 29.03.2017).
 • European Council meeting at Fontainebleau 25-26 June 1984. Conclusions of the Presidency, http://www.consilium.europa.eu/media/20673/1984_ june_-_fontainebleau__eng_.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Fletcher M., Schengen, the European Court of Justice and Flexibility Under the Lisbon Treaty: Balancing the United Kingdom's 'Ins' and 'Outs', "European Constitutional Law Review", vol. 5, issue/2009.
 • George S., An Awkward Partner. Britain in the European Community, Oxford University Press, Oxford 1990.
 • George S., Britain: Anatomy of a Eurosceptic State, "Journal of European Integration", vol. 22, no. 1/2000.
 • Gołembski F., Tradycje polityki Wielkiej Brytanii a koncepcje integracji europejskiej: Wielka Brytania jako partner państw europejskich, w: Drogi do Europy, red. J. Kranz, J. Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 • Gowland D., Turner A., Wright A., Britain and the European Integration Since 1945. On the Sidelines, Routledge, London 2010.
 • Heseltine M., The challenge of Europe. Can Britain win?, Weidenfeld and Nicholson, London 1989.
 • HM Treasury, European Union Finances 2016: statement on the 2016 EU Budget and measures to counter fraud and financial mismanagement, London 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/590488/PU2027_EU_finances_2016_print_final.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Jesień L., Eurosceptyczna Brytania w: Drogi do Europy, red. J. Kranz, J. Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 • Jones A., Britain and the European Union, Edinburgh University Press, Edinburgh 2007.
 • Kaiser W., Using Europe, Abusing the Europeans: Britain and European Integration 1945-1963, The Macmillan Press, London 1996.
 • Komisja Europejska, J.-C. Juncker, Orędzie o stanie Unii w 2017, Bruksela, 13.09.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ pl.htm (dostęp 15.12.2017)
 • Komisja Europejska. Przewodniczący J.-C. Juncker, Orędzie o stanie Unii 2017. Wnioski dotyczące przyszłości Europy, które mogą zostać wdrożone na podstawie Traktatu z Lizbony, s. 3, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu-explained_pl.pdf (dostęp 15.12.2017).
 • Konwencja pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów i Republiką Austrii w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 6 grudnia 2006 r. (18.01), 16382/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/06/st16/st16382.pl06.pdf (dostęp 15.10.2009).
 • Konwencja wiedeńska o prawie umów międzynarodowych, oprac. S.E. Nahlik, PISM, Warszawa 1971.
 • Kubin T., Enhanced cooperation, EMU reforms and their implications for differentiation in the European Union, "Baltic Journal of European Studies", vol. 7, no. 2(23)/2017.
 • Kubin T., Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 3 (63)/2012.
 • Kubin T., Still more united than diversified? Enhanced cooperation and the progressive process of differentiated integration in the European Union and its implications, "Progress in Economics Research", vol. 35/2016.
 • Kubin T., Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 9/2015.
 • Landau-Leder P., Stosunek partii politycznych Wielkiej Brytanii do EWG (lata 1961-1975), PISM, Warszawa 1978.
 • Liber R.J., British Politics and European Unity: Parties, Elites, and Pressure Groups, California University Press, Berkeley 1970.
 • Liddle R., Britain's European Dilemma: Britain and the Drama of EU Integration, I.B. Tauris, London 2014.
 • Łastawski K., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii 1945-1956. Uwarunkowania, koncepcje, rezultaty, PISM, Warszawa 1979.
 • Miller V., The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum, House of Commons Library, Briefing Paper, number 7253, 13 July 2015.
 • Mizagowski W., Wielka Brytania a integracja zachodnioeuropejska w latach 1979-1983, PISM, Warszawa 1985.
 • Miles L., Doherty G., The United Kingdom: A cautious euro-outsider, "Journal of European Integration", vol. 27, no. 1/2005.
 • Moon J., European Integration in British Politics 1950-1963: A Study of Issue Change, Gower, Aldershot 1985.
 • Oświadczenie ze szczytu państw strefy euro, Bruksela, 26 października 2011 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ PL/ec/126674.pdf (dostęp 16.01.2012).
 • Pakt euro plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji, Rada Europejska 24-25 marca 2011 roku. Konkluzje. Załącznik I, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf (dostęp 19.03.2012).
 • Pine M., Harold Wilson and Europe: Pursuing British Membership of the European Community, I.B. Tauris, London 2012.
 • Posiedzenie Rady Europejskiej 18-19 lutego 2016 r. Konkluzje. EUCO 1/16. Bruksela, 19 lutego 2016, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ ST-1-2016-INIT/pl/pdf (dostęp 25.07.2017).
 • Randall M., Case C-209/13 UK v. Council: enhanced cooperation and the FTT, "Legal Issues of Economic Integration", vol. 41/2014, issue 4.
 • Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf (dostęp 19.03.2012).
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, "Zbiór Dokumentów", nr 5/1957.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE C 306, 17.12.2007.
 • Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands (Member States of the European Communities), the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community, O.J. L 73, 27.03.1972.
 • Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts, O.J. C 340, 10.11.1997.
 • Treaty on European Union, O.J. C 191, 29.7.1992.
 • Wall S., A Stranger in Europe. Britain and the EU from Thatcher to Blair, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Watts D., Pilkington C., Britain in the European Union today, Manchester University Press, Manchester 2005.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83, 30.03.2010.
 • Zuba K., Dryfujące wyspy. Europejskie dylematy Brytyjczyków, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.