PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 52 Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy | 103--116
Tytuł artykułu

Struktura finansowania giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych w Polsce

Warianty tytułu
Financial Structure in Social Responsibility Companies Listed on the Stock Exchange in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa, szczególnie publiczne spółki akcyjne, dostrzegają korzyści w byciu społecznie odpowiedzialnym (CSR). Badania nad wdrażaniem CSR koncentrują się przede wszystkim nad długoterminową opłacalnością tego modelu. W niniejszej pracy sformułowano pytanie czy wdrażanie tej koncepcji wpływa na strukturę finansowania przedsiębiorstw. Celem prowadzonych badań była identyfikacja struktury finansowania w polskich giełdowych spółkach społecznie odpowiedzialnych z indeksu RESPECT w latach 2009-2016 na podstawie ich sprawozdawczości finansowej. W badaniach wykorzystano metody analizy wskaźnikowej i porównawczej w czasie, wybrane miary opisu statystycznego oraz wybrane narzędzia wnioskowania statystycznego. Przyjęto hipotezę, iż polskie giełdowe spółki społecznie odpowiedzialne stosowały bardziej bezpieczną strukturę finansowania swojej działalności w odniesieniu do średniej w branży. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w większości spółek społecznie odpowiedzialnych - poza tymi z branży budowlanej, stosowana była bezpieczna struktura finansowania. Przedsiębiorstwa te korzystały z kapitału obcego, ale starały się minimalizować ryzyko finansowe, niestety z różnym skutkiem. Analizy spółek społecznie odpowiedzialnych na tle poszczególnych branż nie wykazały istotnych różnic w strukturze finansowania ich działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies, especially public joint-stock companies, identify the benefits of being socially responsible (CSR). Research on the implementation of CSR focuses primarily on the long-term profitability of this business model. The question is whether the implementation of this concept influences the financial structure of the company. The aim of the research was to identify the financial structure in the Polish socially responsible companies from the RESPECT index listed on the stock exchange in the years 2009-2016 on the basis of their financial reporting. In the studies, methods of analysis of indicator and comparative time analysis, selected parameters of statistical description and selected tools of statistical inference were used. It was hypothesized that the Polish socially responsible companies listed on the stock exchange used a more secure structure of financing their activities in relation to the sectors' average. The results of the research show that the majority of socially responsible companies - besides to those from the construction industry - used a secure financial structure. These companies used debt as well but tried to minimize financial risk, unfortunately with different effects. The analysis of socially responsible companies in relation to the sectors' average showed no significant differences in the financial structure of their business.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Barburski J. (2014), Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67.
 • Cheng B., Ioannou L, Scrafeim G. ( 20\\), Corporate Social Responsibility and Access to Finance, https://www.researchgate.net/publication/228118881_Corporate_Social_Responsibility_and_Access_to_Financc.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2012), Etyka działalności przedsiębiorstwa a etyka postępowania konsumentów, Marketing i Rynek, nr 1.
 • Duliniec A. (2015a), Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 2.
 • Duliniec A. (2015b), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 (937).
 • Girerd-Potin I., Jimenez-Garces S., Louvet P. (2011), The Link Between Social Rating and Financial Capital Structure, https://www.cairn.info/revue-finance-201 l-2-page-9.htm.
 • Michalak A. (2013), Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych, Zarządzanie i Finanse, nr 1 tom 4.
 • Nawrot W. (2007), Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 • Pieloch-Babiarz A. (2015), Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 13, No. 1.
 • Rosińska-Bukowska M. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa, w: Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, red. M. Jabłoński, K. Zamasz, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Serafin K. (2015), Społeczna odpowiedzialność warunkiem sukcesu współczesnej organizacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 229.
 • Titman S., Wessels R. (1988), The Déterminants of Capital Structure Choice, The Journal of Finance, Vol. XLIII, nr 1.
 • Yang S., He F., Zhu Q, Li S. (2017), How does corporate social responsibility change capital structure? Asia-Pacific Journal of Accounting & Economies, http://dx.doi.org/10.1080/1608 1625.2017.1354710.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.