PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market | 150--165
Tytuł artykułu

Ethical Consumption and Its Development in Contemporary Society

Autorzy
Warianty tytułu
Konsumpcja etyczna i jej rozwój we współczesnym społeczeństwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedmiotem rozważań uczyniono podejście etyczne do konsumpcji. Autor podejmuje refleksję nad konsumpcją etyczną, którą ujmuje jako przedmiot i środek moralnego działania. Opisuje trzy podejścia w definiowaniu konsumpcji etycznej. W pierwszym ujmuje konsumpcję etyczną w relacji do dóbr konsumpcyjnych posiadających zasób etyczny. W drugim analizuje się praktyki konsumenckie z perspektywy etyki. W trzecim uwypukla powiązania między aktywnością polityczną a byciem odpowiedzialnym konsumentem. Stawia pytanie: czy konsumpcja etyczna to jedynie idea propagowana przez naukowców czy też realna perspektywa zmian w konsumpcji? W celu odpowiedzi na to pytanie analizuje wyniki badań empirycznych zakresu i stopnia występowania konsumpcji etycznej w różnych społeczeństwach. Z ich przeglądu wynika, że występuje znaczny potencjał postaw charakterystycznych dla etycznej konsumpcji wśród konsumentów, przy czym występują różnice między poszczególnymi społeczeństwami. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the subject matter of deliberations is the ethical approach to consumption. The author discusses the issue of ethical consumption, which is perceived as a subject and means of moral action. Three approaches to defining ethical consumption are described. In the first one, ethical consumption is seen in relation to consumer goods with an ethical value. In the second one, consumer practices are analysed from the perspective of ethics. The final one illustrates the ties between political activity and being a responsible consumer. The following question is posed: Is the concept of ethical consumption merely an idea propagated by scientists or a real perspective for change in terms of consumption? In order to answer that question, the results of empirical research on the scope and degree of prevalence of ethical consumption in various communities are analysed. This review reveals that significant potential exists for the attitudes characteristic of ethical consumption among consumers, with simultaneous existence of differences between particular communities. (original abstract)
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Antonides, G. & van Raaij, W. F. (2003). Zachowanie konsumenta. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • 2. Auger, P. & Devinney, T. M. (2007). Do what consumers say matter? The misalignment of preferences with unconstrained ethical intentions. Journal of Business Ethics, 76, 361-383.
 • 3. Ballantine, P. W. & Creery, S. (2009). The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers. Journal of Consumer Behavior, 8, 1-12.
 • 4. Black, I. R. & Cherrier, H. (2010). Anti-consumption as part of living a sustainability lifestyle: Daily practices, contextual motivation and subjective values. Journal ofConsumer Behavior, 9(6), 467-487.
 • 5. Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne. Studium socjologiczne. Katowice: Wyd. Naukowe Śląsk.
 • 6. Campaign to Stop Killer Coke. Tell Coca-Cola to STOP the VIOLENCE! Retrieved from www.killercoke.org (20.01.2018).
 • 7. Carrington, M. J., Neville, B. A., & Whitwell, G. J. (2014). Lost in translation: Exploring the ethical consumer intention-behavior gap. Journal of Business Research, 67(1), 2759-2768.
 • 8. CBOS. (2011). Zachowania proekologiczne Polaków, Komunikat z badań BS/23/2011. Retrieved from www.cbos.pl (18.01.2018).
 • 9. CBOS. (2014). Aktywność społeczna Polaków, Komunikat z badań BS/60/2014. Retrieved from www.cbos.pl (18.01.2018).
 • 10. Cichy, J. & Sobczyk, W. (2014). Odpady z tworzyw sztucznych i ich recykling. Edukacja-Technika-Informatyka, 1(5), 348-353.
 • 11. Cowe, R. & Williams, S. (2001). Who are the ethical consumers?. Manchester: Cooperative Bank.
 • 12. Crane, A. (2001). Unpacking the ethical product. Journal of Business Ethics, 30(4), 361-373.
 • 13. Crane, A. & Matten, D. (2004). Business Ethics. Oxford: Oxford University Pub.
 • 14. Creyer, E. H & Ross, W. T. (1997). The influence of firm behavior on purchase intention: Do consumers really care about business ethics?. Journal of Consumer Marketing, 14(6), 421-32.
 • 15. Dentoni, D. & Lorenzo, I. M. (2014). Self-organization in food consumer groups: Microand macro-transformative roles of sharing and entrepreneurship (Working Paper for submission to the 17th Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Theme 5: Results of Sustainability Innovations Research and Development). Retrieved from https://conferences1.matheo.si/materialDisplay.py? (10.01.2018).
 • 16. Devinney, T. M., Auge, P., & Eckhardt, G. (2006). The other CSR: Consumer social responsibility. Social Innovation Review, Fall, 30-37. Stanford. Retrieved from http://www.ethicsworld.org/corporatesocialresponsibility/PDF%20links/theothercsrssir.pdf (10.01.2018).
 • 17. Doane, D. (2001). Taking flight: The rapid growth of ethical consumerism. London: New Economics Foundation.
 • 18. European Commission. (2017). Special Barometer, Attitudes of European citizens towards the environment. Survey requested by the European Commission, Directorate-General for Environment and co-ordinated by the Directorate General for Communication. Retrieved from http://mehi.hu/sites/default/files/ebs_468_en_1.pdf (28.01.2018).
 • 19. Gabriel, Y. & Lang, T. (1995). The unmanageable consumer: Contemporary consumption and its fragmentations. Thousand Oakes, CA.: Sage.
 • 20. Kieżel, E. (1999). Rynkowe zachowania konsumentów. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 • 21. Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Konsumeryzm kontra konsumeryzm. Etyka w życiu gospodarczym, Annales, 6, 132-138.
 • 22. Lewicka-Strzałecka, A. (2015). Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta. Marketing i Rynek, 10, 4-9.
 • 23. Mariański, J. (2008). Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos".
 • 24. Micheletti, M. (2003). Political virtue and shopping. Individuals, consumerism and collective action. New York/Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • 25. Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, K. E. (2001). Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buyingbehavior. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 45-72.
 • 26. Nestlé przyczynia się do zagłady orangutanów. Retrieved from http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/swiat/nestle/ (20.01.2018).
 • 27. Newholm, T., Barnett, C., & Cafaro, P. (2005). Philosophy and ethical consumption. In R. Harrison, T. Newholm, & D. Shaw (Eds.), The ethical consumer (pp. 11-24). London: Sage Publications Ltd.
 • 28. Polska Zielona Sieć. (2010). Odpowiedzialna konsumpcja wśród Polaków. Raport z badań. Retrieved from http://www.ekonsument.pl_a700_odpowiedzialna_konsumpcja_wsrod_polakow_%E2%80%93_wyniki_badan_pzs.html (28.01.2018).
 • 29. Priddat, B. P. (2006). Moral als Kontekst von Gutern. Choice Semantics. In P. Koslowski & B. P. Priddat (Eds.), Ethik des Konsum. München: Wilhelm Fink Verlag.
 • 30. Rumianowska, I. (2013). Ekokonsumpcja jako warunek efektywniejszego wykorzystania zasobów przyrodniczych a świadomość i zachowania konsumentów polskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics), 318, 364-375.
 • 31. Shaw, D. & Clarke, I. (1999). Belief formation in ethical consumer groups: An exploratory study. Marketing Intelligence & Planning, 17 (2/3), 109-119.
 • 32. Starr, M. A. (2009). The social economics of ethical consumption: Theoretical considerations and empirical evidence?. Journal of Socio-Economics, 38(6), 916-925.
 • 33. Śmiechowska, M. (2011). Konsumpcja produktów ekologicznych - snobizm czy świadomy wybór. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 477-488.
 • 34. Triodos Bank. (2017). Ethical Consumer Markets Report 2017. Retrieved from http://www.ethicalconsumer.org/portals/0/downloadsec%20markets%20report%202017.pdf (26.01.2018).
 • 35. Varul, M. Z. (2009). Ethical consumption: The case of fair trade. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 49, 366-385.
 • 36. Wardak, P. & Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały, 16, 7-32.
 • 37. Wątroba, W. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • 38. Webster, F. E. Jr. (1975). Determining the characteristics of the socially conscious consumer. Journal of Consumer Research, 2(3), 188-196.
 • 39. Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2(5), 3-21.
 • 40. Żelazna-Blicharz, A. (2013). Nowe trendy w konsumpcji - odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm. Przegląd Organizacji, 10, 9-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.