PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 52 T. 3. Zarządzanie | 29--38
Tytuł artykułu

Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Creating Human Capital in the Organization in the Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obliczu gwałtownych przemian gospodarczych oraz ewolucji systemów organizacyjnych istnieje potrzeba zainteresowania się efektywnym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nowoczesne zarządzanie organizacją stawia na rozwój i samodzielność pracowników, a umiejętność kierowania uważa się za coraz cenniejszy składnik kompetencji. Menedżerowie starają się zapewniać nabywanie nowych umiejętności pracownikom, przekazywać im nowe zadania i role, czynić ich wartościowszymi dla organizacji. Wdraża się nową filozofię kierowania ludźmi opartej założeniu, że pracownicy są traktowani jako cenny kapitał, który można pomnażać, liczy się również zaangażowanie pracowników w pracę na rzecz organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the face of rapid economic changes and the evolution of organizational systems, there is a need to be interested in the effective management of human capital. A modern managed organization focuses on the development and independence of employees, and management skills are considered to be an increasingly valuable component of competence. Managers try to provide new employees with skills, give them new tasks and roles, make them more valuable to the organization. The new philosophy of managing people is based on the assumption that employees are treated as valuable capital that can be multiplied, and employee involvement in work is also important for the organization. (original abstract)
Rocznik
Strony
29--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Baron, A., Armstrong, M. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Bonikowska, M. (2015). Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski. Warszawa: PARP.
 • Brodowska-Szewczuk, J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 7 (80), 87-100.
 • Ciekanowski, Z. (2014). Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 101, 135-148.
 • Czajka, Z. (2011). Gospodarowane kapitałem ludzkim. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dajczak, K., Kijewska, K. (2008). Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 12, 11-17.
 • Dziwulski, J. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (s. 65-81). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 • Goleman, D.D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo. Wrocław: Wydawnictwa Biznesowe.
 • Harasim, W. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (s. 8-43). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 • Harasim, W. (2015). Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej (s. 10-30). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu.
 • Harasim, W., Dziwulski, J. (2014). Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania (s. 21-46). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 • Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 • Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: PWE.
 • Kamińska, B. (2016). Rozwój kapitału ludzkiego jako czynnik rozwoju firmy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 159-172.
 • Król, H. (2006). Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi (s. 423-541). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kugel, M. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. W: W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja XXI wieku (s. 73-91). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 • Kupczyk, R. (2013). Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2010. Wrocław: Wydawnictwo Arboretum.
 • Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269-280.
 • Nowicka-Mieszała, J. (2012). Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim metodą budowy wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 89-98.
 • Pocztowski, A. (2003). Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Rosińska, M. (2007). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym (s. 11-20). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rostkowski, T. (2003). Zintegrowany system zarządzania kompetencjami. W: M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.