PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 99 | nr 155 | 149--164
Tytuł artykułu

Integration of Accounting Functions Globally

Warianty tytułu
Integracja funkcji rachunkowości globalnie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono, w jaki sposób duńskie główne centrale przedsiębiorstw wykorzystują różne globalne tryby integracji w celu zintegrowania jednej funkcji biznesowej, tj. funkcji rachunkowości, ich estońskich filii. W artykule przeanalizowano wykorzystanie czterech konkretnych trybów integracji: ludzi, informacji, formalizacji i centralizacji. 14 głównych centrali z siedzibą w Danii, wraz z odpowiednimi estońskimi filiami, uwzględniono w badaniu, wykorzystując kwestionariusz ankietowy, pokazując ich strategie dotyczące trybu integracji. Przed badaniem ankietowym w centrali przeprowadzono wywiady z działami księgowymi w odpowiednich spółkach zależnych, które dotyczyły trybów integracji z duńskim zarządem głównym. Struktura działań księgowych wymaga zastosowania trybu opartego na formalizacji i trybu opartego na informacji. Wyniki badania były zgodne z naszymi oczekiwaniami, ale także szeroko stosowano tryb centralizacji. Oparty na ludziach tryb integracji nie był intensywnie wykorzystywany, ale bardziej niż oczekiwano. Wreszcie, koordynacja funkcji rachunkowości nie jest punktem koncentracji centrali. Kontrola, ale nie koordynacja, pozostaje w przeciwieństwie do wcześniejszej teorii i ustaleń dotyczących relacji między centralami głównymi przedsiębiorstw a ich filiami. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper examines how Danish Headquarters (HQ) use different global integration modes to integrate one business function, i.e., the accounting function, of their Estonian subsidiaries. The study analyses the use of four specific integration modes: people, information, formalization, and centralization. 14 HQs in Denmark with corresponding Estonian subsidiaries were addressed with questionnaires eliciting their integration mode strategies. Prior to the HQ survey, the accounting functions in the corresponding subsidiaries had been interviewed regarding integration modes with the Danish HQ. The structure of accounting activities calls for the use of the formalization-based mode and the information-based mode, and therefore these modes were expected to be prevailing. The findings were consistent with our expectations, but also the centralization-based mode was extensively used. The people-based integration mode was not used extensively, but more than expected. Finally, coordination of the accounting function is not an emphasis of the HQ's. Control but not coordination is in contrast to earlier theory and findings on the relationships between HQs and their subsidiaries. (original abstract)
Rocznik
Tom
99
Numer
Strony
149--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Copenhagen Business Academy
autor
 • Tallinn University of Technology, Estonia
autor
 • Tallinn University of Technology, Estonia
Bibliografia
 • Baliga B.R., Jaeger A.M. (1984), Multinational corporations: control systems and delegation issues, "Journal of International Business Studies", 15 (2), pp. 25-40.
 • Belizon J.B., Morley M.J. Gunnigle M. (2016), Modes of integration of human resource management practices in multinationals, "Personnel Review", 45 (3), pp. 539-556.
 • Child J. (1973), Strategies of control and organizational behavior, "Administrative Science Quarterly", 18 (1), pp. 1-17.
 • Cray D. (1984), Control and coordination in multinational corporations, "Journal of International Business Studies", 15, pp. 85-98.
 • Creswell J., Plano W., Clark V.L. (2011), Designing and Conducting Mixed Methods Research, Sage, London.
 • Firth, M. (1996), The Diffusion of Managerial Accounting Procedures in the People's Republic of China and the Influence of Foreign Partnered Joint Ventures, "Accounting, Organizations and Society", 21, (7/B), pp. 629-654.
 • Giacobbe F., Matolcsy Z., Wakefield J. (2016), An investigation of wholly-owned foreign subsidiary control through transaction cost economics theory, "Accounting and Finance", 56, p. 1041-1070.
 • Glautier M.W.E, Underdown B. (1975), Accounting in a changing environment: From bookkeeping to decision theory, Pitman, London.
 • Gomez C., Sanchez J.I. (2005), Human resource control in MNCs: a study of the factors influencing the use of formal and informal control mechanisms, "International Journal of Human Resource Management", 16 (10), pp. 1847-1861.
 • Gupta A., Govindarajan V. (2000), Knowledge flows within multinational corporations. "Strategic Management Journal" 21, pp. 473-496.^ Hansen, M. T., Nohria, N., Tierney T. (1999), What's your strategy for managing knowledge?, "Harvard Business Review", 77 (2), pp. 106-116.
 • Heliste P., Karhunen P., Kosonen R. (2007), Foreign Investors as Agents of Organizational Change in Transition Economies: Human Resource Management Practices of Finnish Firms in Estonia, "EBS Re-view", 22 (1), pp. 16-28.
 • Hill C. (2008), Principles of Management, International Edition, McGraw-Hill, New York.
 • Kim K., Park J.-H., Prescott J.E. (2003), The Global Integration of Business Functions: A Study of Multinational Businesses in Integrated Global Industries, "Journal of International Business Studies", 34 (4), pp. 327-344.
 • Kirk K., Mouritsen J. (1996), Producing the space for accounting: accounting systems and systems of accountability in a multinational, [in:] R. Munro, J. Mouritsen (eds.), Accountability, Power, Ethos and Technologies of Managing, International Thomson Publishing, London.
 • Kostova T., Marano V., Tallman S. (2016), Headquarters-subsidiary relationships in MNCs: Fifty years of evolving research, "Journal of World Business", 51, pp. 176-184.
 • Matolcsy Z., Wakefield J. (2017), Multinational headquarter control of wholly owned foreign subsidiaries, "The British Accounting Review", 49, pp. 275-293.
 • Mintzberg H. (1980), Structures in 5s: A Synthesis of the Research on Organization Design, "Management Science", 26 (3), pp. 322-341.
 • Mouritsen J. (1993), Økonomifunktionens rolle - magt, ansvar og indflydelse i større danske virksomheder, Børsen Bøger, København.
 • Leksell L. (1981), Headquarter-Subsidiary Relationships in Multinational Corporations, Stockholm School of Economics Stockholm.
 • Rogaczewska P., Larsen H.H., Znaider R. (2003), HRM at a Milestone, Cranet-survey, Coopenhagen.
 • Simon H.A., Kozmetsky G., Guetskow H., Tyndall G. (1954), Centralization vs. decentralization in organizing the controller's department, Controllership Foundation, New York.
 • Smale A., Björkman I., Sumelius J., Suutari V. (2007), HRM integration mechanisms in MNCs: European subsidiaries in China, "Conference proceedings of the 9th Conference on International Human Re-source Management", Tallinn, Estonia.^ Smale A., Björkman I., Sumelius J. (2013), Examining the differential use of global integration mechanisms across HRM practices: evidence from China, "Journal of World Business", 48 (2), pp. 232-240.
 • Thomsen J. (2008), Process of localization and institutionalization of local managers in economic functions in Danish-owned subsidiaries in Estonia, Latvia and Lithuania around the 21st century; "Journal of Economics and Management", 9 (4), pp. 279-287.
 • The Royal Danish Embassy to Estonia (2009), Danish subsidiaries and joint ventures in Estonia - Trade Council of Denmark, Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen.
 • Voepel S., Dous M., Davenport T. (2005), Five steps to creating a global knowledge sharing system: Siemens' Share Net, "Academy of Management Executive", 19 (2), pp. 9-23.
 • Weetman P. (2010), Management Accounting, Financial Times/Prentice Hall, Harlow.
 • Yip G.S. (1992), Total global strategy: Managing for worldwide competitive advantage, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Nørreklit H., Bendixen T., Melander P., Nørreklit L. (2003), Den danske virksomhedsstyringsmodel - et værdibaseret fornuftsregime eller et stressende tælle- og kontrolregime? https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/den_danske_virksomsstyringsmodel.pdf (access: 10.11.2017).
 • Statbank Denmark (2009), http://www.statistikbanken.dk/pxs/189594, (access: 11.11.2009).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.