PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 43 | 40--54
Tytuł artykułu

Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aspects of Innovativeness as the Instrument of Competitiveness in the Region of Małopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedstawionym artykule została zaprezentowana problematyka aspektów innowacyjności, które autor traktuje jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego. W okresie ostatnich dwóch dekad, czyli w fazie transformacji gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej odczuwalny był niski poziom innowacyjności w skali kraju. Ta cecha polskiej gospodarki okazała się determinującą w utrzymaniu i wzroście jej konkurencyjności, a dodatkowo niewielka ilość podejmowanych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym wpływała na duże zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego pomiędzy regionami w Polsce. Autor na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych w województwie małopolskim, zarówno w 2007 i 2010 roku, stara się przedstawić uwarunkowania mikroekonomiczne jako determinanty innowacyjności w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw rolno - spożywczych. Uważa, że poziom zaawansowania organizacyjnego i technologicznego, sposób zarządzania, stopień znajomości wizji przedsiębiorstwa, możliwości i poziom realizacji przyjętej strategii mogą wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich znaczenie dla regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some aspects of innovativeness which are treated by the author as the instrument of competitiveness in the region of Małopolska. In the last two decades, that is in the phase of transforming the economy controlled by government into the market economy, there was low innovativeness noticeable in the range of the country. This feature of Polish economy turned out to be determining while maintaining and increasing its competitiveness. In addition, a small number of undertakings innovative by nature influenced a big diversity of the economic development standards between regions in Poland. On the basis of empirical research conducted in the Małopolska Province, both in 2007 and in 2010, the author of the article is trying to present microeconomic conditions as the determinant of innovativeness in the development of competitiveness of agricultural and food enterprises. In his opinion, the level of organizational and technological advance, forms of management, a knowledge of company vision and chances and execution levels of the established strategy may have an impact on the functioning of enterprises and their significance for the region. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Strony
40--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Chancellor W., Synergistic Cooperation in the Food System, Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development, vol. III, 2001.
 • Czudec A., Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009: s. 13.
 • Firlej K., Makarska A., Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, Współczesne Zarządzanie, 2011.
 • Firlej K., Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008: s. 187-237.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007: s. 82-85.
 • Kelly T., Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, Klasyka Biznesu, New Media 2010: s. 13, 22,23,339.
 • Martins E.C., Terblanche F., Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management", 2003, vol. 6, nr 1, s. 64-74.
 • Mazurkiewicz A., Współpraca służb public relations z mediami, [w:] M. Adamowicz, Efektywność zarządzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005: s. 334-342, [za:] G.E. Belch, M.A. Belch, Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective, Irvin McGraw-Hill, 1999: s. 514.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, MRR, maj 2007: s. 61.
 • Owczarek K. [red.], Klastry w gospodarce regionu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010: s. 46.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" Nr 1, 2004: s. 37-40.
 • Porter M.E, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001: s. 275-294.
 • Regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego 2008-2013, Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 831/08 z dnia 18 września 2008 r., Kraków, 2008: s. 88.
 • Sixth Perodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, 1999: s. 5.
 • Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN Warszawa - Poznań, 2002: s. 76.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, Warszawa 2009: s. 14-21.
 • Wysocka E., [red.], Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym, IGPiK Warszawa 2001: s. 13.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki.
 • http://www.dlaczegopolska.eu/.
 • http://www.ced.tczew.com.pl/innow.html.
 • http://www.egospodarka.pl/62183,Innowacyjnosc-w-Polsce-jest-zle,l,39,l.html.
 • http://www.poig.com.pl/bazaWiedzy/innowacyjnosc-definicja.html.
 • http://www.regioportal.pl/pl.
 • http://www.spinno.pl/index.php.
 • http://www.umwd.dolnyslask.pl/index.php?
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.