PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 51--63
Tytuł artykułu

Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw

Warianty tytułu
Cloud computing as a factor of the supply chain competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cloud computing (chmura obliczeniowa) jest zasobem, a także instrumentem, który w sposób złożony i różnorodny jest w stanie wpływać na strukturę czynników kształtujących konkurencyjność łańcuchów dostaw, stymulując ich integrację i poprawiając jakość zarządzania. Analizując wyniki badania, w kontekście konkurencyjności czynnikowej i wynikowej identyfikującej rolę cloud computingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw, należy stwierdzić, że przyczyny jego wyboru współgrały z celami strategicznymi. W ujęciu wpływu cloud computingu na ograniczenie kosztów, respondenci wymienili działania związane z realizacją zamówienia, obsługą reklamacji i obsługą zwrotów jako te, w których odnotowano największe zmiany. W kontekście wpływu na czas realizacji działań i procesów, badani wskazali na: czas obsługi reklamacji, czas realizacji zamówienia i czas spłaty zobowiązań. W aspekcie kształtowania jakości wskazano na poprawę terminowości dostaw, wzrost poziomu zamówień kompletnych dostarczanych konsumentom i poprawę dokładności planowania popytu.(abstrakt oryginalny)
EN
Cloud computing is a resource, as well as an instrument, which in a complex and diverse manner can have an impact on the structure of the factors shaping the competitiveness of supply chains by stimulating their integration and improving the quality of management. By analysing the results of the study in the context of factor and resulting competitiveness identifying the role of cloud computing in the supply chain management, it must be stated that the reasons for its choice interacted with strategic goals. In terms of the impact of cloud computing on the reduction of costs, the respondents mentioned activities associated with the execution of orders, handling complaints and returns, as those where the greatest changes were observed. In the context of the impact on the time of execution of activities and processes, the respondents pointed to: handling complaints time, order execution time and liabilities payment time. In terms of shaping the quality, the improvement of the timeliness of deliveries, the increase of the level of complete orders delivered to the customers and the improvement of accuracy of demand planning were indicated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 • Berezowska J., Kamińska M., Kwiatkowska M., Niewiadomska E., Szczepańska B., Wegner M. [2010], Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa.
 • Chiang A. [2017], Supply Chains's Future Rests In The Cloud: Supply chains are ready for a digital makeover, based on intelligent technologies like Al, machine learning and the loT, "Material Handling & Logistics", Oct, Vol. 72(8), p. 30-31.
 • Christopher M. [2016], Logistics and Supply Chain Management, London, Pearson.
 • Christopher M. [2000], Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa, Wyd. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
 • Hamel G., Prahald C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa, Business Press.
 • Harvard Business Review [2011], How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive Advantage In the Age of Cloud Computing, A Harvard Business Review Analytic Services Report.
 • Liu S., Yang Y., Qu W.G., Liu Y. [2016], The business value of cloud computing: the partnering agility perspective, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 116(6), p. 1160-1177.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J. [1995], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Mell P., Grance T. [2011], The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, NIST, Gaithersburg.
 • Nowicka K. [2011], Cloud computing a koszty transakcyjne, w: Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Nowicka K. [2014], Konkurowanie poprzez współpracę w łańcuchach dostaw wykorzystujących model cloud computing, w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE.
 • Romanowska M. [2009], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE.
 • Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji,Toruń, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora".
 • Tarasewicz R. [2014], Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Witkowski J. [2009], Orientacja procesowa w różnych koncepcjach i modelach referencyjnych zarządzania łańcuchem dostaw, w: Podejście procesowe w organizacjach, S. Nowosielski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.