PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 20(4) | 20--36
Tytuł artykułu

Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi - zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Traffic Intensity vs Spatial Organization of Łódź - Outlines of the Issues According to the Data of the Local Traffic Control System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu natężenia ruchu w Łodzi na tle jej struktury funkcjonalnej. Na potrzeby badań wykorzystano dane z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem (OSSR) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). W procedurze badawczej przeprowadzono analizy przestrzenne wykonywane w środowisku ArcMap oraz podstawowe metody badań statystycznych. Artykuł zawiera przegląd lokalnych uwarunkowań mobilności, takich jak sieć drogowo-uliczna, poziom motoryzacji oraz lokalna struktura funkcjonalno-przestrzenna. W oparciu o wspomniany zarys uwarunkowań zaprezentowano wielkości przemieszczeń realizowanych przez pojazdy samochodowe korzystające z tej części sieci dróg miejskich w Łodzi, które są objęte monitoringiem, w rejonie występowania wybranych elementów struktury przestrzennej miasta. Wynikiem badań, poza zaprezentowaniem części zjawiska mobilności, było wykazanie, iż dane z OSSR mogą być wykorzystywane w badaniach geograficznych wskazując jednak na ich niedoskonałość w kontekście szeroko zakrojonych badań nad przemieszczeniami w dość skomplikowanej strukturze dużego miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on presenting traffic in Łódź in the context of functional and spatial structure of the city. The reseach was based on the data from the Local Traffic Control System (OSSR) and Topographic Objects Database (BDOT). For the analysis ArcMap software and basic statistical methods were used. The article contains an overview of the local determinants of mobility, such as road network, car ownership and local functional and spatial structure. Against this background the authors have presented the traffic near selected elements of the spatial structure in Łódź. The study, along with the presentation part of daily mobility, suggests that OSSR data can be used in geographic research, but in the context of extensive research on complex urban structures they could cause some errors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiak M., Napierała T., Wiśniewski S., 2013, Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, Transport miejski i regionalny, 9, s. 14-16.
 • Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III - raport końcowy, GUS, 2015.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016a, Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi [w:] Masierek E. (red.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie, Space-Societ y-Economy, 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-65.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016b, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), s. 31-43.
 • Barwiński S., Kotas P., 2015, Inteligentne Systemy Transportowe jako narzędzie rozwiązywania problemów komunikacyjnych miast na przykładzie Łodzi, [w:] Grzegorczyk W. (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143-151.
 • Beim M., Rusak Z., 2006, Miejskie rowery publiczne w obsłudze transporotowej kampusu uniwersyteckiego "Morasko" w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 12, s. 30-37.
 • Birr K., Jamroz K., Kustra W., 2013, Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, 96, s. 19-29.
 • Bronk H., 2009, Mobilność transportu samochodowego w przewozie ładunków w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 16(88), s. 18-26.
 • Czochański M., 2002, Ochrona zdrowia i opieka społeczna [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, UMŁ, ŁTN, Łódź, plansza XX.
 • Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn Instytutu Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Gadziński J., Radzimski A., 2016, The first rapid tramline in Poland: How has it affected travel behaviours, housing choices and satisfaction, and apartment prices?, Jour- nal of Transport Geography, 54, s. 451-463.
 • Gajda J., Sroka R., Stencel M., Żegleń T., Burnos P., Marszałek Z., 2013, Selektywna klasyfikacja pojazdów samochodowych z wykorzystaniem pętli indukcyjnych, Publikacja konferencyjna.
 • Ingram K. G., Liu Z., 1999, Vehicles, roads, and road use. Alternative empirical specifications, Policy Research Working Paper 2036, The World Bank, Washington DC.
 • Kędroń K., 2010, Badanie wielkości ruchu ciężarowego związanego z funkcjonowaniem wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych w Krakowie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 94(153), s. 118-127.
 • Klima E., 2015, Atlas katolickiej Łodzi, WBAIS PŁ, Łódź. Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, 227, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 26-32.
 • Kowalski M., Wiśniewski S., 2017, Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym - przykład Portu Łódź, Przegląd Geograficzny, 89(4), s. 617-639.
 • Kulińska E., Rut J., Partyka P., 2014, Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu, Logistyka, 2, s. 26-34.
 • Lamprecht M., Wojnarowska A., 2013, The structure of urban space in Łódź [w:] Habrel M., Wojnarowska A. (red.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165-191.
 • Lechowski Ł., 2016, Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), s. 56-71.
 • Leśniewska K., Napierała T., 2015, Location-Based Determinants of Accommodation Prices [w:] Kozak M., Kozak N. (red.), Tourism Economics: A Practical Perspective, Cambridge Scholars Publishing, s. 124-139.
 • Liszewski S., 2012, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa, s. 409-428.
 • Liu D., Cheu R. L., 2004, Simulation evaluation of dynamic TRANSYT and SCATS-based signal control logic undertime varying traffic demand, [w:] Sinha K. C., Fwa T. F., Cheu R. L., Lee D. H. (red.), Applications of Advanced Technologies in Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Pekin, s. 203-207.
 • Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Marcińczak S., 2007, The socio-spatial structure of post- socialist Łódź, Poland. Results of national census 2002., Bulletin of Geography. Socio-economic series, 8, s. 65-82.
 • Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, Przegląd Geograficzny, 78 (4), s. 515-536.
 • Marcińczak S., Sagan I., 2011, The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland, Urban Studies, 48(9), s. 1789-1809.
 • Milewska-Osiecka K., 2010, Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna po roku 1994), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pamuła T., 2012, Prognozowanie natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu za pomocą sieci neuronowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 74, s. 67-74.
 • Parysek J., 2016, Dla kogo miasto? Dla ludzi czy dla samochodów?, Studia Miejskie, 23, s. 9-27.
 • Podoski J., 1985, Transport w miastach, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Radzimski A., 2009, Wpływ budownictwa mieszkaniowego na system komunikacji zbiorowej w Poznaniu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 10, s. 14-17.
 • Romanowska A., Jamroz K., 2015, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?, Transport miejski i regionalny, 2, s. 4-13.
 • Rozkwitalska C., 1982, Metody społeczno-ekonomicznej oceny efektywności inwestycji komunikacji miejskiej, IKS, Warszawa.
 • Rudnicki A., Wojnar I., 2009, Ruchotwórczość obiektów hotelowych na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowo -Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 90 (148), s. 197-214.
 • Tarkowski M., 2016, Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego - przy kład Gdańska, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), s. 7-18.
 • Wiśniewski S., 2015, Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 37-45.
 • Wiśniewski S., 2016, Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi, Prace i studia Geograficzne, 61(3), s. 95-108.
 • Włodarczyk B., 2016, Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych-wybrane przykłady, Turyzm, 26(1), s. 51-62. Wyszomirski O., 1998, Transport miejski, [w:] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogo- wym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami).
 • Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi: http://lodz.spp24.pl/ mapa-strefy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.