PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 43 | 201--210
Tytuł artykułu

Local Initiatives Carried Out by Non-Governmental Organizations for the Benefit of the Development of Education in Rural Areas in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
"Ten fenomen widoczny jest w całym kwiecie. Stare i nowe struktury, mechanizmy i regulacje tworzone dla wzmocnienia społecznej partycypacji w edukacji napotykają mnóstwo problemów, kiedy mają być urzeczywistnione. Ich istotą są bariery formalne, przyzwyczajenie do biurokratycznych rytuałów, nieumiejętność zarządzania szkołą w nowych realiach i zamykanie się do obrazu szkoły, który nie pasuje już do dzisiejszych czasów oraz zwykłe braki finansowe (...). Wobec takich okoliczności potrzeba przemyślenia na nowo roli szkoły w środowisku i zwrócenia uwagi nie tylko na to, co lokalna społeczność może zrobić dla szkoły, ale także na to, jak szkoła może przyczynić się do rozwoju swego otoczenia" [22]. Celem opracowania jest diagnoza sytuacji wiejskich organizacji pozarządowych w Polsce. Autorka koncentruje uwagę na analizie ich roli w kształtowaniu systemu oświaty na obszarach wiejskich oraz bada warunki, jakie stwarza NGO-som państwo, w celu pobudzenia ich aktywności w działaniach na rzecz rozwoju edukacji. (abstrakt oryginalny)
EN
"This phenomenon is visible in the entire world. The old and new structures, mechanisms and created regulations for strengthening the public participation in the education are coming across a sea of troubles when they are supposed to be fulfilled. Formal barriers are their being, accustoming to bureaucratic rituals, mismanagement of the school in the new reality and shutting up to the image of the school which doesn 't fit already to today 's times and ordinary financial gaps (...). In the fact of such circumstances, the need of thinking the role of the school in the environmental over anew and keeping an eye on it not only, as the local community can to do for the school, but also to how the school can to contribute to the development of one's surroundings" [22]. The aim of this article is diagnosis of the situation of country non-governmental organizations in Poland. The author is fixing her attention on analysis of their role in shaping the educational system on rural areas and she is studying conditions created by the state with a view to stimulating the activity of non-governmental organizations in action for the development of education. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Strony
201--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dobre praktyki-małe dziecko w Polsce, doświadczenia organizacji pozarządowych, Białek-Graczyk M. (red.), Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2006: p. 24.
 • Dobrowolski Z., Kontrola współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządo-wymi na przykładzie Najwyższej Izby Kontroli, [w:] Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia i wyzwania, Babiak J., Sługocki W. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009: p. 86.
 • Dobry start. Jak wprowadzać alternatywne formy wczesnej edukacji?, Ogrodzińska T., Białek-Graczyk M. (red.), Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2008: p.9, www.frd.org.pl (state per day: 28.01.2011).
 • Eming M., Young Early Child Development: investing In the future, The World Bank, Washington 1996.
 • Grewiński M., Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej. Krytyczna analiza działań, "Biuletyn Informacyjny PTPS", nr 1, 2004: p. 35.
 • Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 • Herbst J., Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, Halamska M. (red.), Instytut Rozwoju wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008: p. 38.
 • Idziak W., Wymyślić wieś od nowa: wioski tematyczne, Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Stowarzyszenie Hobbiton, Stowarzyszenie SOSW i Wsi Podgórki, Fundacja Odnowy Wsi, 'Alta Press', Koszalin 2008, behind: http://wireltem.eu/index.php?q=node/1045.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1982: pp. 155-158.
 • Kołodziejczyk D., Wasilewski A., Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich, nr 8, Warszawa 2005: p. 87; p. 96.
 • Kowalska I., System finansowania edukacji w Polsce w świetle przemian cywilizacyjnych, [w:] Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, Kozubska A., Zduniak A. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2006: p. 42.
 • Kwieciński Z., Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty - potrzeba całościowego ujęcia), [w:] Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Jaworska T., Leppert R. (red.) Impuls, Kraków 1996: pp.31-32.
 • Marchlewski W., Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006: p. 6.
 • Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor samorządowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa: p. 10; 14; 21.
 • Niewiadomska A., Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce [w:] Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, Fic M. (red.), Nowa Ruda 2005: p. 60.
 • O szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, http://www.monitor.edu.pl (state per day: 28.01.2011r.) on the base on: Serwis Samorządowy PAP 15.12.2008, Rzeczpospolita 24.12.2008, Głos Nauczyciela 26.12.2008.
 • Pretty J., O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 1999: p. 25.
 • Public Benefits Act (Journal of Laws 2010 no. 234 item 1536).
 • Strzemieczny J., Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi: doświadczenia i wnioski, Centrum Edukacji Obywatelskiej, http://parl.sejm.gov.pl (state per day: 28.01.2011r.).
 • Szomburg J., Polska wobec wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003: p. 11-12, www.pfsl.pl/pdf.php?id=16 (state per day: 28.01.2011).
 • Toczyński W., Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Załuska M., Boczoń J., Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998: pp.14-15.
 • Torres R.M., Community participation in school or school participation in the community?, Education News, Nr 16, New York 1996, UNICEF, p.2.
 • Winiarski M., Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznym w środowisku lokalnym, [w:] Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 1993: p. 188-189.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.