PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 25--37
Tytuł artykułu

Metody drzewa zdarzeń oraz drzewa błędów jako narzędzie dla doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
ETA and FTA Methods as an Tool Improving of Safety Menagment Systems in the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowano wpływ doboru metody identyfikacji zagrożeń na dokładność określenia ryzyka zawodowego. Prowadzi to do bardziej skutecznego zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwem. Na przeanalizowanych przykładach: eksplozji gazu wybuchowego oraz zniszczenia maszyny z powodu przegrzania, pokazano związki między zidentyfikowanymi różnego typu zagrożeniami (przyczynami) prowadzącymi do negatywnych zdarzeń występujących w warunkach przemysłowych. Analizy tej dokonano za pomocą dwóch wybranych metod: drzewa błędów FTA oraz drzewa zdarzeń ETA. W obu analizowanych przykładach uwzględniono zagrożenia techniczne oraz błędy ludzkie (czynnik ludzki). Związki przyczynowo - skutkowe zagrożeń przedstawiono w formie diagramu na rysunkach. Ponadto porównano metody identyfikacji zagrożeń zastosowane do analizy z uwzględnieniem zakresu ich stosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the impact of the selection of the hazard identification method on the accuracy of the occupational risk assessment. This leads to more effective security management in the enterprise. Explained examples of explosive gas explosions and overheating of the machine show the relationship between the identified different types of hazards (causes) leading to adverse events occurring in industrial conditions. This analysis was made using two selected methods: FTA (fault tree analysis) and ETA (event tree analysis). Both the analyzed examples take into account technical hazards and human errors (human factor). The cause-effect relationships of hazards are presented in the form of diagrams in the drawings. In addition, the methods of hazard identification used for the analysis were compared with their scope of use. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--37
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • 1. Idzikowski A., W.M. Bajdur, Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ślusarza metodą wstępnej analizy zagrożeń - PHA, [Analysis and assessment of occupational risk at the locksmith's position using the preliminary hazard analysis method - PHA] (w:) J. Tabor, Sz. Salamon (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2011.
  • 2. Ignac-Nowicka J., Analiza zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy z zastosowaniem drzewa błędów, [Hazard analysis on selected workstations using fault tree] (w:) A. Kuboszek, E. Milewska (red.), Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko, vol. 6 issue 7, Gliwice 2017.
  • 3. Ignac-Nowicka J., Gembalska-Kwiecień A., Niezawodność człowieka i niezawodność techniczna w procesie pracy układu człowiek-maszyna, [Human reliability and technical reliability in the work process of the human-machine system] (w:) E. Milewska, I. Żabińska, (red.) Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Inżynieria systemów technicznych, Wyd. PA NOVA, Gliwice 2016.
  • 4. Ignac-Nowicka J., Monitorowanie mieszanin gazowych dla bezpieczeństwa procesu produkcji acetylenu, (w:) Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t.40, Bydgoszcz 2011.
  • 5. Mitkowski P. T., Ocena ilościowa ryzyka: analiza drzewa błędu (konsekwencji), [Quantitative assessment of risk: analysis of fault trees (consequences)], pobrano z: http://etacar.put.poznan.pl/piotr.mitkowski/DrzewoBledow.pdf (dostępność 22.08.2017).
  • 6. PN-N-18002: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, [Occupational health and safety management systems. Guidelines for risk assessment], Wyd. PKN, Warszawa 2011.
  • 7. Studenski R., Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.