PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 38--53
Tytuł artykułu

Relacje jako bazowy zasób "nowych ekonomii" - wyzwanie dla zarządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Relations as a Basic Resource of "New Economies" - Challenge for Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku zwrócił uwagę na cele i wartości ekonomii, w szczególności na pogłębiającą się deprecjację wartości społecznych gospodarowania. Omówione w artykule "nowe ekonomie" (ekonomia współdzielenia, ekonomia wdzięczności i ekonomia daru) wychodzą z obserwacji i próby uchwycenia istoty procesów gospodarowania w zmienionej pod wpływem technologii nowej rzeczywistości, w której czołową rolę pełnią zasoby niematerialne, a w szczególności relacje międzyludzkie. Celem artykułu jest unaocznienie rosnącej wagi relacji jako podwaliny i wiodącego zasobu współczesnego gospodarowania. Wywód oparto na krytycznej analizie literatury przedmiotu z zakresu ekonomii i socjologii oraz raportach z badań. Pomimo swoich ewidentnych braków i niedoprecyzowania bazowych pojęć, "nowe ekonomie" niosą zasadniczy komunikat o potrzebie zmiany paradygmatu celu/celów gospodarowania, dla ich lepszego dopasowania do zmienionej/zmieniającej się praktyki społeczno-gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic crisis of the end of the first decade of 21st century called one's attention to aims and values of economy, in particular to the deepening depreciation of the human ones. "New economies" being the matter under discussion in the article (sharing economy, the thank you economy, and the economics of "free stuff") emerge from observations of current economical processes, and take attempt to get the meaning of them in the changed/changing under technological influence new reality, in which the basic role is played by intangible resources, especially by human relations. The aim of the article is to visualize the growing importance of relations as foundations and leading asset of contemporary economics. The argument is based on critical analysis of subject literature of economics, psychology and sociology, and research reports. Despite their evident lacks and not specified ground terms, "new economies" lead a core statement of the need for the aims of economy paradigm change, to make them fit better to the changed/changing socio-economical practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--53
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Anderson Ch., Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen [Free. The Future of a Radical Price], Znak litera nova, Kraków 2011.
 • 2. Antonioni P., Flynn S. M., Ekonomia dla bystrzaków [Economics for Dummies], Helion, Gliwice 2014.
 • 3. Ariely D., Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje [The Upside of Irrationality. The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and Home], Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
 • 4. Bąk A., Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R [Microeconometric Research Methods of Customers Preferences with the Use of Programme R], C. H. Beck, Warszawa, 2013.
 • 5. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich [Games People Play. The Psychology of Human Relationships], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • 6. Blackshaw P., Satisfied Customers Tell Three Friends, Angry Customers Tell 3,000, Tantor Audio, 2008.
 • 7. Czapiński J., Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa [The Economics of Happiness and Psychology of Wealth], "Nauka", nr 1/2012, s. 51-88.
 • 8. Diener E., Fujita F., Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and idiographic approach, "Journal of Personality and Social Psychology", No 68/1995, s. 926-935.
 • 9. Felber Ch., Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości [Economy for the Common Good. The Model of Future Economy], Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2016.
 • 10. Glapiński A., Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją [History of Economics Windings. Between math and poetry], SGH, Warszawa 2006.
 • 11. Gorazda M., Filozofia ekonomii [The Philosophy of Economics], Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • 12. Hobfoll S. T., Stres, kultura i społeczność, Psychologia i filozofia stresu [Stress, Culture and Community: The Philosophy and Psychology of Stress], Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • 13. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? [The Human Factor in a Modern Enterprise: a Resource or Capital?], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 14. Jamka B., Razem - ku zmianie paradygmatu gospodarowania [Together - towards the Paradigm of Economy Change], Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2017.
 • 15. Kożuch B., Nauka o organizacji [Organizational Science], CeDeWu, Warszawa 2007.
 • 16. Kuciński K., Istota nauk ekonomicznych [The Matter of Economics], (w:) K. Kuciński (red.) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania [The Methodology of Economics. Dilemmas and Challenges], Difin, Warszawa 2010.
 • 17. Michoń P., Ekonomia szczęścia. Dlaczego ludzie odmawiają wpasowania się w modele ekonomiczne [The Economics of Happiness. Why People Deny to Suit to Economic Models], Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2010.
 • 18. Murawska M., Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości [Intangible Assets of an Enterprise in the Value Forming Process], (w:) C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie [Enterprise, Value, Management], PWE, Warszawa 2007.
 • 19. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji [Small and Medium Enterprises Behaviour in the Internationalisation Process], ORGMASZ, Warszawa 2004.
 • 20. Sedláček T., Ekonomia dobra i zła [Economics of Good and Evil. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street], Studio EMKA, Warszawa 2012.
 • 21. Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish Language], red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, t. III, s. 960.
 • 22. Sokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł., Raport Ekonomia współpracy w Polsce 2016 [The Cooperative Economy in Poland 2016 Report], Społeczność Ekonomia Współpracy, Warszawa 2016.
 • 23. Vaynerchuk G., Ekonomia wdzięczności. Zasada wzajemności w biznesie biznesie [The Thank You Economy], Helion, Gliwice 2013.
 • 24. Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje [(Co-)share and govern! Your New Business Model Doesn't Exist Yet], PwC 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.