PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(56) | 269--284
Tytuł artykułu

The Impact of Demographic Variables on Consumer Ethnocentrism : a Cross-Cultural Study in Two Countries (USA and Turkey)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ zmiennych demograficznych na etnocentryzm konsumencki : badanie międzykulturowe w dwóch krajach ( USA i Turcja)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W kilku ostatnich dziesięcioleciach znacznie rozwinęła się międzynarodowa wymiana handlowa i dzisiejsi konsumenci w większości krajów stykają się z ogromną gamą produktów z całego świata. W tym kontekście pochodzenie produktu może wpływać na zachowanie nabywcze konsumentów. Wielu sprzedawców i naukowców zdaje sobie sprawę, że wszechstronne zrozumienie postaw konsumentów wobec zarówno produktów krajowych, jak i importowanych może być korzystne z punktu widzenia określania bardziej efektywnych strategii marketingowych. Mimo że zagadnienie etnocentryzmu konsumenckiego zostało zbadane z różnych punktów widzenia, nadal w literaturze istnieje ogromna luka. W związku z tym artykuł stanowi próbę zbadania związków między antecedencjami demograficznymi a etnocentryzmem konsumenckim, takich jak wiek, płeć, wykształcenie i dochody oraz etnocentryzmu konsumenckiego zarówno w USA, jak i Turcji. Przedstawiono również porównanie tych dwóch krajów. Samodzielnie przeprowadzone badanie zrealizowano w celu zebrania danych na temat tendencji etnocentrycznych, jak również charakterystyk demograficznych. Jeżeli chodzi o metodykę, samodzielnie opracowana ankieta została rozprowadzona zarówno w USA, jak i w Turcji. Po przetestowaniu wiarygodności i ważności modelu, przeprowadzono regresję wieloraką w celu obliczenia, czy zmienne demograficzne wpływają na etnocentryzm konsumentów. Wyniki badania wykazują, że wiek, wykształcenie i dochody są skorelowane z etnocentryzmem konsumenckim zarówno wśród konsumentów amerykańskich, jak i tureckich. Jedynie pod względem zależności między etnocentryzmem konsumentów a płcią wyniki różnią się między dwiema grupami respondentów. W przypadku prób konsumentów tureckich stwierdzono, że płeć ma wpływ na poziom etnocentryzmu konsumenckiego, podczas gdy płeć nie miała znaczenia w przypadku prób respondentów amerykańskich. (abstrakt oryginalny)
EN
International trade has significantly grown for the last few decades, and today's consumers in most countries are exposed to a huge range of products from around the world. Within this context, the origin of the product may inf luence the consumers' purchasing behaviour. Many marketers and academics recognise that a comprehensive understanding of consumer attitudes towards both domestic and imported products might be advantageous in determining more effective marketing strategies. Although the issue of consumer ethnocentrism has been investigated from different points of views, there is still a huge gap in literature. Thus, this paper attempts to investigate the relations between demographic antecedents of consumer ethnocentrism such as age, gender, education and income, and consumer ethnocentrism in both the USA and Turkey. There is also a comparison between these countries. A self-administered survey was conducted to collect data on ethnocentric tendencies as well as demographic characteristics. As for the methodology, a self-administered survey was distributed both in the USA and Turkey. After testing reliability and validity of the model, a multiple regression analysis was conducted to calculate if the demographic variables have an impact on consumer ethnocentrism. The results of this study reveal that age, education, and income are correlated with consumer ethnocentrism among both American and Turkish consumers. Only in respect of the relationship between consumer ethnocentrism and gender, the results differ between the two groups of respondents. For the samples of the Turkish consumers, it is found that gender has an impact on the level of consumer ethnocentrism, while gender was not significant for the samples of American respondents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
269--284
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • International Burch University Sarajevo, PhD Student
Bibliografia
 • Asil H., Kaya İ. (2013), An empirical study on determining ethnocentric tendencies of Turkish consumers , "Istanbul University Faculty of Management Journal", No. 4 2(1).
 • Auruskeviciene V., Vianelli D., Reardon J. (2012), Comparison of Consumer Ethnocentrism Behavioral Patterns in Transitional Economies , "Transformations in Business and Economics" , Vol. 11, No. 2(26).
 • Balabanis G., Diamantopoulos A., Mueller R.D., Melewar T.C. (2001), The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies , "Journal of International Business Studies".
 • Balikcioglu B., Kocak A., Alper Ozer. (2007), Process of Indirect Consumer Boycott as a non-Violence Movement and Evoluations for Turkey , "Journal of Ankara University Faculty of Political Science", No. 62(03).
 • Cleveland M., Laroche M., Papadopoulos N. (2009), Cosmopolitanism, Consumer Ethnocentrism, and Materialism: An Eight-Country Study of Antecedents and Outcomes , "Journal of International Marketing", No. 17(1).
 • Cox T.J. (1994), Cultural diversity in organizations , (in:) McMillan-Capehart A. (2004), Hundreds of Years of Diversity: What Took Us So Long?, "Equal Opportunities International", Vol. 22(8).
 • Erdoğan E., Burucuoğlu M . (2016), The Effect of Consumer Ethocentrism, Cosmopolitanism and Patriotism on Product Evaluations in Turkey , International Marketing Trend Congress.
 • Good L., Huddleston P. (1995), Ethnocentrism of Polish and Russian Consumers: are Feelings and Intentions Related? , "International Marketing Review", No. 12(5).
 • Güdüm G., Kavas A. (1995), Turkish industrial purchasing managers' perceptions of foreign and national industrial suppliers , "European Journal of Marketing", No. 30(8).
 • Herche J. (1992), A note on the predictive validity of the CETSCALE , "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 20.
 • Huddleston P., Linda K., Lesli S. (2001), Consumer ethnocentrism, product and polish consumers' perceptions of quality , "International Journal of Retail and Distribution Management" , No. 29(5).
 • Kaynak E., Kara A. (2002), Consumer Perceptions of Foreign Products , "European Journal of Marketing" , Vol. 36, Iss. 7/8.
 • Kipnis E., Kubacki K., Broderick A.J., Siemieniako D., Pisarenko N.L. (2012), ' They don't want us to become them': Brand Local Integration and consumer ethnocentrism ", "Journal of Marketing Management" , No.28(7-8).
 • Kucukemiroglu O. (1997), Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism an empirical study , "European Journal of Marketing", No. 33(5/6).
 • Kucukemiroglu O. (1999), Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism: an empirical study , "European Journal of Marketing", No. 33(5/6).
 • Kwak H., Jaju A., Larsen T. (2006), Consumer ethnocentrism offline and online: the mediating role of marketing efforts and personality traits in the United States, South Korea and India , "Journal of Academy of Marketing Science", No. 34(3).
 • Le Vine R.A., Campbell D.T. (1972), Ethnocentrism , John Wiley, New York.
 • Marieke D.M. (2004), Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising , Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Netemeyer R.G., Durvasula S., Lichtenstein D.R. (1991), A Cross-National Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE , "Journal of Marketing Research".
 • Nguyen T.D., Nguyen T.T.M. Barrett N.J. (2008), Consumer ethnocentrism, cultural sensitivity, and intention to purchase local products-evidence from Vietnam , "Journal of Consumer Behavior".
 • Nunnally J.C. (1978), Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
 • O'cass A., Lim K. (2002), Understanding the younger Singaporean consumers' views of western and eastern brands , "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics" , No. 14(4).
 • Oxford English Dictionary (1989), Clarendon Press, Oxford.
 • Sharma S., Shimp T.A., Shin J. (1995), Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators , "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 23(1).
 • Wang C.L., Chen Z.X. (2004), Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting testing moderating effects , "Journal of Consumer Marketing", No. 21(6).
 • Watson J.J., Wright K. (2000), Consumer Ethnocentrism and attitude toward domestic and foreign products , "European Journal of Marketing", No. 31.
 • Wind Y., Douglas S.P., Perlmutter H.V. (1973), Guidelines for developing international marketing strategies , "Journal of Marketing", No. 37.
 • Yoo B., & Donthu N. (2005), The effect of personal cultural orientation on consumer ethnocentrism: evaluations and behaviors of U.S. consumers toward Japanese products , "Journal of International Consumer Marketing" , No. 18(1/2).
 • Zikmund W.G. (2003), Business Research Methods , South-Western, Ohio.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.