PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 54--65
Tytuł artykułu

Zmiany w zarządzaniu akredytowanych laboratoriów dotyczące podejścia opartego na ryzyku

Warianty tytułu
Changes in Managing Accredited Laboratories with Respect to the Risk-Based Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie działań, jakie muszą podjąć akredytowane laboratoria, aby spełnić wymagania znowelizowanej normy ISO/IEC 17025 w zakresie podejścia opartego na ryzyku. Przedstawiono kierunek zmian w obecnie nowelizowanych standardach systemów zarządzania oraz najważniejsze zmiany w wymaganiach dla akredytowanych laboratoriów. Ponadto dokonano analizy wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. Laboratoria powinny planować i wdrażać działania w odniesieniu do ryzyka i szans, natomiast norma ISO/IEC 17025:2017 nie stawia formalnych wymagań stosowania metod zarządzania ryzykiem ani dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem. Jednakże akredytowane laboratoria z pewnością wypracują różnorodne sformalizowane podejścia w tym obszarze. Przedstawiono główne elementy procesu zarządzania ryzykiem, w tym podano przykładowe ryzyka występujące w laboratoriach. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to specify the actions which accredited laboratories must take in order to comply with the requirements of the amended ISO/IEC 17025 standard with respect to the risk-based approach. The direction of development of the management system standards which are in the process of being amended and the major changes in the requirements for accredited laboratories have been presented. In addition to that, the requirements of the ISO/IEC 17025:2017 standard with respect to risk management have been analysed. Laboratories should plan and implement actions related to risks and opportunities. The ISO/IEC 17025:2017 standard does not, however, impose formal requirements to apply risk management methods or to document the risk management process. Nonetheless, accredited laboratories are certain to establish various formalised approaches in this area. The main elements of the risk management system have been presented and examples of risks which occur in laboratories have been given. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Ellison S., Tsimillis K., ISO/IEC 17025:2017 - First impressions [ISO/IEC 17025: 2017 - Pierwsze wrażenia], https://www.eurachem.org/index.php/news/newsarts/230-nws-iso17025-2017, data dostępu 28.03.2018.
 • 2. Filipiak M., Nowostawska D., Akredytacja drogą do zapewnienia jakości badań laboratoryjnych [Accreditation as a way to ensure the quality of laboratory tests], "Problemy jakości" 1, 2000.
 • 3. ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories [Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących].
 • 4. Kubista M. (red.), ISO 9001:2015. Rewizja normy w prostych słowach [ISO 9001:2015. Standard revision the in simple words], Quality Austria-Polska Sp. z o.o., Mikołów 2016.
 • 5. Kubista M. (red.), Risk Scan - identyfikacja zagrożeń w praktyce [Risk Scan - hazard identification in practice], Quality Austria-Polska Sp. z o.o., Mikołów 2017.
 • 6. Nowelizacja normy ISO/IEC 17025 [Amendment the ISO/IEC 17025 standard], http://hrs-cert.com/pl/NEWS/NOWELIZACJA-NORMY-ISOIEC-17025-i149, data dostępu 25.03.2018.
 • 7. Nyrek K., Zarządzanie ryzykiem w laboratorium [Risk management in the laboratory], "LAB Laboratoria Aparatura Badania" 1, 2015.
 • 8. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących [General requirements for the competence of testing and calibration laboratories].
 • 9. PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne [Risk management - Principles and guidelines].
 • 10. Polskie Centrum Akredytacji, Zmiany w normie ISO/IEC 17025 [Changes in the ISO/IEC 17025 standard], "LAB Laboratoria Aparatura Badania" 2, 2016.
 • 11. Rączka M., Koncepcja "High Level Structure" w standaryzacji systemów zarządzania [The concept of "High Level Structure" in the standardization of management systems] (w:) R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovation in management and production engineering], 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 • 12. Szkiel A., Analiza wymagań dotyczących zarzadzania ryzykiem zawartych w normie ISO 9001:2015 [Analysis of the requirements for risk management including in ISO 9001:2015 standard], "Marketing i Rynek" 7, 2016.
 • 13. Szymańska K., Miarodajność wyników badań/wzorcowań - podstawa wysokiej wartości świadczonych usług [Reliability of test/calibration results - the basis for the high value of services provided], Materiały PCA "Jakość w kryzysie", Targi Eurolab, Warszawa 2013, https://www.pca.gov.pl/download/gfx/pca/pl/defaultaktualnosci/36/19/1/eurolab2013_prezentacja.pdf pdf, data dostępu 24.03.2018.
 • 14. Tugi H., System zarządzania laboratoriów - czas na zmiany [Laboratory management system - time for changes], http://biotechnologia.pl/biotechnologia/system-zarzadzania-laboratoriow-czas-na-zmiany,17227, data dostępu 24.03.2018.
 • 15. Wiśniewski M., Grudzień Ł., Metodyka oceny ryzyka w świetle wymagań normy ISO 9001:2015, [Risk assessment methodology in the light of the requirements of ISO 9001:2015 standard] (w:) R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovation in management and production engineering], 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017.
 • 16. Wojas G., Nowelizacja normy ISO/IEC 17025 w świetle aktualnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych [Revision of ISO/IEC 17025 in accordance with current requirements for the competence of research laboratories], "Badania Nieniszczące i Diagnostyka" 3, 2017.
 • 17. Zając R., Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 [Risk-based approach in the light of the requirements of PN-EN ISO 9001:2015-10 standard], "Maszyny górnicze" 3, 2017.
 • 18. Zapłata S., Metody oceny ryzyka na potrzeby implementacji znormalizowanych systemów zarządzania [Methods of risk assessment for the purpose of normalized management systems implementation], "Współczesne Zarządzanie", 1, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.