PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 26 | 17--31
Tytuł artykułu

Systemy wspomagania decyzji regionalnych sprzężonych z bazami wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integration of Regional Decisions Support System with Knowledge Database
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera dyskusję metodyczna nad wyborem metod wielokryterialnych do budowy stosownego systemu informatycznego dla rozdziału zasobów, realizacji aukcji odwrotnych i przetargów publicznych. Intencja autora było przekazania syntezy dorobku naukowego w tej dziedzinie i zasygnalizowanie powstawania systemów informatycznych opartych o te właśnie metody. Problem jest bowiem szczególnie złożony, którego rozwiązania należy szukać w podejściu systemowym, a przede wszystkim w skalowalnych systemach informatycznych klasy DSS. W tym względzie obserwuje się bardzo mało pro- pozycji nadających się do zastosowań praktycznych w świetle przyjętych uregulowań formalno-prawnych różnych szczebli rozdziału zasobów i subwencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a discussion of the multicriteria choice methods to build an appropriate system for resource allocation, auctions and public sector. Author's intention was to forward a synthesis of scientific achievements in this field and to signal the emergence of systems based on this methodology. Indeed, the problem is particularly complex, the solutions must be sought in the approach system, and above all scalable computing DSS system. In this respect, observed very little proposals suitable for practical applications in the light of agreed technical legal rules of different levels of resource allocation and subsidies. (original abstract)
Rocznik
Tom
26
Strony
17--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Piotrowski Z., Algorytm doboru metod wielokryterialnych w rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej, Rozprawa doktorska, Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie, Szczecin 2009.
 • 2. Grabisch M., Labreuche C., Fuzzy measures and integrals in MCDA, 2005.
 • 3. Saaty T., The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement of Intangible Criteria and for Decision-Making, 2005.
 • 4. Spronk J., Steuer R., Zopounidis C., Multicriteria Decision Aid/Analysis in Finance, 2005.
 • 5. Figueira J., Mousseau V., Roy B., ELECTRE Methods, 2005.
 • 6. Mousseau V., Słowiski R., Zielniewicz P., A user-oriented implementation of the ELECTRE-TRI method integrating preference elicitation support. Computers & Operations Research 27 (p. 757-777), June 2000.
 • 7. Garcia-Cascales M. S., Lamata M. T., Solving a decision problem with linguistic information, Pattern Recognition Letters 28 (p. 2284-2294), Dec. 2007.
 • 8. Anand Raj P., Multicriteria methods in river basin planning - a case study, Water Science and Technology 31, (p. 261-272) 1995.
 • 9. Almeida A., Multicriteria modelling of repair contract based on utility and ELECTRE I method with dependability and service quality criteria, Annals of Operations Research 138 (p. 113-126), 2005.
 • 10.Alarcon M., Grau J., Torres J., Application of ELECTRE I method to restoration actions in telecommunication network maintenance, In Industrial Electronics, 2007, ISIE 2007, IEEE International Symposium on (p. 3430-3434), 2007.
 • 11.Huang W., Chien-Hua C., Keelung T., Using the ELECTRE II method to apply and ana- lyze the differentiation theory, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 5 (p. 2237-2249), 2005.
 • 12.Augusto M., Lisboa J., Yasin M., Figueira J., Benchmarking in a multiple criteria per formance context: An application and a conceptual framework, European Journal of Operational Research 184 (p. 244-254), 2008.
 • 13.Kangas A., Kangas J., and Pykaelaeinen J., Outranking methods as tools in strategic natu- ral resources planning, Silva Fennica 35 (p. 215-227), 2001.
 • 14.Hokkanen J., Salminen P., ELECTRE III and IV decision aids in an environmental prob- lem, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 6 (p. 215-226), 1997.
 • 15.Milani A. S., Shanian S., El-Lahham C., Using different ELECTRE methods in strategic planning in the presence of human behavioral resistance, Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2006.
 • 16.Karagiannidis A., Moussiopoulos N., Application of ELECTRE III for the integrated management of municipal solid wastes in the Greater Athens Area, European Journal of Operational Research 97 (p. 439-449), March 1997.
 • 17.Buchanan J., Vanderpooten D., Ranking projects for an electricity utility using ELEC- TRE III, International Transactions in Operational Research 14 (p. 309-323), 2007.
 • 18.Shanian A., Savadogo O., A non-compensatory compromised solution for material selec- tion of bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) using ELECTRE IV, Electrochimica Acta 51 (p. 5307-5315), July 2006.
 • 19.Araz C., Ozkarahan I., Supplier evaluation and management system for strategic sourcing based on a new muiticriteria sorting procedure, International Journal of Production Eco- nomics 106 (p. 585-606), April 2007.
 • 20.Brans J., Mareschal B., Promethee methods, 2005.
 • 21.Escobar-Toledo C., Lopez-Garcia B., The use of multicriteria decision aid system in the information technology (IT) allocation problem, Operational Research: An International Journal 5, 2005.
 • 22.Goumas M. and Lygerou V., An extension of the Promethee method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects, European Journal of Operational Research 123 (p. 606-613), June 2000.
 • 23.Jian-Jun Wang J.J., Yang D.L., Using a hybrid multi-criteria decision aid method for in- formation systems outsourcing. Computers & Operations Research 34 (p. 3691-3700), December 2007.
 • 24.Martel J., Matarazzo B., Other outranking approaches, 2005.
 • 25.E Costa B., De Corte J., Vansnick J., Macbeth.
 • 26.Le Teno J. F., Mareschal B., An interval version of Promethee for the comparison of building products' design with ill-defined data on environmental quality, European Jour- nal of Operational Research 109 (p. 522-529), September 1998.
 • 27.Dyer, Maut - multiattribute utility theory, 2005.
 • 28.Saaty T. L., Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Manage, SCI 32 (p. 841-855), 1986.
 • 29.Saaty T.L., How to make a decision: The analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research 48 (p. 9-26), September 1990.
 • 30.Cheng C.H., Yang K.L., Hwang C.L., Evaluating attack helicopters by AHP based on linguistic variable weight, European Journal of Operational Research 116, (p. 423-435), July 1999.
 • 31.Wei C.C., Chien C.F., Wang M.J.J., An AHP-based approach to ERP system selection, International Journal of Production Economics 96 (p. 47-62), April 2005.
 • 32.Siskos, Grigoroudis, Matsatsinis, UTA methods, 2005.
 • 33.Li D.F., Compromise ratio method for fuzzy multi-attribute group decision making, Ap- plied Soft Computing 7 (p. 807-817), June 2007.
 • 34.Chu M.T., Shyu J., Tzeng G.H., Khosla R,. Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis, Expert Systems with Applications 33 (p. 1011-1024), November 2007.
 • 35.Stewart, Dealing with uncertainties in MCDA, 2005.
 • 36.Ertugrul, Karakasoglu. Comparison of fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods for facility location selection, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2007.
 • 37.Opricovic S., Tzeng G.H., Extended VIKOR method in comparison with outranking methods, European Journal of Operational Research 178 (p. 514-529), April 2007.
 • 38.Moffett A., Sarkar S., Incorporating multiple criteria into the design of conservation area networks: a minireview with recommendations, Diversity and Distributions 12 (p. 125-137), March 2006.
 • 39.De Almeida A.T., Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method, Computers & Operations Research 34 (p. 3569-3574), December 2007.
 • 40.Rao, Davim, A decision-making framework model for material selection using a com- bined multiple attribute decision-making method, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 35 (p. 751-760), 2008.
 • 41.Roy. Paradigms and challenges, 2005.
 • 42.Munda, Multiple criteria decision analysis and sustainable development, 2005.
 • 43.Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
 • 44.Becker J., Budziński R., Architektura informatycznego systemu generowania wielo- kryterialnych rozwiązań decyzyjnych: (cz. 2) Organizacja struktur informacyjnych i funkcjonowanie systemu informatycznego, Seria: Badania Systemowe, Tom 62, Wyd. Instytut Badań Systemowych PAN & Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Sys- temowych, Warszawa 2008.
 • 45.Becker J., Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwi- ązań decyzyjnych: (cz. 1) Koncepcja budowy modelu WPL oparta na niestandardowych zadaniach decyzyjnych, Seria IBS PAN: Badania Systemowe, Tom 64, Wyd. Instytut Badań Systemowych PAN & Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Warszawa 2008.
 • 46.Budziński R., Metodologiczne aspekty systemowego przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie, Monografia, Rozprawy i Studia T. (CDXLVI) 372. Wydawnictwo Naukowe US w Szczecinie, Szczecin 2001.
 • 47.Prototyp systemu DSS (wersja 2.0), Budziński R., Becker J., Szczecin, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.