PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 66--75
Tytuł artykułu

Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Autorzy
Warianty tytułu
License Agreement and Contract for Transfer of Copyright Property Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cechą autorskich praw majątkowych jest ich zbywalny charakter. Podstawowym sposobem udzielenia zgody na korzystanie z tych praw wyłącznych przez osobę trzecią jest umowa licencyjna. Nierzadko jednak, w drodze umowy, dochodzi także do przeniesienia praw autorskich majątkowych na rzecz innego podmiotu. Z uwagi na rozbieżność poglądów doktryny, a także nieprecyzyjność regulacji prawnoautorskich, zagadnienie umowy licencyjnej i umowy o przeniesienie praw autorskich nadal budzi wiele wątpliwości. Artykuł stanowi próbę omówienia zasad konstruowania tych umów oraz podstawowych różnic pomiędzy nimi. Kwestie te analizowane na tle obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych), co wskazuje na praktyczny charakter pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The characteristic of proprietary property rights is their transferable nature. The basic method of consenting to the use of these exclusive rights by a third party is a license agreement, however, it is not uncommon, that property rights are transferred to another entity by contract. Due to the variety of views of the doctrine, as well as the lack of precision of copyright regulations, the issue of the license agreement and the transfer of copyright still raises many doubts. The article is an attempt to discuss the principles of these agreements and the fundamental differences between them. These issues are analyzed on the ground of applicable legal provisions (in particular the Civil Code and the Law on Copyright and Related Rights), which indicates the practical nature of the work. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Baliga B., Kućka M., Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, [Using the copyright. Use and lease and licenses], Transformacje Prawa Prywatnego 2/2008.
 • 2. Barta J.(red.), Markiewicz R. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V, [Law on copyright and related rights. Commentary, ed. V], LEX 2011, sip.lex.pl.
 • 3. Dereń A.M., Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy, [Intellectual and industrial property knowledge compendium], Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2007.
 • 4. du Vall M., Prawo patentowe, [Patent law], Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • 5. Flisak D. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, [Copyright and related rights. Comment], LEX 2015, sip.lex.pl.
 • 6. Golat R., Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych, [Intangible property rights as a subject of the contribution in capital compatys], Prawo Spółek 2002/4/12.
 • 7. Górnicz-Mulcahy A., Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim, [The right tp remunaration for the employee inventive projects in polish law],Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • 8. Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej(The law applicable to the copyright license agreement), Oficyna 2009, siplex.pl
 • 9. Gwarda-Gruszczyńska E. , Znaczenie ochrony wiedzy i własności intelektualnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [The importance of knowledge and intellectual property protection in competitive advantage creation process], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 57/2010, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Cz. I.
 • 10. Kępiński M., (w:) System Prawa Prywatnego, [Private Law System], (red.) J. Barta, t. 13, CH. Beck, 2017.
 • 11. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, [Intellectual Property],Tom III, Warszawa 2006.
 • 12. Sitko J., Umowa licencyjna w prawie autorskim, [License agreement in copyright], Verlag Dashofer Sp. z o.o, 2010.
 • 13. Skrzypczak J., Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej, [The rights and responsibilities of the parties of license agreements concerning industrial], Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3/2009.
 • 14. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, [How to implement technological innovations in the company. Guide for the entrepreneurs], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • 15. Szczepanowska-Kozłowska K., Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, [Licensing agreements in industrial property law], Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • 16. Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, [Agreement as a legal tool for innovation transfer], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • 17. Szyjewska-Bagińska J., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony, [Agreements conducting author property rights on duration], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Acta Iuris |Stetinensis 9, nr 859/2015.
 • 18. Ślęzak P., Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, [Copyright. Patterns of contracts with comments], LEX 2012, sip.lex.pl.
 • 19. Szymura M., Umowy prawnym instrumentem zarządzania innowacjami, [Agreement as legalinstrument in management of innovations], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce, 4/2016(23).
 • 20. Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, [Contracts transferring proprietary rights], LEX 2010, sip.lex.pl.
 • 21. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; (Dz.U. z 2001r., nr 49, poz. 508 t.j.).
 • 22. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 930).
 • 24. Wyrok SN z 26 stycznia 2011 r. IV CSK 274/10, LEX nr 738126.
 • 25. Wyrok SN z dnia 15 listopada 2012 r., V CSK 545/11, LEX nr 1276237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.