PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 82--89
Tytuł artykułu

Paradoksy innowacji

Warianty tytułu
Paradoxes of innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W organizacjach dochodzi do paradoksu innowacji. Z jednej strony przedsiębiorstwa ponoszą koszty badań, kreacji nowych produktów, ulepszania technologii produkcyjnych i funkcjonowania komórek badawczo-rozwojowych, nawiązują współpracę z ośrodkami akademickimi. Z drugiej zaś tracą szansę na szybką komercjalizację i ochronę wyników. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn osłabiających działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Problem badawczy w artykule przedstawiony został w oparciu o studium przypadków dwóch organizacji. Wyniki badań pokazały, że kluczowym problemem dla organizacji jest podejmowanie decyzji strategicznych, nastawionych na budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o wiedzę i innowacje, brak strategii zarządzania wiedzą oraz umiejętności szybkiej komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w ramach działalności innowacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Organisations face a paradox of innovations. On the one hand, the companies bear the costs of research, creation of new products, improving production technologies and functioning of research and development units, establish cooperation with academic institutions. On the other hand, they lose the chance for a rapid commercialisation and protection of the results. The aim of this article is to identify the causes that undermine the innovative activities of companies. The research problem of the article has been presented on the basis of case studies of two organizations. The results showed that the key issue for the organisations is making strategic decisions, aiming at building competitive advantages based on knowledge and innovations, lack of management strategies and the ability to quickly commercialise the solutions developed as part of the innovative activity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 2., p. 99-120.
 • Bojewska B., Strużycki M. [2011], Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-31.
 • Brdulak J. [2005], Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Brdulak J. [2012], Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Crido Taxand [2015], Raport o stanie patentowania w Polsce - patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, http://taxand.pl/attachments/Book/RaportPatentowy_2015_final.pdf, dostęp 8/12/2015.
 • GUS [2014], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny-Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • GUS [2015], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014. Opracowanie sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R. [2008], Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kłak M. [2010], Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa.
 • Koniewska M. [2014], Wybrane składniki aktywów niematerialnych wpływających na wartość przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, s. 489-500.
 • Kostera M. [2003], Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera M. (red.) [2014], O przedsiębiorczości historie niezwykłe. Studium przypadków z przedsiębiorczości humanistycznej, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Kostera M. (red.) [2015], Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa, Wydawnictwo Sedno.
 • Lipczyński T. [2014], Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, "Informatyka Ekonomiczna", nr 31, s. 47-58.
 • MNiSzW [2008], Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Nieć M. [2015], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, w: Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Zadura-Lichota P. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, s. 11-42.
 • Obłój K. [2001], Strategia organizacji, Warszawa, PWE.
 • Poznańska K. [2015], Determinanty wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, J. Kaczmarek, W. Szymla (red.), Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Ustawa [2000], Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 • Wielicki W., Baum R. [2009], Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, tom 96, zeszyt 4, s. 238-247.
 • Włodarczyk J. [ 2007], Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Okońska-Horodyńska E., Zachorowska- Mazurkiewicz A. (red.), Warszawa, Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 99-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.