PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 137--153
Tytuł artykułu

Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach zarządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Place of Innovation in the Contemporary Management Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia aktualnych koncepcji zarządzania organizacjami i związanych z nimi następstw dla działalności innowacyjnej współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część pierwsza publikacji zawiera krótkie rozważania o znaczeniu paradygmatów w naukach o zarządzaniu, uzupełnione o główne założenia dominujących nurtów i koncepcji badawczych z tej dziedziny. Z kolei druga część obejmuje wyniki badań w zakresie audytu innowacyjności, które zostały przeprowadzone na próbie 80 polskich MSP wyróżnionych w rankingu Gazele Biznesu 2016. Badanie, z wykorzystaniem metody CAWI, zostało wykonane i przedstawione zgodnie z procedurą badawczą twórców audytu innowacyjności - J. Tidda i J. Bessanta. (abstrakt oryginalny)
EN
This study attempts to present current concepts of organization management and related consequences for the innovative activity of modern small and medium-sized enterprises. The article have a theoretical and empirical nature. The first part of the publication contains short reflections on the importance of paradigms in management sciences, supplemented with the main assumptions of the dominant trends and research concepts in this field. In turn, the second part includes the results of research in the field of innovation audit, which were carried out on the sample 80 Polish SMEs distinguished in the Business Gazelles 2016 Ranking. The study, using the CAWI method, was conducted and presented in accordance with the research procedure of the creators of the innovation audit - J. Tidd and J. Bessant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Castells M., Społeczeństwo sieci [Network society], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 2. Chaber P., Łapiński J., Nieć M., Orłowska J., Zakrzewski R., Widła-Domaradzki Ł. Domaradzka A., Raport o stanie sektora MSP w Polsce [Report on the state of the SME sector in Poland], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2017.
 • 3. Chesbroug H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology [Otwarta innowacyjność: Nowa Imperatywność dla Tworzenia i Korzystania z Technologii], Harvard Business School Press 2003.
 • 4. Czerniachowicz B., Organizacja ucząca się a organizacja inteligenta [Learning organization and Intelligent organization] [w:] Kopycińska D., Kapitał ludzki w gospodarce [Human capital in the economy], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 • 5. Drews A., Kooperacja małych przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej [Cooperation of small enterprises in the field of innovative activity], "Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practise" no 3(22)/2017, Gdańsk 2017.
 • 6. Firlej K., Bargieł A., Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego [Modern management paradigms as an element of the value enhancement of comapnies in the food industry], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 5(929)/ 2014.
 • 7. Goodell J, http://www.rollingstone.com/culture/news/bill-gates-the-rolling-stone-interview-20140313 [access: 07.01.2017], "Rolling Stone" no. 5/2014.
 • 8. Grochmal S., Paradygmaty w naukach o zarządzaniu [Paradigms in the management sciences], http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/4/1/7_stanislaw _grochmal_paradygmaty_w_naukach_o_zarzadzaniu.pdf [dostęp: 07.01.2018].
 • 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania [Sustainability in business- the enterprise of the future. Changes in paradigms and management concepts], Poltext, Warszawa 2010.
 • 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów zarządzania [Sustainable enterprise - enterprise of the future. Change of management paradigm], "Master of Business Administration" 1/2011 (116).
 • 11. Jodkowski K., Wspólnoty uczonych, paradygmaty, rewolucje naukowe [Community of scientists, paradigms, scientific revolutions], Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
 • 12. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych [The Structure of Scientific Revolutions], PWN, Warszawa 1968.
 • 13. Kuhn T.S., Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych [Two poles: tradition and innovation in scientific research], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 • 14. Lichtarski J., Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania [Contemporary concepts of business management - essence, relations, application problems], "Przegląd Organizacji" nr 1/1999.
 • 15. Moczydłowska J.M., Paradygmaty zarządzania - weryfikacja w dobie kryzysu [Management paradigms - verification in Times of crisis] [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.) Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw [Sustainable development of enterprises], Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010.
 • 16. OECD, Studies on SMEs and Entrepreneurship Poland 2010 - Key issues and Policy [Badania nad MŚP i przedsiębiorczością Polska 2010 - Kluczowe zagadnienia i polityka], OECD Publishing 2010.
 • 17. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, [Investment processes and business strategies in times of crisis], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • 18. Prahalad C.K, Hamel G., The core competence of the corporation [Główne kompetencje korporacji], "Harvard Business Review" no. 5/1990.
 • 19. Sitko-Lutek A., Skurzyńska-Sikowa U., Modele biznesu organizacji nowego paradygmatu [Business models of a new paradigm organizations], "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzanie" z. 99/2016, s. 463-472.
 • 20. Teece D.J., Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action [Zdolności dynamiczne: Rutyna a działanie przedsiębiorcze], "Journal of Management Studies" vol. 49(8)/2012.
 • 21. Tidd J., Bessant J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th edition [Zarządzanie innowacyjnością: Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, wydanie piąte], Willey India, New Delhi 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.