PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 19--29
Tytuł artykułu

Sustainable Development in Local Government Units

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój w jednostkach samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W obecnych czasach jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej odczuwają potrzebę wprowadzania innowacyjnych metod rozwoju. Nowoczesne strategie bazują na realizacji działań w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju uzależnione jest od woli oraz założeń organów należących do samorządów lokalnych. Prowadzone działania powinny być ukierunkowane na realizację podstawowych celów społecznych. Działania te związane są z wizją, w której priorytetem staje się rozwój gospodarczy, społeczny oraz przestrzenny. Budowa strategii rozwoju, która zakłada istnienie stabilnego otoczenia pozbawionego głównych zagrożeń, opiera się na zasadach wywodzących się z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest wskazanie roli jednostek samorządu terytorialnego w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Aby zrealizować zamierzony cel, poddano szczegółowej analizie literaturę przedmiotu oraz zidentyfikowano wybrane aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Kleszczów.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays local government units are more and more often feeling the need to introduce innovative development methods. Modern strategies are based on the implementation of activities within the confines of sustainable development. The introduction of the principles of sustainable development depends on the will and assumptions of local governments entities. The activities carried out should be directed at the implementation of basic social goals. These activities are associated with a vision in which economic, social and spatial development becomes a priority. Building a development strategy that assumes a stable environment free from major threats is based on the principles derived from the concept of sustainable development. The research goal of this article is to present the role of local government units in the process of implementation of sustainable development strategy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Borys T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [in:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • 2. Brzeziński S., Zborowski K. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w outsourcingu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 10.
 • 3. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1995), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • 4. Katoła A. (2011), Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 24.
 • 5. Kauf S., Stec P. (2017), Szkolnictwo wyższe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", t. 109, nr kol. 1981. DOI: 10.29119/1641-3466.2017.106.8
 • 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 2009 nr 114 poz. 946).
 • 7. Kubus A. (2013), Rola państwa w kreowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 10.
 • 8. Latoszek E. (2016), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce ONZ, [in:] Latoszek E., Proczek M., Krukowska M. (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • 9. Leśniewski M. (2010), Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • 10. Lorek A. (2017), Polityka zrównoważonego rozwoju gmin śląskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1(961). DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0961.0102
 • 11. Pabiś Ł. (2017), Zrównoważony rozwój w kontekście nowych koncepcji zarządzania publicznego: New Public Management i Public Governance, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2017.1.2.01
 • 12. Paluch Ł., Sroka W. (2013), Socio-Economic and Environmental Determinants of Sustainable Development of Rural Communes in Małopolska Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 12(2).
 • 13. Program Rozwoju Gminy Kleszczów do roku 2020, Poznań-Kraków 2016, https://www.kleszczow.pl/ kleszcz01/wp-content/uploads/2016/05/Program-Rozwoju- Gminy -Kleszczow-do-roku-2020.pdf?x17380 (accessed: 30.01.2018).
 • 14. Prus P., Grabowski A. (2016), Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Lubraniec - wybrane aspekty, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, nr 5.
 • 15. Rzeszutko-Piotrowska M. (2013), Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", t. 34.
 • 16. Sekuła A. (2002), Zrównoważony rozwój w świetle kompetencji władz gminy, [in:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • 17. Sroka W., Pogan P. (2015), Nierównowaga finansów samorządowych a poziom zrównoważenia rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 4.
 • 18. Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Budowa i Inżynieria Środowiska", t. 2, nr 4.
 • 19. www.irwirpan.waw.pl (accessed: 30.01.2018).
 • 20. www.popt.2007-2013.gov.pl (accessed: 30.01.2018).
 • 21. Zawisza S. (2004), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, [in:] Zawisza S. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.
 • 22. Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.