PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 30--38
Tytuł artykułu

Zarządzanie kosztami usług publicznych w administracji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Service Cost Management in Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najważniejszym ogniwem zarządzania w administracji publicznej jest obywatel. Państwo i jego organy powinny tworzyć warunki sprzyjające poprawie jakości życia społeczeństwa, natomiast samorząd terytorialny jest ukierunkowany na zaspokaja-nie potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie te działania generują koszty. Wydatki publiczne dokonywane są najczęściej w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań z zachowaniem odpowiednich zasad. Celem artykułu jest przybliżenie istoty kosztów usług publicznych, wskazanie podstawowych uwarunkowań związanych z zarządzaniem kosztami w administracji publicznej, a także przedstawienie istoty wydatków publicznych, ich poziomu i struktury na przykładzie samorządu gminnego w latach 2012-2016 oraz analiza kosztów bieżącej działalności gmin w Polsce w przyjętym okresie badawczym.(abstrakt oryginalny)
EN
The citizen is the most important management link in public administration. The state and its organs should create conditions conducive to improving the quality of life of society while the local government should be focused on satisfying the needs of local communities. All these activities generate costs. Public expenditures are usually made in a deliberate and economical way enabling timely implementation of tasks in accordance with relevant rules. The aim of the article is to present the essence of costs of public services, to indicate the basic conditions related to cost management in public administration, as well as to present the essence of public expenditure, their level and structure on the example of a local municipal government in 2012-2016. Another aim is to present an analysis of the costs of the current municipal activities in Poland in the selected research period.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Adamek-Hyska D. (b.r.), Wydatki i koszty w jednostkach sektora finansów publicznych, http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387516,2,Wydatki-i-koszty-w-jednostkach-sektora- finansow-publicznych.html (dostęp: 29.12.2017).
 • 2. Biadacz R. (2013), Koszty jako element kalkulacji ceny na świadczone usługi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61, t. 2.
 • 3. Chluska J. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych - szpitalach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 23, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.2.07
 • 4. Chluska J. (2017), Koszty w polityce rachunkowości jednostki budżetowej, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 5. Chojna-Duch E. (2010), Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa.
 • 6. Cichoń S., Padlowska A. (2016), Zarządzanie personelem w administracji publicznej - koncepcja jakościowa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 24, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz.2016.4.1.20
 • 7. Długosz D. (2003), Kadry w administracji publicznej, [w:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Dylewski M., Filipiak B. (2005), Usługi publiczne, [w:] Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Filipiak-Dylewska B. (2002), Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 10. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2002), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wydawnictwo SWSPiZ Absolwent, Łódź.
 • 11. Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Kronberger-Sokołowska E., Zdunkiewicz J., Cieślak R. (2012), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 13. Kuc B.R. (2010), Menedżer w administracji publicznej. Jak zarządzać ryzykiem?, [w:] Kieżun W., Ciborowski L., Wołejszo J. (red.), Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, t. 2, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 • 14. Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M. (2013), Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 15. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 16. Osiatyński J. (2006), Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Owsiak S. (2002), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 18. Rubik J. (2003), Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 13(69).
 • 19. Rubik J. (2012a), Koszty i przychody w prawie bilansowym i podatkowym a wynik finansowy przedsiębiorstwa - studium przypadku, [w:] Wielgórka D., Tylec A. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania w przedsiębiorstwach, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 20. Rubik J. (2012b), Optymalizacja kosztów pracy, [w:] Chluska J. (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 21. Rubik J. (2016), Raportowanie CSR w obszarze kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 23, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.2.04
 • 22. Rudowicz E. (2010), Budżet jednostki samorządu terytorialnego i procedura jego uchwalania, [w:] Podstawka M. (red.), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 23. Rybicka K. (2008), Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym i bilansowym i ich wpływ na wynik finansowy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, z późn. zm.).
 • 25. Wańkowicz W. (2004), Wskaźniki realizacji usług publicznych, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 26. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2013), Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.