PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 52 T. 3. Zarządzanie | 131--141
Tytuł artykułu

Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji - analiza efektów kształcenia i programów studiów

Warianty tytułu
Teaching Entrepreneurship at Adam Mickiewicz University in Poznań in the Context of the National Qualifications Framework - the Analysis of the Learning Outcomes and Study Programmes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza sformułowanych na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK) efektów kształcenia i programów studiów na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków z obszaru nauk społecznych. Za cel badania przyjęto ustalenie, czy i w jakim stopniu zdefiniowane przez uczelnie efekty kształcenia oraz struktura programów studiów odpowiadają potrzebom nauczania postaw i kompetencji przedsiębiorczych, a także czy przyjęte w dokumentach rozwiązania odpowiadają wytycznym zawartym w KRK. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the analysis of the learning outcomes and study programmes in the fields of study offered by Adam Mickiewicz University in Poznań, formulated on the basis of the National Qualifications Framework. The analysis will focus mainly on social sciences. The aim of the article is to ascertain whether and to what extent the learning outcomes defined by the university and the structure of study programmes fulfil the needs of learning entrepreneurial attitudes and competences and whether the outcomes and the programmes follow the guidelines formulated in the National Qualifications Framework. (original abstract)
Rocznik
Strony
131--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Berent, J.M. (2017). "Odkorkuj swój talent". Wg Instytutu Gallupa jest ich aż 34. Fokus.pl. Pobrano z: http://www.focus.pl/artykul/34-talenty?page=1 (14.12.2017).
 • Chmielecka, E. (2013). Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Studia BAS, 3 (35), 107-134.
 • Drucker, P.F. (1985). Innovation and entrepreneurship: practice and principles. New York: Harper & Row.
 • Gallup (2018). Entrepreneurial Profile 10. Pobrano z: http://www.gallup.de/182729/entrepreneurial-profile.aspx (14.12.2017).
 • Gandziarowska-Ziołecka, J. (2017). Test Instytutu Gallupa kluczem do efektywnego zarządzania potencjałem pracowników. Rozmowę przeprowadziła Patrycja Szczecińska. HR Polska. Portal Branżowy. Pobrano z: https://hrpolska.pl/hr/narzedzia/test-instytutu- gallupa-kluczem-do-efektywnego-zarzadzania-potencjalem-pracownikow.html (14.12.2017).
 • Gąsiorek, P. (2011). Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w życiu człowieka - wybrane aspekty. W: E.A. Gąsiorek (red.), Wiedza a przedsiębiorczość (s. 35-44). Poznań: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS.
 • Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.
 • Hadryś-Nowak, A. (2014). Przedsiębiorczość - cechy wrodzone czy nabyte? Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych, 6 ( 7), 16-17. Pobrano z : http://docplayer.pl/40127613-Gen-przedsiebiorczosci-rodzinnej.html (6.01.2018).
 • MNiSW (2017). Przewodnik po deregulacji. Odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pobrano z: http://www.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2016_10/c1559aef93252daabd158a4d4108b082.pdf (12.12.2017).
 • M NiSW ( 2018). P roces B oloński. M inisterstwo N auki i Szkolnictwa Wyższego. Pobrano z: http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski,akcja,pdf.html (30.12.2017).
 • Rozporządzenie (2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram KwalifikaWcji dla Szkolnictwa Wyższego. DzU 2011, poz. 1520.
 • Rozporządzenie (2016). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. DzU 2016, poz. 596.
 • Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Tjan, A.K. (2017). Czy można z kogoś zrobić przedsiębiorcę? Harvard Business Review Polska. Pobrano z: https://www.hbrp.pl/b/czy-mozna-z-kogos-zrobic-przedsiebiorce/RUdGZCX5 (12.12.2017).
 • Ustawa (2011). Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. DzU 2011, nr 84, poz. 455.
 • Ustawa (2015). Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. DzU 2016, poz. 63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.