PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 37 | nr 1 | 85--101
Tytuł artykułu

Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy

Warianty tytułu
Ergonomic Aspects of Accident at Work Rate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ogólna ocena zmian w zakresie warunków pracy i wypadkowości w latach 2011-2016, ze zwróceniem uwagi szczególnie na wypadkowość kobiet i wskazanie działań zmierzających do jej niwelowania. Do ich sformułowania wykorzystano wyniki badań poprzedników, odpowiednie dane GUS oraz niektóre wskazania ergonomii i normy bhp. Na podstawie przedstawionych rezultatów analizy zjawiska wypadkowości w pracy stwierdzono, że mimo modernizacji wielu firm i poprawy materialnych warunków pracy wskaźnik wypadkowości w pracy utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie, natomiast wśród kobiet wzrósł on nieznacznie w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat, w okresie objętym badaniem. Sformułowano wnioski końcowe, w których podkreślono, że w celu zmniejszenia wypadkowości w pracy należy podjąć częściej niż dotychczas szkolenia pracowników nie tylko z zakresu bhp, lecz również efektywnych metod relaksacji i regeneracji organizmu w czasie przerw w pracy, kultury bezpieczeństwa pracy, uczenia się przez kwestionariusze dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ponadto trzeba monitorować, a następnie modernizować stanowiska pracy kobiet, wykorzystując do tego celu ergonomiczną listę kontrolną. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is an overall evaluation of changes within the scope of work conditions and accident rate during the years 2011 to 2016 with special attention paid to women accident rate as well as indication of steps intended to reduce it. Previously obtained research findings, relevant data from statistics Poland (GUS) and some recommendation as regards ergonomics and occupational health and safety have been used for their formulation. Based on the presented results of the analysis of the work accident rate phenomenon it has been stated that despite modernization of numerous companies and substantial improvement of work conditions the work accident rate maintains steadily a high level whereas, as far as women are concerned, in the last 2-3 years covered by the study it has slightly increased. The final conclusions have been formulated in which it has been underscored that in order to reduce work accident rate more frequent employee trainings must be conducted, covering not only occupational health and safety but also effective relaxation and body recovery during breaks methods, work safety culture, learning through questionnaires regarding health and safety. Moreover, women's work stations must be monitored and then modernized with the use of an ergonomic checklist. (original abstract)
Rocznik
Tom
37
Numer
Strony
85--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Butlewski, M., Misztal, A. (2016). Kierunki zmian procesowych w systemie zarządzania zmęczeniem pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 31(3), 71-82.
 • Cież, J. (2014). Wypadki przy pracy rolniczej na świecie i w polskich gospodarstwach rodzinnych. W: W.M. Horst, J.S. Marcinkowski (red.). Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377752999.
 • Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990 r.
 • Galwas-Grzeszkiewicz, M., Rzepecki, J. (2017). Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34(2), 99-107.
 • GUS. (2012-2017). Wypadki przy pracy w ... r. [dokument elektroniczny, dostęp: 2017-01-20]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1895-0221. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/ gus/5840_3595_PLK_HTML.htm.
 • GUS. (2014). Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. ISBN 9788370275549.
 • Hankiewicz, K., Prussak, W. (2009). Quality in USE Analysis of Polish Technical Universities Websites. W: K. Hankiewicz (ed.). User Interface in Contemporary Ergonomics. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology. ISBN 8371438424.
 • Marcinkowski, J.S. (2009). Knowledge management in the education from the domain of ergonomics and occupational safety. W: J.S. Marcinkowski (ed.). Education in Ergonomics and Occupational Safety. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology. ISBN 8371438479.
 • Marcinkowski, J.S., Kamińska, M., Małecki, M. (2014). Analiza porównawcza materialnych i niematerialnych warunków pracy w procesie produkcji drewnianych elementów wyposażenia obiektów budowlanych z użyciem maszyn skrawających. W: J.S. Marcinkowski (red.). Wybrane problemy doskonalenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377753316.
 • Muszyński, Z. (2010). Ergonomia. Niepublikowany maszynopis wykładów. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Ocieczek, W. (2018). Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(103-111).
 • Olszewski, J. (2013). Socioeconomic determinants of work safety and hygiene management. W: B. Mrugalska (ed.). Human Factors in Economics and Organizational Design. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology. ISBN 9788377752609.
 • Paas, Õ., Reinhold, K., Tint, P. (2015). Learning through questioning in occupational health and safety. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 67, 69-85.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U. z 1998 r., nr 148, poz. 973.
 • Rzepecki, J. (2004). Mechanizm zróżnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 11, 29-31.
 • UM w Poznaniu. (2017). Ćwiczenia z fizjologii mięśni: konspekt [online, dostęp: 2017-12-11]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego. Katedra i Zakład Fizjologii. Dostępny w Internecie: http:// www.kzf.ump.edu.pl/files/PL/Fizjologia Miesni.pdf.
 • Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London.
 • Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33(2), 141-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.